Despre sărăcie de ziua internațională a eradicării sale [Enikő Vincze]

Discuție despre caracteristicile și cauzele sărăciei în România capitalistă în condițiile în care atracția țării noastre în relație cu capitalul sau angajatorii constă în forța de muncă ieftină, sau salarii mici. Exemple oferite de comunicatul sindicatului Cartel Alfa cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Sărăciei (“unul din cinci români se confruntă cu sărăcia determinată de venitul insuficient, cu toate că lucrează cu normă întreagă, și o mare parte din sărăcia bazată pe venit este persistentă, trei sferturi dintre persoanele sărace aflându-se în această situație de cel puțin trei ani”).

 

De ce susține legislația muncii angajatorii în defavoarea angajaților, drepturile acestora fiind minimalizate? Ce înseamnă “Pachetul anti-sărăcie” al guvernului technocrat de dreapta în condițiile în care statul nu ia decizii politice adecvate și nu susține financiar măsuri de redistribuire capabile să reducă inegalitățile sociale?

Pe lângă salariile mici care perpetuează sărăcia în mod sistemic, nevoia de a cheltui peste 40% din venituri pe asigurarea unei locuințe de pe piața privată este și ea un factor al menținerii sale (vezi Rata costurilor suplimentare pentru locuințe în funcție de regimul de ocupare a locuințelor, adică procentul populației care cheltuie peste 40% din venituri pe costurile cu locuința, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Housing_cost_overburden_rate_by_tenure_status,_2014_(%25_of_population)_YB16.png: în România, în cazul gospodăriilor care închiriază de pe piața privată sau au locuință în proprietate privată prin credit bancar, peste 31% din populație cheltuie mai mult de 40% pe locuință). În timp ce populația trăiește în sărăcie datorită acestui fapt, afacerile imobiliar-bancare aduc profit foarte mare companiilor private, stare de fapt susținută de politica locuirii susținută de stat.

Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială a Fundației Desire susținută în cadrul campaniei Căși sociale acum! își propune să pună presiune asupra administrației publice locale din Cluj de a crește stocul de locuințe sociale și de a modifica criteriile de atribuire de locuințe sociale din fondul locativ de stat astfel încât și persoanele marginalizate să aibă acces la ele.

Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016)

Babi, Gelu, Ionică, Katalin, Leontina, Ligia și Sandu azi locuiesc pe strada Cantonului fără număr alături de alte circa 700 de persoane. Ei/ele a fost împinse înspre această periferie din apropierea rampei de gunoi Pata Rât prin valurile succesive ale evacuărilor întâmplate în orașul Cluj de la mijlocul anilor 1990. Aceste dislocări au afectat oameni sărăciți, trecuți printr-un proces de precarizare atât în ceea ce privește munca cât și locuirea lor. Politica de locuire în general marcată de privatizare, comodificare, financializare și reducerea drastică a stocului de locuințe sociale, precum și politicile locale de atribuire a locuințelor sociale au deposedat persoanele cele mai sărace de dreptul lor la locuință adecvată.

Filmele au fost realizate în cadrul campaniei Căși sociale acum!, cu sprijinul Human Rights Initiative în perioada iulie-septembrie 2016. Echipa de producție și post-producție include protaginiștii filmelor, precum și pe Simona Ciotlăuș, Szilárd Miklós și Enikő Vincze.

Pata (editori: Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze) – format electronic

Volumul a rezultat din cercetarea ”Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ în România în context european”cercetare sprijinită printr-un grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354.

Cluj: EFES, 2016

Fragmente din Editorialul volumului 

Prin interviuri, documente, eseuri și imagini, volumul „Pata” surprinde aspecte ale formării zonei Pata Rât, spațiul precar al locuirii marginalizate din apropierea gropii de gunoi a orașului Cluj, creat prin acțiuni administrative directe sau nepăsare instituțională și complicități multiple de la diverse nivele între instituții ale administrației publice, companii din industria deșeurilor și mici întreprinzători din diferite domenii.

PATA-coperta_final

 

 

CARTEA ÎN FORMAT ELECTRONIC SE POATEDESCĂRCA AICI

 PATA-web-v1

 

 

[…]  În aceeași măsură, cartea este oglindă a diverselor inițiative civice trans-etnice pentru drepturile omului și dreptate socială, precum și împotriva rasismului care urmăresc deghetoizarea și impunerea unor politici locale și centrale menite să asigure drepturile locative ale tuturor cetățenilor și în mod particular ale categoriilor marginalizate. Repetăm prin ea unul dintre mesajele acțiunilor noastre activiste comune și anume că munca oamenilor vulnerabilizați si prin împingerea lor în Pata Rât este o muncă utilă nu doar firmelor la care ei lucrează formal sau informal, ci și întregului oraș și că, și pe această bază, apartenența lor la oraș trebuie recunoscută și apreciată printre altele prin măsuri de îmbunătățire a condițiilor și siguranței lor locative.

