De la solidarizare socială punctuală la solidaritate politică de lungă durată. Răspuns către Actual de Cluj [Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze, George Zamfir]

Fragmente din acest text, legate direct de inițiativa Cuier gratuit au fost publicate în articolul lui Kristina Reștea Inițiativa “cuier gratuit” pentru nevoiași. Continuarea (Actual de Cluj, 16 ianuarie 2017).

http://actualdecluj.ro/initiativa-cuier-gratuit-pentru-nevoiasi-continuarea/

Întrebarea pe care ne-ați adresat-o în legătură cu inițiativa bisericii unitariene din Cluj, Cuier gratuit, ne readuce aminte de discuțiile din interiorul echipei campaniei Căși sociale ACUM! în ziua incendiului din 19 noiembrie 2016 de pe strada Cantonului din Cluj. Vorbeam cu colegii noștri activiști, locatari ai acelei zone, despre diversele acțiuni ce sunt necesare și posibile în astfel de situații. Vorbeam despre rolul campaniilor Fundației Desire și al activismului pentru dreptate locativă cu privire la susținerea persoanelor precarizate de decizii politice producătoare de inegalitate economică, sărăcie și deprivare materială. Sau, altfel spus, generatoare de situații față de care, precum face acum biserica unitariană, unele organizații, persoane fizice sau instituții reacționează prin acordarea unor ajutoare umanitare imediate, asta și în condițiile în care autoritățile publice locale își neglijează atribuțiile cu privire la prevenirea marginalizării sociale.

[…]

Noi credem că motivul de bază pentru care există persoane care suferă de frig este locuirea precară sau chiar lipsa oricărui fel de acoperiș. Problema locuirii în Cluj este spinoasă: nivelul chiriilor este imens, iar prețurile locuințelor de asemenea; administrația publică locală nu acordă prioritate creșterii stocului de locuințe sociale și facilitării accesului persoanelor marginalizate social la locuințe publice adecvate; și nu acceptă nici măcar să discute despre prevenirea evacuărilor forțate sau a transformării unor chiriași în persoane fără adăpost, sau despre legalizarea locuirii informale în cazul celor marginalizați.

[…]

Revenind la exemplul nostru cu care am început să vă răspundem la întrebare: în data de 19 noiembrie 2016, pe str. Cantonului (actuala Calea Dezmirului), în apropierea gării de est, din cauza unui scurt circuit au ars 7 locuințe improvizate, câteva integral (poze disponibile la https://web.facebook.com/CasiSocialeACUM/posts/374946562870007). A fost un moment critic în care ajutoare umanitare au fost necesare, dar la fel de necesară a fost și revendicarea de către victimele incendiului a unor măsuri ce sunt înscrise printre atribuțiile Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. Fundația Desire a susținut oamenii în demersul lor de solicitare de (1) ajutor de urgență în caz de incendiu, (2) acces la o locuință de necesitate, (3) prioritate în procesul de repartizare a locuințelor sociale în 2017. Dar la solicitarea depusă primăria a răspuns astfel:  „reținând informațiile furnizate de către reprezentanții Direcției de asistență socială și medicală, respectiv faptul că incendiul a afectat doar peretele unei locuințe coroborat cu împrejurarea că imobilele construcții nu sunt reglementate din punct de vedere juridic, a apreciat că nu sunt incidente prevederile Legii 114/1996 actualizată și republicată cu modificările și completările ulterioare cu privire la locuințele de necesitate.”

