Romii nu sunt gunoaie/Roma are not garbage – documentary

 

Filmul este o reconstituire a videoclipurilor realizate în ultimul trimestru al anului 2016 de către Fundația Desire în cadrul campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” care și-a propus atât să conștientizeze cum funcționează rasismul de mediu, cât și să utilizeze diferite instrumente ale luptei împotriva acestuia. Firul roșu al scenariului este țesut din legăturile dintre modul în care proximitatea rampelor de deșeuri ale municipiului Cluj-Napoca afectează locuitorii din colonia Dallas, de pe str. Cantonului și din zona caselor modulare, ele împreună formând zona Pata Rât. Dar filmul înglobează și părerile informate ale unor personalități cunoscute din Cluj (printre ele și activiști pentru locuire), dar și din România și din alte țări, precum și prezentarea unora dintre acțiunile campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie”. Epilogul filmului este chiar videomontajul prezentat la evenimentul din 17 decembrie 2016 “Pata rămâne a tuturor”. Filmul #Romiinusuntgunoaie demonstrează că rasismul de mediu funcționează în diverse feluri: prin efectul apropierii geografice a zonei de locuit de un sit poluat, sau cel al muncii făcute în acest perimetru, care pune în pericol nu doar sănătatea, ci și viața oamenilor; prin asocierea simbolică a gunoiului transportat în afara orașului care contează, cu persoanele de etnie romă sărăcite sau, altfel spus, prin inferiorizarea lor ca persoane, ca etnie, precum și ca lucrători; prin desconsiderea locuirii în acest perimetru atât de către instituțiile publice și cât și de firmele care își fac profit din industria deșeurilor, astfel încât condițiile de locuire sunt menținute aici în subdezvoltare infrastructurală, informalitate, nesiguranță și supraaglomerare; prin plasarea locuitorilor din această zonă în categoria solicitanților neeligibili sau a celor care nu pot să adune suficient punctaj pe grila meritocratică a primăriei pentru a li se repartiza o locuință socială. Campania “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” a fost susținută de Roma Initiative Office/ Open Society Foundations.

The film is a reconstruction of the video-clips made in the last quarter of 2016 by Foundation Desire within the campaign “Consult us. Roma are not garbage”, which aimed to raise awareness on environmental racism and to use different instruments of fighting against it. The leading story of the script is woven from the links between the ways in which the proximity of Cluj-Napoca’s landfills affect the inhabitants of Dallas colony, Cantonului street and the modular houses area, which together form the Pata Rât area. Other than this, the film narrative also includes the informed opinions of some well-known personalities of Cluj-Napoca (among them housing activists), but also from Romania and from other countries, alongside with the presentation of some of the actions of the campaign “Consult us. Roma are not garbage”. The Epilog of the film is the video-montage prepared for and viewed at the public event from 17 December 2016, “The stain lingers on”. The film “Roma are not garbage” demonstrates that environmental racism functions in several manners: through the geographic proximity of a polluted site that threatens not only people’s health, but also their life; through the symbolic association of the garbage transported outside of the city areas that count as important, with the impoverished Roma or, differently put, through their inferiorization as persons, as ethnicity, and also as workers; through neglecting of housing in this area both by the public administration and by the companies that make profit from waste industry, as a result of which the housing conditions in this zone are kept in a state of infrastructural underdevelopment, informality, insecurity and overcrowdedness; through placing the inhabitants of this area in the category of non-eligible applicants or among those who cannot gain enough scores on the meritocratic scale of the Cluj-Napoca City Hall used in the allocation of social housing.  The “Consult us. Roma are not garbage” campaign was supported by Roma Initiative Office/ Open Society Foundations.

CONSULT US. ROMA ARE NOT GARBAGE, lessons learnt

The project “Consult us. Roma are not garbage” supported by Roma Initiatives Office between September – December 2016 was run by Desire Foundation in partnership with the Community Association of Roma from Coastei and with emerging groups of Roma activists from Cantonului street and from Dallas colony of Pata Rât, Cluj-Napoca, Romania. The project built up and empowered a heterogeneous advocacy team that fights against environmental racism as a form of anti-Gypsysm, and demands safeguarding measures and consultations with the affected people in case of infrastructural investments via community mobilization that transcends ethnic boundaries.

Besides, our perspective enabled us to reaffirm with more and stronger arguments how the violation of housing rights are going hand in hand with the violation of labor rights, or how informal labor is interlinked with informal housing, or how the precariatized labor force is forced to make a living within marginal spaces denied of developmental resources.

