Romii nu sunt gunoaie/Roma are not garbage – documentary

 

Filmul este o reconstituire a videoclipurilor realizate în ultimul trimestru al anului 2016 de către Fundația Desire în cadrul campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” care și-a propus atât să conștientizeze cum funcționează rasismul de mediu, cât și să utilizeze diferite instrumente ale luptei împotriva acestuia. Firul roșu al scenariului este țesut din legăturile dintre modul în care proximitatea rampelor de deșeuri ale municipiului Cluj-Napoca afectează locuitorii din colonia Dallas, de pe str. Cantonului și din zona caselor modulare, ele împreună formând zona Pata Rât. Dar filmul înglobează și părerile informate ale unor personalități cunoscute din Cluj (printre ele și activiști pentru locuire), dar și din România și din alte țări, precum și prezentarea unora dintre acțiunile campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie”. Epilogul filmului este chiar videomontajul prezentat la evenimentul din 17 decembrie 2016 “Pata rămâne a tuturor”. Filmul #Romiinusuntgunoaie demonstrează că rasismul de mediu funcționează în diverse feluri: prin efectul apropierii geografice a zonei de locuit de un sit poluat, sau cel al muncii făcute în acest perimetru, care pune în pericol nu doar sănătatea, ci și viața oamenilor; prin asocierea simbolică a gunoiului transportat în afara orașului care contează, cu persoanele de etnie romă sărăcite sau, altfel spus, prin inferiorizarea lor ca persoane, ca etnie, precum și ca lucrători; prin desconsiderea locuirii în acest perimetru atât de către instituțiile publice și cât și de firmele care își fac profit din industria deșeurilor, astfel încât condițiile de locuire sunt menținute aici în subdezvoltare infrastructurală, informalitate, nesiguranță și supraaglomerare; prin plasarea locuitorilor din această zonă în categoria solicitanților neeligibili sau a celor care nu pot să adune suficient punctaj pe grila meritocratică a primăriei pentru a li se repartiza o locuință socială. Campania “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” a fost susținută de Roma Initiative Office/ Open Society Foundations.

The film is a reconstruction of the video-clips made in the last quarter of 2016 by Foundation Desire within the campaign “Consult us. Roma are not garbage”, which aimed to raise awareness on environmental racism and to use different instruments of fighting against it. The leading story of the script is woven from the links between the ways in which the proximity of Cluj-Napoca’s landfills affect the inhabitants of Dallas colony, Cantonului street and the modular houses area, which together form the Pata Rât area. Other than this, the film narrative also includes the informed opinions of some well-known personalities of Cluj-Napoca (among them housing activists), but also from Romania and from other countries, alongside with the presentation of some of the actions of the campaign “Consult us. Roma are not garbage”. The Epilog of the film is the video-montage prepared for and viewed at the public event from 17 December 2016, “The stain lingers on”. The film “Roma are not garbage” demonstrates that environmental racism functions in several manners: through the geographic proximity of a polluted site that threatens not only people’s health, but also their life; through the symbolic association of the garbage transported outside of the city areas that count as important, with the impoverished Roma or, differently put, through their inferiorization as persons, as ethnicity, and also as workers; through neglecting of housing in this area both by the public administration and by the companies that make profit from waste industry, as a result of which the housing conditions in this zone are kept in a state of infrastructural underdevelopment, informality, insecurity and overcrowdedness; through placing the inhabitants of this area in the category of non-eligible applicants or among those who cannot gain enough scores on the meritocratic scale of the Cluj-Napoca City Hall used in the allocation of social housing.  The “Consult us. Roma are not garbage” campaign was supported by Roma Initiative Office/ Open Society Foundations.

Dan Păvăloiu – mesaj de recunoaștere: munca de pe rampa din Pata Rât

Mesaj de conștientizare și recunoaștere, 29.11.2016: Dan Păvăloiu, despre munca de pe rampa de stocare a deșeurilor din Pata Rât – campania Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie derulată de Fundația Desire.                              (Camera și montaj: Radiu Gaciu)

Efectele incendiului de pe strada Cantonului

Familia Anei Adam. ca multe alte familii de pe strada Cantonului, stătea într-o casă de termopan închiriată de la organizația Ecce Homo pe baza unui contract de comodat. La baza acestui act stau acordurile de parteneriat încheiate între Ecce Homo și Primăria Cluj-Napoca în 2004 și 2005, privind amplasarea a 50 de case de termopan pe str. Cantonului.

Casa ei și a familiei sale compusă din șase membrii a fost arsă pană la temelii împreună cu toate bunurile ei pe urma incendiului de pe strada Cantonului din 19 noiembrie 2016.

Camera și montaj: Radu Gaciu

Bob Rădulescu – mesaj de conștientizare: rampa de deșeuri din Pata Rât

Mesaj de conștientizare și solidaritate, 15.11.2016: Bob Rădulescu, despre rampa de stocare a deșeurilor din Pata Rât, muncitorii săi și locuirea în zonă – campania Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie, derulată de Fundația Desire.

Camera și montaj: Radu Gaciu

Oamenii care lucrează în beneficiul Clujului

“Oamenii lucrează ca niște mașinării de lucru” – Mihai Cioabă din colonia Dallas, în discuție cu Ioan Doghi de pe strada Cantonului despre munca făcută pe rampele de deșeuri din Pata Rât, Cluj-Napoca.