[…]

Față în față cu acest malpraxis instituțional bazat pe deciziile politice ale unor persoane cu responsabilități administrative (nelipsite de convingeri elitiste ce alimentează mai degrabă un război împotriva săracilor decât o strategie de combaterea sărăciei), astfel de  momente dramatice desigur că vor continua să necesite ajutoare umanitare private. Dar noi spunem că celălalt pas concomitent crucial este presiunea la adresa administrației publice locale de a-și onora obligațiile față de drepturile social-economice ale tuturor cetățenilor. De a face, printre altele, o evaluare aprofundată a nevoii de locuire din Cluj, cât și de a lua măsuri pentru îmbunătățirea situației prin soluții aplicate urgent. De ce acest lucru? Deoarece doar un mecanism asumat politic și susținut financiar din bugetul local are forța necesară de a oferi măsuri de politici sociale și publice cu acoperire generală. Solidarizarea socială concentrată pe individul vulnerabilizat manifestată în ajutoare umanitare trebuie completată cu  solidaritatea politică față de clasa socială precarizată de politica economică, dar și de politica socială dusă de guvernanții noștri.

catre Actual de Cluj_final_13 ian2017

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTARII CLUJENI! Inițiați schimbări legislative pentru locuire publică și drepturile lucrătorilor în România! [ Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

catre-senatori-si-deputati-de-cluj_final casi-sociale-acum_logo

Prin campaniile sale – “Căși sociale ACUM!” (derulată din martie 2016), precum și “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” (cu începere din septembrie 2016) – Fundația Desire continuă să vă atragă atenția asupra unor probleme social-economice de la nivelul orașului Cluj care nu se pot soluționa fără inițiative pentru schimbări legislative de la nivel național. Pornind de la analiza precarității locuirii și muncii în zona Pata Rât din orașul Cluj ca manifestări ale inegalităților produse de economia politică capitalistă și politica socială a sistemului, precum și de la observarea faptului că persoanele care au acces doar la locuri de muncă nesigure și prost plătite stau și sub riscul marginalizării locative, ne-am propus să punem pe agenda politică locală și națională următoarele subiecte:crnsg_sigla_5

  • minimalizarea locuirii publice în politicile naționale de locuire;
  • locuirea săracă în spații marginale;
  • precarizarea muncii lucrătorilor din diverse domenii ale economiei formale, din economia informală dar și lucrătorilor care muncesc pentru venitul minim          

Dacă sunteți interesați de promovarea unei politici și/sau de o colaborare trans-partinică pe aceste teme, vă stăm la dispoziție cu informații detailate despre acțiunile Fundației Desire din anul 2016. […]

Ne adresăm Dumneavoastră cu aceste probleme locale pentru că, în calitate de legiuitori, aveți la îndemână pârghii decizionale prin care puteți contribui la ameliorarea acestora la nivel național, pornind chiar de la manifestarea lor la nivelul Clujului, susținând astfel (și) intervențiile necesare în orașul nostru. Astfel veți putea reprezenta problemele alegătorilor locali prin demersuri de ameliorare a problemelor la nivel național, dat fiind că acești cetățeni ai României de obicei nu posedă capitalul politic necesar pentru setarea priorităților urmărite de către decidenți.  Concomitent, demersurile Dumneavoastră din Parlament nu vor susține doar rezolvarea unor probleme locale clujene, având în vedere faptul că aceste tipuri de manifestări ale inegalităților sociale sunt prezente în toate localitățile din România.

[…] Deoarece atât minimalizarea  locuirii publice în politicile naționale de locuire, cât și locuirea săracă în spaţii marginale, dar și precarizarea muncii lucrătorilor din diverse domenii ale economiei formale, din economia informală dar și lucrătorilor care muncesc pentru venitul minim garantat  este una structurală, soluţiile constau în intervenţii sistemice care pot fi generate și susținute prin legislație adecvată, tocmai aici fiind locul și rolul Dumneavoastră. Acestea trebuie să fie gândite ca parte a:

  • unei politici a muncii şi a ocupării care asigură drepturile muncii, salarii şi protecţie adecvată pentru muncitori și astfel contribuie la susținerea lucrătorilor în efortul lor de a reproducere a forței de muncă;
  • unei politici de redistribuire socială bazată pe taxare progresivă ce permite investiţii ale statului în bunăstarea populaţiei sărăcite ale cărei venituri sunt menținute la un nivel extrem de redus, respectiv în asigurarea unor servicii publice şi sociale adecvate;
  • unei politici de locuire cu proceduri şi resurse financiare ce permit creşterea stocului de locuinţe sociale din fondul locativ de stat, dar şi cu reglementări clare privind obligaţiile administraţiei publice locale de a asigura accesul persoanelor marginalizate social sau al clasei muncitoare precarizate la locuinţe publice adecvate.