Zona de locuire marginalizată Pata Rât din Cluj-Napoca include patru cazuri cu istorii și situații actuale diferite: colonia Dallas și colonia plasată pe rampa de gunoi, formate începând cu anii ’60-’70, dar extinse după 1990 datorită creșterii numărului persoanelor sărăcite care se stabilesc aici în căutarea unor surse de venit și a unei locuiri accesibile, dar din păcate inadecvate; colonia de pe strada Cantonului, constituită de-a lungul a două decenii în urma evacuărilor din diverse zone ale Clujului și amplasării familiilor evacuate în această zonă de către autorități, dar și ca rezultat al așezării pe această stradă a multor familii care nu găsesc resurse de trai accesibile în altă parte și/sau sunt persoane fără adăpost; colonia pe care noi am numit-o în 2010 Noul Pata Rât, terenul pe care îl ocupă fiind denumit de autorități în acea vreme „Colina Verde” și apoi strada Platanilor, formată în urma amplasării aici în decembrie 2010 de către Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca a zece case modulare și a strămutării forțate a familiilor evacuate dintr-o zonă relativ centrală a orașului, de pe strada Coastei. Cele patru zone sunt reprezentate, poate, inegal în acest volum, respectând dorințele autorilor/locatarilor de a rămâne invizibili, anonimi sau, din contra, de a fi identificabili și personal în spațiul public.

Inspirat de tradiția antropologiei angajate,[1] a sociologiei publice[2] și a cercetării acțiune,[3] volumul se bazează pe o abordare care a generat cunoaștere prin acțiune și acțiune prin cunoaștere de-a lungul mai multor ani. Acest tip de producție de cunoaștere este de fapt un proces de învățare […]: o învățare despre situația persoanelor care locuiesc în Pata Rât, despre experiențele trăite în acest spațiu, despre starea și practicile administrației locale, dar și despre noi înșine ca subiecți și actori ai cercetării și ai activismului. Procesul interacțiunii dintre cercetare și activism a rezultat în înțelegerea problemei și a cauzelor sale sistemice, precum și în conștientizarea a ceea ce este bine și ce putem să facem împreună față de ele. […]

cronologie-patarat-poster-web (1)

Autorii volumului sunt cercetători, activiști și locuitori ai zonei Pata Rât. Astfel, cartea reconstituie și întâlnirile articulate în și prin spațiul Pata Rât între persoane din sfera academică și persoane expuse unor nedreptăți locative sistematice. Aceste întâlniri sunt performative pentru că, în urma unor procese de învățare reciprocă, cercetătorii au devenit activiști pentru dreptul la locuire, iar victimele evacuărilor forțate au conștientizat că sunt subiecți activi ai rezistenței față de cele mai dramatice forme ale marginalizării sociale și că experiențele lor și cunoașterea lor despre situațiile trăite sunt indispensabile pentru rezistența politică. Împreună, ei și ele, prin întâlnirea în Pata Rât, demontează barierele dintre sfera reflexivă (privilegiată) a academicului și viața cotidiană marcată de materialitatea deprivărilor trăite. Din aceste poziționări aparent divergente se articulează scenariul împărtășit al transformării unei situații invizibile, create și ascunse de mecanismele puterii, într-o problemă articulată în termeni politici.

Volumul reconstituie traseele autorilor parcurse către momentul și locul întâlnirii lor, care la rândul ei produce noi subiecți, solidarități și dileme. Din această întâlnire se naște nu doar o reflecție asupra experiențelor trăite, ci și o acțiune civică pentru dreptate socială ale cărei practici și semnificații se creează împreună, inclusiv prin depășirea unor momente tensionate. Cartea este argument în favoarea unei politici a cunoașterii care asumă responsabilități sociale și valorizează atât cunoașterea cotidiană articulată prin experiențe trăite, cât și reflecția conceptuală asupra acestora. Pe lângă valoarea sa descriptivă, mozaicul narațiunilor auto-reflexive surprinse sub forma unor interviuri și câteva eseuri devine încă un locus al transformării experiențelor personale în teme publice. Volumul este  unul dintre instrumentele  continuării acțiunii de solidarizare pentru tematizarea politică a deprivărilor locative și al unei schimbări sociale efective în favoarea depășirii stării caracterizate de deposedare materială și stigmatizare culturală cu care se confruntă locuitorii zonei Pata Rât (dar și alte persoane, familii și comunități aflate în situații similare).

[1] Kirsch, Stuart: Experiments in Engaged Anthropology. In Collaborative anthropologies, 2010, Vol. 3: 69-80.

[2] Burawoy, Michael: For Public Sociology. 2014 Presidential Address. In American Sociological Review, 2005, Vol. 70 (February: 4-28).

[3] Cunningham, Joseph: Methodological implications of Marxian praxis in action research. In Action Research, 2016. Doi: 10.1177/1476750316645846.

SUSȚINEȚI Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială

Susțineți această inițiativă pentru a o depune sub formă de propunere către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru a asigura că administrația publică locală pune în practică măsuri asumate ca direcție strategică în domeniul incluziunii sociale, parte din capitolele Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

Puteți susține cauza semnând petiția online aici:

http://www.petitieonline.com/initiativa_cetneasca_pentru_o_politica_justa_de_locuire_sociala#form

Contactați-ne dacă doriți să fiți informați de alte detalii, dacă vreți să vă implicați în această campanie, și dacă puteți să vă dedicați timp strângerii de semnături în orașul Cluj, dar și să participați la acțiunile noastre viitoare: desire_cluj@yahoo.com – pentru acest lucru acum vă rugăm să descărcați textul Inițiativei cetănești și tabelul cu semnături de aici, și să ne contactați până la mijlocul lunii noiembrie 2016:

initiativa-cetateneasca_cu-semnaturi

INIȚIATIVA CETĂȚENEASCĂ pentru o politică justă de LOCUIRE SOCIALĂ

Dreptul la locuință adecvată este un drept fundamental din domeniul drepturilor sociale și economice, iar dreptul la un nivel de trai decent este un drept constituțional.

SOLICITĂM ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE logo casi sociale color

 

 

I. Creșterea stocului de locuințe sociale din fondul locativ public

II. Modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale

 

 

initiativa-cetateneasca_cu-semnaturi