Since this happened under the umbrella of Foundation Desire, this project had a contribution (1) to empower marginalized persons belonging to a precariatized working class to become part of a local progressive trans-ethnic anti-racist movement for socio-economic rights, and (2) to re-position our foundation as a civil society organization that assumes a critical role in this movement.

consult us_lessons learned_RIO-desire_2016

 

Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie – acțiuni în 2016

De-a lungul ultimului deceniu autoritățile publice locale și județene din Cluj au anunțat de multe ori nevoia și intenția de a închide rampa de deșeuri a municipiului ce funcționa ca o rampă neconformă ecologic din anii 1970. La un an după închiderea definitivă a acestei rampe am observat că măsura care promitea clujenilor “soluționarea crizei gunoaielor” nu a adus îmbunătățiri nici în munca lucrătorilor pe rampă și nici în condițiile de locuire ale persoanelor cu domiciliul în zona Pata Rât, din contra.

 

Acesta a fost contextul în care campania “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” a repus pe agenda publică problema în termenii responsabilității și obligațiilor administrației publice față de oamenii afectați de politica rampei și rasismul de mediu înscris în practicile instituționale.

 

Campania și-a propus să contribuie la conștientizarea de către instituțiile publice locale relevante din acest punct de vedere, dar și de către populația orașului despre cum sunt afectate persoanele cele mai precarizate din Cluj-Napoca de rasismul de mediu. Acesta funcționează ca un tip de rasism care contribuie la exploatarea muncii din medii poluate (cum sunt rampele de deșeuri din Pata Rât), dar și la împingerea persoanelor marginalizate înspre spații locative aflate în proximitatea acelorași medii toxice ce pun în pericol sănătatea și viața lor. Vasta majoritate a lor sunt de etnie romă.

Prin acțiunile campaniei am  continuat să aducem în spațiul dezbaterii publice clujene patru mari subiecte, față de care solicitam răspunsuri din partea instituțiilor relevante, dar și acțiuni specifice din partea lor, menite să soluționeze problemele identificate:

1) Drepturile muncitorilor de pe rampele de deșeuri, având domiciliul în colonia Dallas de patru decenii fără a fi beneficiat de suport din partea autorităților în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor lor de locuire și muncă.

2) Amplasarea, în toamna anului 2015, a rampelor de stocare temporară a deșeurilor din Pata Rât la o distanță de cc 300 de metri (SALPREST) și 800 de metri (RADP) de zona de locuire din Pata Rât constituită ca zonă de locuire în 2010 de însăși administrația publică locală.

3) Neîndeplinirea obligațiilor Primăriei Municipiului Cluj-Napoca față de locatarii de pe str. Cantonului (prevăzute in Acordurile de colaborare cu Fundațiile care au instalat bărăcile termopan și cele de lemn pe locație), fapt care de-a lungul a aproape de 20 de ani a contribuit la agravarea precarității locuirii pe str. Cantonului, din care au rezultat, printre altele, izbucnirea și extinderea rapidă a unor incendii ce pun în pericol viața și bunurile materiale ale oamenilor, dar și neputința de a ridica deșeurile menajere cumulate în acest spațiu de locuire timp de foarte mulți ani.

4) Neglijarea totală a impactului social și uman al unor proiecte cu finanțare nerambursabilă sau a unor investiții din bugetul public în dezvoltare infrastructurală (cum ar fi noile rampe de stocare temporară a deșeurilor, dar și proiectul de transport intermodal între Aeroportul Internațional Avram Iancu și Gara de Est/ Someșeni), precum și lipsa unor măsuri de protecție în relație cu persoanele afectate de aceste proiecte/investiții.