Așteptăm de la Dumneavoastră să aduceți în atenția Parlamentului României aceste probleme politice și să inițiați și susțineți demersuri legislative ce vor facilita soluționarea lor și la nivelul orașului nostru. […] Așteptăm să ne contactați pe oricare dintre problemele semnalate și continuăm să urmărim activitatea legislativă a Parlamentului privind locuirea și drepturile muncii.

 

Dislocations – Eviction routes to Cantonului street (1996-2016) – English subtitle

“Dislocations” illustrates how post-socialist politics resulted in the dispossession from their housing rights of the impoverished people from Cluj-Napoca, including ethnic Roma. Before 1990 they belonged to working class and in the context of the formation of capitalism in Romania were affected by a process of precarization both in the world of labor and housing. Ionica, Leontina, Babi, Sandu, Ligia, Katalin and Gelu help us mapping how their successive dislocations happened in time and space between 1996-2016 in the city of Cluj, ending into their settlement on Cantonului street without number. Embodied in their personal histories, the national politics of housing marked by privatization, commodification, financialization and the dramatic reduction of the social housing stock was re-enforced by the local policies of allocating public housing. As a result of the latter the municipality selected the categories of people envisioned to deserve living
in the city while pushing impoverished ethnic Roma into housing conditions characterized by insecurity and severe material deprivation. The area where they are tolerated till the land will not gain real estate value is part of Pata Rat, a territory nearby the city’s landfill that nowadays hosts approximately 1500 persons subjected to ghettoization. The film was produced within the Social housing NOW! campaign of Foundation Desire in the summer of 2016 (desire-ro.eu/?page_id=2219). It is an instruments of raising awareness about the suffering of people evicted for several times during their lifetime and about the accountability of public administration in what regards their dispossession from their right to adequate housing. The campaign was supported by the Human Rights Initiative program of the Open Society Foundations.

Căși sociale ACUM! – acțiuni în 2016

Inegalitatea în accesul la locuințe adecvate rezultă din decizii politice, dar se leagă și de inegalitățile de clasă produse de economia politică a capitalismului și de către statul neoliberal susținător al investitorilor privați (și) în domeniul locuirii.dosarul-politicii-de-locuinte-sociale-din-cluj_final-page-018

În 2016, campania Căși sociale ACUM / Social housing NOW  (http://www.desire-ro.eu/?page_id=2219) a documentat evoluția politicii de locuire din ultimii 20 de ani atât pe plan local cât și pe plan național (http://www.desire-ro.eu/?p=2391, http://www.desire-ro.eu/?cat=123). Prin această analiză-acțiune am demonstrat: (1) guvernarea locală nu respectă nici măcar minimele prevederi din legislația locuinței și legislația socială prin care acestea ar trebui să susțină accesul persoanelor marginalizate la locuințe sociale și astfel contribuie la perpetuarea și agravarea precarității locuirii; (2) este nevoie de schimbarea legislației locuirii astfel încât aceasta să poată să susțină rebalansarea politicii locuirii în favoarea unei locuiri publice și în mod implicit să contribuie la reducerea inegalităților economice prin reducerea costului locuințelor adecvate accesibile celor mulți cu venituri mici și foarte mici, respectiv celor care trăiesc în sărăcie și în sărăcie extremă; (3) pentru a asigura accesul persoanelor marginalizate social și celor care trăiesc în sărăcie extremă, este nevoie de o politică a locuirii care pune locuirea (principiul locuirea înainte de toate, housing first) în centrul proceselor de incluziune socială.