Filmul a fost realizat în noiembrie 2016 în cadrul campaniei Consultați-ne.  #Romiinusuntgunoaie, derulate de Fundația Desire cu sprijinul Roma Initiative Office, prin activiști pentru justiție locativă din oraș, printre ei persoane cu domiciliul in zona Pata Rât.

Camera și montaj: Radu Gaciu

Mesaje de solidaritate – Niccolo Milanese (European Alternatives)

Declarații cu ocazia vizitei în Pata Rât a unor activiști din Europa de Sud Est veniți în orașul Cluj în 26 septembrie 2016 pentru cel de al III-lea Forum Activist : Economii politice ale exploatării ecologice.

proiect_patarat-4-10-of-57

Foto, camera și montaj: Radu Gaciu

Interviu realizat de Ioan Doghi

 

 

 

 

Ioan Doghi cu Niccolo Milanese (European Alternatives) – “Mi se pare suspect să se vină cu o soluție care implică mutarea oamenilor și mai departe de oraș”.

 

Mesaje de solidaritate – Besjan Pesha (Nisma Thurje, Tirana)

Declarații cu ocazia vizitei în Pata Rât a unor activiști din Europa de Sud Est veniți în orașul Cluj în 26 septembrie 2016 pentru cel de al III-lea Forum Activist : Economii politice ale exploatării ecologice. Interviu realizat de Ioan Doghi.

Foto, camera și montaj: Radu Gaciu

proiect_patarat-4-4-of-57

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesaje de solidaritate – Claudiu Crăciun (SNSPA, București)

Declarații cu ocazia vizitei în Pata Rât a unor activiști din Europa de Sud Est veniți în orașul Cluj în 26 septembrie 2016 pentru cel de al III-lea Forum Activist : Economii politice ale exploatării ecologice. Interviu realizat cu Claudiu Crăciun, lector universitar SNSPA București, de Ioan Doghi locuitor pe strada Cantonului din Cluj-Napoca. Camera și montaj: Radu Gaciu.

Mesaje de solidaritate – Victoria Stoiciu (Friedrich-Ebert-Stifting)

Echipa campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie!”, (Fundația Desire, 2016) a primit în 26 septembrie 2016, în vizită în Pata Rât activiști din Europa de Sud Est veniți în orașul Cluj pentru cel de al III-lea Forum Activist : Economii politice ale exploatării ecologice.

proiect_patarat-4-21-of-57

Colegi activiști din România și alte țări și-au exprimat părerea despre ceea ce au văzut în Pata Rât, răspunzând întrebărilor adresate de Ioan Doghi, locatar pe strada Cantonului fără număr și membru al echipei campaniei “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie”.

 

Foto, camera și montaj: Radiu Gaciu

Interviu realizat de Ioan Doghi

 

Campania „Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” la Crosul Companiilor

Campania „Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” participă la Crosul Companiilor. Hai pe Ultimul loc la stadion și ia startul alături de patarâteni și activiști la 10.30 sau alătură-te lor pe traseu.

Campania amintește autorităților obligația de a implementa măsuri de protecție față de persoanele afectate de politicile deficitare de gestionare a deșeurilor și necesitatea de a combate rasismul de mediu care afectează sănătatea persoanelor marginalizate social din Pata Rât, majoritatea de etnie romă.

Camera și montaj: Radu Gaciu

Echipa campaniei cu Ioan Doghi, Linda Greta, Alexandru Greta, Elena Cherecheș, Enikő Vincze și Adrian Dohotaru.

„Alerg, mă rog, merg mai rapid, pentru Pata Rât pentru ca oamenii să se solidarizeze cu problemele din zonă. Să vadă că și noi suntem oameni care participăm în societate, plătim taxe și impozite și vrem să avem oviață normală. Vrem la fel ca alții ca și copiii noștri să aibă un viitor mai bun. Vrem înapoi în oraș din cauză că rampele sunt foarte aproape de noi și sunt poluante, mai ales din cauza incendiilor. De asemenea, nu avem acces la facilități, iar noi ne-am născut în oraș, nu în corturi” – Linda Creta, membră a campaniei, Asociația Comunitară a Romilor din Coastei

Scopurile imediate ale campaniei sunt de a pune presiune asupra autorităților și companiilor cu rampe de deșeuri din Pata Rât pentru a îmbunătăți condițiile de locuire și de muncă și de a genera sprijin public pentru ca zona Pata Rât în special și Clujul în general să fie poluate cât mai puțin din cauza depozitării necorespunzătoare a deșeurilor.

„Vreau să câștig din nou Crosul Companiilor la proba individuală pentru că întrecerile te pot motiva să dai tot ce e mai bun din tine. Dar la echipe mă alătur celor de pe Ultimul loc pentru că întrecerile pot avea uneori efecte negative de care uităm. Când suntem prea individualiști și setați să ieșim în față, uităm de oamenii care rămân în urmă sau de cei care nici măcar nu mai au șansa de a lua startul. E necesar un echilibru în societate. Până la urmă, bucuria participării împreună și a cooperării dintre noi sunt mai importante decât plăcerea câștigului propriu. Echilibrează Clujul, hai și tu pe ultimul loc!” – Adi Dohotaru, coordonator Consultați-ne, cercetător și activist

Echipa „Ultimul loc” a Fundației Desire este formată din Linda Greta, rezidentă la locuințele modulare, Elena-Marta Cherecheș, din Dallas, și Ioan Doghi, locuitor al străzii Cantonului. Pe parcursul celor 6 km, li se alătură și ceilalți membri ai campaniei din Pata Rât și, sperăm noi, cât mai mulți clujeni solidari.