În vederea atingerii obiectivelor sale, Campania “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” a utilizat mai multe tactici de acțiune:

  1. Acțiuni de policy advocacy tradiționale (scrisori adresate instituțiilor cum sunt Garda de Mediu, Agenția de Protecția Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Prefectura Județului Cluj, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Regia Autonomă a Domeniului Public, SC Salprest SRL, SC Brantner-Veres SRL, Consiliul Județean Cluj, Căile Ferate Române – prin care am solicitat informații cu caracter public, întâlniri și acțiuni specifice; scrisori deschise adresate candidaților la alegerile parlamentare – https://www.desire-ro.eu/?p=2685, și apoi parlamentarilor de Cluj aleși – https://www.desire-ro.eu/?p=2967; participare la ședințele publice ale Consiliului Local – https://www.desire-ro.eu/?p=2829, https://www.desire-ro.eu/?p=2797, https://www.desire-ro.eu/?p=2791, precum și ale Consiliului Județean).
  2. Activități de legal advocacy (scrisori adresate instituțiilor relevante; petiții adresate Primăriei și Primarului  Municipiului Cluj-Napoca, precum și Prefecturii Județului Cluj – https://www.desire-ro.eu/?p=2891; documentarea legislației naționale cu privire la cele patru subiecte ale campaniei; analiza preliminară a informațiilor rezultate din răspunsurile instituțiilor la scrisorile noastre amintite, precum și din documentele analizate cu scopul de a demonstra care sunt aspectele ce nu au putut fi soluționate la nivel local prin astfel de negociere cu instituțiile, respectiv de a identifica alte acțiuni ce se impun).
  3. Creare de presiune publică prin mijloace inovatoare (participare la acțiuni publice organizate de alții cu mesajele și materialele campaniei noastre – https://www.desire-ro.eu/?p=2551, https://www.desire-ro.eu/?p=2480; înregistrarea video a mesajelor de solidaritate transmise de personalități locale renumite, dar și din partea unor activiști pentru drepturi sociale din afara localității și țării – https://www.desire-ro.eu/?p=2574, https://www.desire-ro.eu/?p=2659, https://www.desire-ro.eu/?p=2697, https://www.desire-ro.eu/?p=2959;  mărturii video ale oamenilor din Pata Rât despre munca prestată pe rampele de deșeuri, precum și despre condițiile de locuire în această zonă – https://www.desire-ro.eu/?p=2681, https://www.desire-ro.eu/?p=2737; participare cu mesaje locale la înregistrări făcute de alte organizații cu privire la tema rasismului de mediu – https://www.desire-ro.eu/?p=2671; producerea unor cărți poștale clujene creative distribuite online, la evenimente, prin poștă – https://www.desire-ro.eu/?p=2862, https://www.desire-ro.eu/?p=2865, https://www.desire-ro.eu/?p=2868; producerea filmului integrat al campaniei care include toate filmările realizate prin campanie).
  4. Acțiuni directe (participare cu mesaje protestatare la ședințe publice ale administrației publice locale – vezi link mai sus; co-organizarea unui eveniment public care a inclus un marș stradal și o expoziție multimedia în aer liber – https://www.desire-ro.eu/?p=2859, https://www.desire-ro.eu/?p=2874; producere de materiale vizuale pentru acest eveniment, cum sunt afișe, bannere, filme – https://www.desire-ro.eu/?p=2874, https://www.desire-ro.eu/?cat=125, https://www.desire-ro.eu/?p=2916; contribuție la mobilizarea oamenilor din Pata Rât și din oraș pentru a participa la acest eveniment; realizarea filmului evenimentului Pata rămâne a tuturor – https://www.desire-ro.eu/?p=2996, https://www.youtube.com/watch?v=yBGLh8_wauA).
  5. Crearea unor coaliții (participare la “Activist Forum III: Political Economies of Ecological Exploitation” organizat în Cluj de Friedrich Ebert Stiftung în colaborare cu European Alternatives și activiști din Europa de Sud-Est – folosind această ocazie pentru a discuta despre rasismul de mediu care afectează romii din Pata Rât – vezi link mai sus; mesaje video transmise de personalități din Cluj implicate în activism de mediu – vezi link mai sus; contribuție la conceptul și promovarea petiției “Pata rămâne a tuturor: spune NU ghetoizării în Pata Rât, spune NU rasismului de mediu, spune DA pentru locuințe publice în oraș”, publicat pe un site de petiții administrat de activiști de mediu – https://www.desire-ro.eu/?p=2856.

Echipa Campaniei Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie: Gheorghe Mihai Ciorba, Elena-Marta Cherecheș (septembrie-octombrie), Simona Ciotlăuș, Ioan Doghi, Adrian Dohotaru (septembrie-octombrie), Radu Gaciu, Alexandru Greta, Linda Greta, Leontina Lingurar, Livia Labo (noiembrie-decembrie), Enikő Vincze.

Campania Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie s-a derulat cu sprijinul Roma Initiatives Office/ Open Society Foundations în perioada septembrie – decembrie 2016.

