Căși sociale ACUM! – de la campanie la mișcare (2016-2017)

Între martie 2016 – februarie 2017, campania Căși sociale ACUM! şi-a propus să aducă subiectul drepturilor locative pe agenda publică, în particular al accesului la locuinţe din fondul public al persoanelor marginalizate social. Prin campanie, am urmărit să construim “locuirea socială” ca subiect politic și ca problemă de interes public. Am pornit de la deprivările și nedreptățile locative care afectează persoanele și familiile cu domiciliul pe strada Cantonului FN. Locuirea pe această stradă a fost cel mai neglijat capitol al zonei marginalizate Pata Rât, chiar dacă și ea s-a constituit de pe urma mai multor evacuări forțate din oraș sau dacă și ea reflectă consecințele unei politici de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare și de informalitate anumite teritorii ale orașului, unde își găsesc adăpost persoane marginalizate social a căror muncă este exploatată în economia informală sau formală a urbei. Plecând de la conștientizarea istoriei și situației locative de pe strada Cantonului FN, campania Căși sociale ACUM! a plasat acest caz particular în peisajul mai larg al orașului, interogat din perspectiva nedreptăților urbane locative, a inegalităților de clasă și a politicilor care contribuie la producerea acestora.

Căși sociale ACUM-activitati 2016-2017

De la mijlocul anului 2017, Căși sociale ACUM! și-a propus să devină o mișcare locală, parte din mișcarea mai largă din România pentru locuințe publice și pentru justiție locativă, în particular din platforma informală “Blocul pentru Locuire” formată în iulie 2017. Pe baza proiectului Justice for Roma through the legal enforcement of housing rights (Cantonului street, Cluj-Napoca), sprijinit de Human Rights Initiative între martie 2016 – februarie 2017, precum și a unui alt proiect al Fundației Desire, Consult us. Roma are not garbage finanțat de Roma Initiative Office între septembrie – decembrie 2016, ne propunem să întărim și să lărgim intervențiile care promovează perspectiva justiției sociale și a drepturilor în abordarea locuirii. Reafirmăm, că locuirea nu este doar un drept fundamental, ci și o nevoie primordială violată de multe ori nu doar prin faptul că persoane cu venituri reduse, printre ele persoane de etnie romă nu au acces la locuință adecvată și la siguranță locativă, ci și datorită faptului că sunt nevoite să să locuiască în medii poluate care le pun în primejdie sănătatea și viața. Continuăm să dovedim, că dreptatea socio-economică ce include și dreptatea locativă, precum și capacitarea oamenilor deposedați pot fi susținute prin impunerea pe cale legală a drepturilor socio-economice, și în mod particular a drepturilor locative. Continuăm să mobilizăm activismul politic pentru aceste drepturi. Continuăm să capacităm cele mai marginalizate categorii ale clasei lucrătoare pauperizate, pentru ca ele să devină un actor politic în lupta pentru o politică justă și anti-rasistă de locuințe publice ca instrument pentru asigurarea apartenenței lor la oraș și al unei schimbări sociale bazate pe valorile egalității și solidarității.

Prezentăm activitățile noastre din anul 2016 și 2017 în acest document:

Căși sociale ACUM-activitati 2016-2017

Acțiunile Căși sociale ACUM! sunt sprijinite de Human Rights Initiative/ Open Society Foundations

ANALIZE FĂCUTE ÎN CADRUL CAMPANIEI CĂȘI SOCIALE ACUM!

I. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE, POZIȚIONĂRI IDEOLOGICE

 1. STOCUL DE LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ȘI ATRIBUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN CLUJ-NAPOCA (1997-2016) [ENIKŐ  VINCZE,SIMONA CIOTLĂUȘ, GEORGE ZAMFIR]

https://www.desire-ro.eu/?p=3062

 1. Dreptate pentru romi prin impunerea dreptului la locuință: campania Căși sociale ACUM! din Cluj-Napoca

https://www.desire-ro.eu/?p=3053

 1. Locuirea? Nicio schimbare fundamentală cu noua guvernare [Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2990

 1. SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTARII CLUJENI! Inițiați schimbări legislative pentru locuire publică și drepturile lucrătorilor în România! [ Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2967

 1. CONSULT US. ROMA ARE NOT GARBAGE, lessons learnt

https://www.desire-ro.eu/?p=3034

 1. NO TO GHETTOIZATION OF PATA RÂT. NO TO ENVIRONMENTAL RACISM. YES TO PUBLIC HOUSING IN THE CITY [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Noémi Magyari]

https://www.desire-ro.eu/?p=2974

 1. Despre relația dintre angajabilitate și eligibilitatea la locuință socială [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2322#more-2322