Echipa Campaniei Căși sociale ACUM! a derulat și următoarele alte acțiuni:

(1) Susținerea a 83 de persoane cu domiciliul actual pe strada Cantonului din Pata Rât, orașul Cluj care împreună cu familiile lor au depus cerere la primărie pentru locuință socială (colectarea documentelor necesare întocmirii dosarului, descrierea istoriei locative și a condițiilor de locuit de azi într-un memoriu personalizat cu menirea de a atrage puncte la capitolul Caz de forță majoră, facilitarea declarațiilor notariale, depunerea dosarelor, urmărirea rezultatelor preliminare, formularea și depunerea contestațiilor; în 2017 vom  urmări rezultatele finale și repartizarea de locuințe);

(2) Atât în contextul alegerilor locale cât și al celor parlamentare, am contactat partide politice cu filiale în Cluj-Napoca cu propunerea de a include pe agenda lor politică post-electorală susținerea creșterii fondului de locuințe sociale și a modificării procedurilor de atribuire de locuințe sociale astfel încât acestea să susțină accesul persoanelor marginalizate la locuințe adecvate (http://www.desire-ro.eu/?p=2305, http://www.desire-ro.eu/?p=2366, http://www.desire-ro.eu/?p=2372, http://www.desire-ro.eu/?p=2388, http://www.desire-ro.eu/?p=2685);

(3) De Ziua Mondială a Locuirii am organizat Forumul pentru locuințe sociale (http://www.desire-ro.eu/?p=2557) unde am prezentat rezultatele analizelor noastre (http://www.desire-ro.eu/?p=2560, http://www.desire-ro.eu/?p=2570, http://www.desire-ro.eu/?p=2588) colectate în Dosarul politicii de locuințe sociale în Municipiul Cluj-Napoca (http://www.desire-ro.eu/?p=2450) și am lansat Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială;

(4) Am depus în atenția Primăriei și Consiliului Local ale Municipiului Cluj-Napoca cu aproape 900 de semnături Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială (http://www.desire-ro.eu/?p=2599);

(5) În contextul dezbaterilor publice lansate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice am transmis propuneri pentru Strategia Națională a Locuirii (http://www.desire-ro.eu/?p=2418, http://www.desire-ro.eu/?p=2438, http://www.desire-ro.eu/?p=2677) și pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a  legii locuinței (http://www.desire-ro.eu/?p=2442);

(6) Am transmis guvernanților naționali și locali propuneri privind utilizarea cu scopul transformării lor în locuințe sociale a unor imobile vacante sau a patrimoniului comunitar (http://www.desire-ro.eu/?p=2648);

(7) Am depus o petiție la CNCD cu privire la caracterul discriminator al criteriilor de acordare de locuințe sociale elaborate și utilizate de municipalitatea Cluj-Napoca (http://www.desire-ro.eu/?p=2652);

(8) Am participat la ședința Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca care avea pe ordinea de zi votarea unei Hotărâri cu rezultatele preliminare ale repartizării de locuințe sociale, promovând mesaje protestatare față de indiferența cu care guvernanții locali tratează problema locuirii sociale (http://www.desire-ro.eu/?cat=58), problema locuirii precare și nesigure în zona Pata Rât poluată de noile rampe de deșeuri pe care autoritățile publice le-au autorizat în toamna anului 2015, și problema drepturilor muncitorilor de pe rampa de deșeuri (http://www.desire-ro.eu/?cat=121);

(9) Urmărim promisiunile făcute la ședința CL din 28.11.2016 de primarul Emil Boc în temele pe care echipa campaniei Căși sociale ACUM! le-a ridicat la acea ședință (http://www.desire-ro.eu/?p=2891);

(9) Am susținut, alături de cealaltă campanie a Fundației Desire, Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie, evenimentul Pata rămâne a tuturor din 17.12.2016 (http://www.desire-ro.eu/?p=2872) care a inclus marșul comemorativ, colindele evacuării, o expoziție multimedia în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca (http://www.desire-ro.eu/?p=2874, http://www.desire-ro.eu/?p=2916) și petiția cu același nume împotriva rasismului de mediu și pentru o politică adecvată de locuire socială-publică (http://www.desire-ro.eu/?p=2856);