 

NO TO GHETTOIZATION OF PATA RÂT. NO TO ENVIRONMENTAL RACISM. YES TO PUBLIC HOUSING IN THE CITY [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Noémi Magyari]

In 2016 Desire Foundation continued its activism against ghettoization of Pata Rât and anti-Roma racism, fighting for housing justice to marginalized persons belonging to the precariatized working class. In this spirit, we conducted two campaigns, which were both supported by the Open Society Foundations.

info_desire campaigns_2016_ENg

 

The campaign “Social housing NOW!” (https://www.desire-ro.eu/?page_id=2219) was run under the project “Justice for Roma through the legal enforcement of housing rights (Cantonului street, Cluj)”, supported by the program “Engaging Roma in Europe around Justice and Rights” of the Human Rights Initiative/ OSF and lasting between March 2016 and February 2017.

 

 

 

 

The campaign “Consult us. Roma are not garbage” (https://www.desire-ro.eu/?page_id=2465) enjoyed the support of Roma Initiatives Office/ OSF during four months starting with the 20th of August 2016.

 

 

 

 

 

[….]

On December 17, 2016 – alongside European Roma Rights Centre and Community Association of Roma from Coastei street – Foundation Desire initiated and organized in Cluj the commemorative public event “Pata rămâne a tuturor” (Pata/The stain lingers on). By the means of its two campaigns Desire Foundation provided advocacy materials both for the street march and the multimedia exposition displayed in the courtyard of the Museum of Art, but as well as support for the anti-eviction scene (https://www.desire-ro.eu/?p=2916). Last, but not least, the messages of these campaigns were transposed into the petition “Pata rămâne a tuturor”: Say NO to ghettoization of Pata Rât. Say NO to environmental racism. Say YES to public housing in the city (supporters can sign the petition here – https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/pata-ramane-a-tuturor?source=facebook-share-button&time=1481792488).

Finishing our campaigns briefly described above does not mean that we end our civic and political activism for housing as a socio-economic right, against racism and for an infrastructural development that always assures safeguarding measures for the affected persons.

On the one hand, Foundation Desire, and the activist group including people residing in Pata Rât that it nurtured, plans to extend the circle of its collaborators and, by this, its impact. More persons and organizations should be mobilized in order to fight for an anti-racist housing politics that is part of a governance, which takes the responsibility for the socio-economic wellbeing of all the citizens and, therefore, it responds to the societal need for adequate public housing across social classes, but most importantly of the precariatized working class. This means, among others, that we continue to insist on housing as people’s right versus housing as a commodity, namely a source for accumulation of capital. We demand an end to policies which prioritize the market in the domain of housing.

On the other hand, Foundation Desire plans to continue re-enforcing socio-economic rights, including labor and housing rights by strategic litigation. Likewise, it will look having a contribution to re-shaping of national legislation on these matters so that the production of public housing could be part of a redistribution politics based on labor policy favorable to workers and progressive taxation policy.

Pata rămâne a tuturor/ The stain lingers on – film of the 17.12.2016 event

Evenimentul revendicativ-comemorativ Pata rămâne a tuturor din 17.12.2016 a inclus marșul a peste 150 de persoane (majoritatea locuitori în zona Pata Rât din orașul Cluj) pornit din Piața Avram Iancu către zona Târgului de Crăciun; momentul colindelor evacuaților din Piața Unirii (ce s-a transformat în evacuarea scenetei evacuării din spațiul unde clujenii se bucurau de Târgul de Crăciun), precum și expoziția multimedia din curtea Muzeului de Artă (care a inclus, printre altele și un colaj de videoclipuri cu reprezentări contrastante ale orașului Cluj și ale zonei sale marcate de proximitatea rampelor de deșeuri – vizionează aici: https://www.desire-ro.eu/?p=2916).

The commemorative event Pata rămâne a tuturor/ The stain lingers on from 17/12.2016 included the march of over 150 persons (their majority with domicile in the Pata Rât area of the city of Cluj) starting from Avram Iancu squire towards the area of the municipal Christmas Fair; the moment of eviction carols in Unirii squire (transformed into the eviction of the eviction scene from the area where people enjoyed the municipality’s Christmas Fair); and the multimedia exposition from the courtyard of the Museum of Arts (which included, among others, a collage of contrasting video-clips representing the city and its territory marked by the proximity of the landfills – watch here: https://www.desire-ro.eu/?p=2916).