 1. LOCUIREA ÎNAINTE DE TOATE ȘI RECONECTAREA LA ORAȘ! [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2388

 1. Când am devenit neeligibili, și cât de neeligibili suntem? [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2290

 1. Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2245

 

II. ANALIZE TEHNICE

 1. Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe sociale din fondul locativ public din municipiul Cluj-Napoca [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2976

 1. Dosarul politicii de locuințe sociale din orașul Cluj

https://www.desire-ro.eu/?p=2450

 1. Evoluţia procedurii de atribuire a locuinţelor sociale – Hotărâri de Consiliu Local Cluj-Napoca [Simona Ciotlăuș]

https://www.desire-ro.eu/?p=2344

 1. Casa dreptului la locuinţă adecvată – în orașul Cluj?! [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2352

 1. DACĂ TRĂIEȘTI ÎNTR-O LOCUINȚĂ IMPROVIZATĂ, AI ACCES LA LOCUINȚĂ SOCIALĂ? [George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2340

 1. AI CARTE, AI CASĂ! N-AI CARTE, N-AI CASĂ! [George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2317

 1. CÂȚI SUNTEM NEELIGIBILI? [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2282

 1. Ce este locuința socială? [Simona Ciotlăuș]

https://www.desire-ro.eu/?p=2268

 

III. DESPRE ACȚIUNILE CAMPANIEI

https://www.desire-ro.eu/?p=2947

STOCUL DE LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ȘI ATRIBUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN CLUJ-NAPOCA (1997-2016) [ENIKŐ VINCZE, SIMONA CIOTLĂUȘ, GEORGE ZAMFIR]

Documentul a fost elaborat în cadrul campaniei Căși sociale acum!  Campania Fundației Desire pentru asigurarea accesului la locuințe sociale a persoanelor marginalizate, derulată printr-un program sprijinit de Human Rights Initiative, Open Society Foundations [1]

locuirea sociala_Cluj_1997-2016_final

Cuprinsul documentului

 1. Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare
 2. Estimarea nevoii de locuințe sociale din fondul locativ de stat
 3. Abordarea dreptului la locuință adecvată și sigură la intersecția legislației locuirii și legislației sociale
 4. Politicile stocului de locuințe sociale din fondul locativ de stat în orașul Cluj (1997-2006, 2007/2008, 2009-2012, 2013-2015, 2016)
 5. Obiectivele Campaniei “Căși sociale acum!”

[1] Campania “Căși sociale acum!” face parte dintr-un program mai amplu al Fundației Desire care pleacă de la dorința inițiatorilor de a face dreptate persoanelor și familiilor care locuiesc azi pe strada Cantonului. Locuirea pe strada Cantonului a fost poate cel mai neglijat capitol al zonei marginalizate Pata Rât, chiar dacă și ea s-a constituit de pe urma mai multor evacuări forțate din oraș (asemeni zonei caselor modulare formate prin intervenții administrative legate de evacuarea în grup de pe strada Coastei), sau dacă și ea reflectă consecințele unei politici de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare și de informalitate anumite teritorii ale orașului (asemeni coloniei Dallas) unde își găsesc adăpost persoane marginalizate social ale căror muncă este exploatată în economia informală sau formală a urbei. Plecând de la conștientizarea istoriei și situației locative de pe strada Cantonului, campania “Căși sociale acum!”, precum întreg programul din care face parte, plasează acest caz particular în peisajul mai larg al orașului, interogat din perspectiva nedreptăților urbane locative și a politicilor care contribuie la producerea acestora.Începând cu anul 2010, Fundația Desire a fost printre inițiatorii și participanții mai multor acțiuni activiste îndreptate împotriva ghetoizării și segregării rezidențiale a romilor precarizați, și/sau pentru interzicerea evacuărilor forțate și elaborarea unor măsuri locative care asigură faptic dreptul la locuință a persoanelor marginalizate social. În acest spirit, în anul 2015, oferind suport organizațional, administrativ și profesional implementării planului de acțiune locală a programului Local Engagement for Roma Inclusion, Fundația Desire a contribuit în orașul Cluj la inițierea procesului de modificare a criteriilor de atribuire de locuințe sociale, precum și în Aiud la inițiativa legalizării unor locuințe informale dintr-un așezământ locuit de etnici romi.

Imaginea siglei Campaniei “Căși sociale acum!” provine din imaginarul crocodilului “văzut” în râul Someș de către copii din Pata Rât care între 15 ianuarie 2015 – 12 martie 2016 au participat la atelierele de educație nonformală din cadrul programului ROMEDIN al Fundației Desire derulat cu sprijinul Fondului ONG din România. Asemeni copiilor care își doresc să-și vadă împlinite cele mai îndrăznețe vise, ne dorim și noi să ne putem imagina orașul Cluj ca un oraș care vrea și poate să ofere locuințe sociale din fondul locativ de stat persoanelor marginalizate social și celor care trăiesc în sărăcie extremă.