(10) Am făcut filmul documentar Dislocări: Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016) compus din șapte filme reprezentând cazurile unor familii evacuate în mod repetat din locuințe din orașul Cluj și mutate forțat pe strada Cantonului în condiții inumane (http://www.desire-ro.eu/?cat=119), precum și Harta interactivă a acestor rute (http://www.desire-ro.eu/?p=2621);

(11) Pregătim acțiunea în judecată a administrației publice locale cu privire la nelegalitatea criteriilor de atribuire de locuințe sociale stabilite la nivel local.

Echipa Campaniei Căși sociale ACUM!: Mihaela Berki, Simona Ciotlăuș, Ioan Doghi, Leontina Lingurar,Noémi Magyari, Szilárd Miklós, Dénes Miklósi, Alexandru Mureșan, Enikő Vincze, George Zamfir

Campania Căși sociale ACUM! se derulează cu sprijinul Human Rights Initiative/ Open Society Foundations.

 

Dislocations – Eviction routes to Cantonului street (1996-2016) – trailer

Filmul documentar compus din șapte părți a fost realizat prin campania Fundației Desire Căși sociale ACUM!, derulate cu sprijinul Human Rights Initiative/ Open Society Foundations. Filmul întreg este accesibil aici: http://www.desire-ro.eu/?cat=119

The documentary film Dislocations. Eviction routes to Cantonului street (1996-2016) was made through the Social housing NOW! campaign of Foundation Desire conducted with the support of Human Rights Initiative/ Open Society Foundations.The whole film is available here: http://www.desire-ro.eu/?cat=119

Pata rămâne a tuturor – expo film 17.12.2016

Filmul “Pata rămâne a tuturor”,  a fost pregătit pentru expoziția și evenimentul cu același titlu, https://www.facebook.com/events/1357501877607851/ (care a inclus marșul comemorativ, colindele evacuării și expoziția multi-media din curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, 17.12.2916, @ Fundația Desire, montaj Radu Gaciu.

Film “Pata/the stain remains of all”, made for the exposition and public event with the same title, https://www.facebook.com/events/1357501877607851/, which included the commemorative march, carols of eviction, and multi-media exhibition in the courtyard of the Museum of Arts of Cluj-Napoca, 17.12.2016, @ Foundation Desire, montaj Radu Gaciu

 

Materialele expuse în curtea Muzeului de Artă se pot vedea aici:

http://www.desire-ro.eu/?p=2874

Mesajul Căși Sociale ACUM! față de articolul din Transilvania Reporter

În data de 19 decembrie 2016, portalul online Transilvania Reporter a publicat articolul <<„Refugii”, la Reactor: Discuție post-spectacol, „cu scântei”>>, la șase ani de la evacuarea romilor de pe strada Coastei. Spectacolul a fost realizat în cadrul proiectului Pata Cluj, discuția din 16 decembrie a fost organizată tot de Pata Cluj, fiind moderată de un facilitator comunitar al aceluiași proiect, cât și filmată de un colaborator al proiectului. De aceea, nu ar trebui să surprindă relatarea neechilibrată din articol. Autoarea acestuia, Cristina Beligăr, susține că tensiunile existente între două dintre membrele campaniei Căși Sociale ACUM! www.facebook.com/CasiSocialeACUM și o parte a echipei proiectului Pata Cluj au determinat ca discuția să evolueze „într-o direcție total nefavorabilă comunității din Pata Rât”. Citiți precizările Campaniei Căși sociale ACUM! față de această idee și celelalte lucruri menționate în articol, aici:foto_hcl-3-of-36

mesaj-fata-de-articolul-din-tr-final

Pentru o relatare echilibrată a situației din Pata Rât, cât și a tipurilor de activități asumate de și prin inițiativele Fundației Desire, o invităm pe Cristina Beligăr, autoarea articolului, cât și pe orice persoană interesată, să citească materialele inițiativelor Fundației (pe pagina https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/ sau pe siteul Fundației http://www.desire-ro.eu ), cât și să întâlnească membrii campaniei Căși sociale Acum! pentru o discuție sau un interviu.