Dreptate pentru romi prin impunerea dreptului la locuință: campania Căși sociale ACUM! din Cluj-Napoca

În materialul prezentat de echipa campaniei Căși sociale ACUM!  la conferința organizată de proiectul Pata Cluj în Cluj-Napoca în 1-2 martie 2017,

prezentare casi_2 martie

am discutat despre activismul politic asumat de campania noastră în vederea:

 • capacitării (empowerment) persoanelor și grupurilor deposedate de locuințe adecvate care aparțin clasei muncitoare precarizate;
 • revendicării unor schimbări instituționale pentru asigurarea accesului lor la locuință;
 • schimbarea abordării problemei locuirii în zona Pata Rât: de la definirea problemei ca una a marginalizării și excluziunii socio-teritoriale, la definirea ei ca manifestare a inegalităților de clasă și a rasializării atât a etniei rome  cât și a sărăciei.  

1.

 • Contribuția Fundației Desire la punerea pe agenda publică și politică locală  a formării zonei Pata Rât ca zonă de locuire dezavantajată și marginalizată din proximitatea rampelor de deșeuri, ca spațiu al ghetoizării (abordare și acțiuni între 2010-2014 și în 2015)
 • Definirea locuirii în Pata Rât ca manifestare a excluziunii/marginalizării locative  produse și de politica locală de dezvoltare (evacuări care lasă oamenii fără adăpost, menținerea locuirii informale și a nesiguranței locative, descurajarea oamenilor de a aplica pentru locuințe sociale din fondul locativ public)
 • Continuarea lipsei asumării politice și susținerii financiare de către administrația publică locală a planului de măsuri de relocare locativă din zona Pata Rât în oraș și de îmbunătățire a condițiilor de locuire și a siguranței locative pentru persoanele care rămân acolo, ca o măsură ce ar trebui să fie centrală în orice intervenție ce își propune “incluziunea socială a romilor din Pata Rât”  

DE ACEEA ESTE NEVOIE ÎN CONTINUARE ȘI DE ASTFEL DE ACȚIUNI:

2.

 • Politica evacuării în Cluj-Napoca și formarea coloniei Cantonului

3.

 • Efectul politicii de locuințe sociale din Cluj-Napoca asupra solicitanților de locuințe sociale de pe str. Cantonului

4.

 • Contribuția campaniei Căși sociale ACUM! (2016-2017) la conștientizarea politică a drepturilor persoanelor și grupurilor deposedate de locuințe adecvate care aparțin clasei muncitoare precarizate, precum și la revendicarea unor schimbări instituționale în vederea asigurării accesului lor la locuință
 • Definirea locuirii ca drept fundamental și nevoie primordială, precum și ca fenomen de clasă 
 • Definirea formării spațiilor marginale de locuire (precum zona Pata Rât) ca manifestare a inegalităților de clasă și a rasializării etniei rome dar și a sărăciei

5.

 • Acțiunile campaniei Căși sociale ACUM! în vederea asigurării accesului la locuire publică al persoanelor de etnie romă din Pata Rât, care aparțin clasei muncitoare precarizate, și principiile care stau la baza acestui deziderat  
 • Recomandare către Fondurile Norvegiene și Fondurile Europene: susținerea proiectelor elaborate pentru locuitorii din zona Pata Rât să se condiționeze de contribuțiile concrete ale administrației publice locale la acest demers (politică locală de locuire asumată în acest sens, alocare terenuri și clădiri, susținere financiară din bugetul local)

CONSULT US. ROMA ARE NOT GARBAGE, lessons learnt

The project “Consult us. Roma are not garbage” supported by Roma Initiatives Office between September – December 2016 was run by Desire Foundation in partnership with the Community Association of Roma from Coastei and with emerging groups of Roma activists from Cantonului street and from Dallas colony of Pata Rât, Cluj-Napoca, Romania. The project built up and empowered a heterogeneous advocacy team that fights against environmental racism as a form of anti-Gypsysm, and demands safeguarding measures and consultations with the affected people in case of infrastructural investments via community mobilization that transcends ethnic boundaries.

Besides, our perspective enabled us to reaffirm with more and stronger arguments how the violation of housing rights are going hand in hand with the violation of labor rights, or how informal labor is interlinked with informal housing, or how the precariatized labor force is forced to make a living within marginal spaces denied of developmental resources.

Since this happened under the umbrella of Foundation Desire, this project had a contribution (1) to empower marginalized persons belonging to a precariatized working class to become part of a local progressive trans-ethnic anti-racist movement for socio-economic rights, and (2) to re-position our foundation as a civil society organization that assumes a critical role in this movement.

consult us_lessons learned_RIO-desire_2016