Vă invităm să semnați petiția „Pata rămâne a tuturor: Spunem NU ghetoizării în Pata Rât. Spune NU rasismului de mediu. Spune DA locuințelor publice în oraș” disponibilă la adresa: https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/pata-ramane-a-tuturor

Promisiunile domnului Primar Emil Boc din ședința de Consiliu Local din 28.11.2016

În 19.12.2016, Fundația Desire a depus o solicitare către Primarul Emil Boc de a da un răspuns în scris față de promisiunile pe care le-a făcut în cadrul ședinței Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca din data de 28 noiembrie 2016 pe următoarele teme:

  1. Fondul de locuințe sociale
  2. Incendiul de pe strada Cantonului din 19.11.2016
  3. Colonia Dallas și muncitorii de pe rampă

La acea ședință, membri ai echipelor de campanie „Căși Sociale ACUM” și „Consultați-ne! Romii nu sunt gunoaie!” au luat cuvântul în timpul alocat pentru intervenții în cadrul diverselor proiecte de hotărâri de consiliu local care erau în legătură cu situația locuitorilor din zona Pata Rât (str. Cantonului, case modulare, colonia Dallas), precum și cu propunerile din Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială.colaj2fata

Detalii despre intervențiile noastre puteți vedea aici: ȘEDINȚA CL CLUJ-NAPOCA, 28.11.2016 – DECLARAȚII ALEȘI LOCAL

 

scrisoare-lui-boc-dupa-28-noi-2016scrisoare-lui-boc-dupa-28-noi-2016-page-001

Expoziția Pata rămâne a tuturor – la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

Vernisajul expoziției multimedia a fost parte din evenimentul comemorativ-revendicativ cu același nume, Pata rămâne a tuturor din 17.12.2016 organizat de Fundația Desire, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei și European Roma Rights Centre.

Așa a fost pregătită expoziția:

https://www.facebook.com/eniko.vincze/media_set?set=a.1378640575509608.1073741834.100000910350524&type=3&pnref=story

https://www.facebook.com/events/1357501877607851/

Concept artistic: Radu Gaciu, Dénes Miklósi

La vernisajul expoziției organizatorii au prezentat participanților filmul Pata rămâne a tuturor, un colaj din filmele realizate de campaniile Căși sociale ACUM!, și Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie derulate de Fundația Desire, precum și din videouri de prezentare ale orașului Cluj, dar și din materialul audio înregistrat la ședința Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca din 28.11.2016.

cof

 

Ilustrate din Cluj cu mesaje din Pata Rât – http://www.desire-ro.eu/?cat=122

mde

mde

crnsg_backlitfilm_200x100cm_1-ionica_desirecrnsg_backlitfilm_200x100cm_leontina-si-babi2crnsg_backlitfilm_200x100cm_mihai-si-sandu2crnsg_backlitfilm_200x100cm_linda-si-sandel2consultati-ne_harta-zonei-pata-rat-page-001casi-sociale-acum_initiatiativa-si-loc-improviz-page-001pata-plansacasi-sociale-acum_dreptul-la-locuinta-si-vartej-page-001

Pata rămâne a tuturor – eveniment comemorativ-revendicativ, 17.12.2016

18.00 Marș comemorativ – pornire din Piața Avram Iancu

18.30 Colindele evacuaților – piața Unirii

19.00 Vernisaj expoziție multimedia – curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napocabanner-pata-ramane-a-tuturor-de-dus-in-mars-page-001

 

 

 

 

Organizatori: Fundația Desire (campaniile Căși sociale ACUM! și Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie), Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, European Roma Rights Centre

Concept artistic: Radu Gaciu, Dénes Miklósi