Căși sociale ACUM! – de la campanie la mișcare (2016-2017)

Între martie 2016 – februarie 2017, campania Căși sociale ACUM! şi-a propus să aducă subiectul drepturilor locative pe agenda publică, în particular al accesului la locuinţe din fondul public al persoanelor marginalizate social. Prin campanie, am urmărit să construim “locuirea socială” ca subiect politic și ca problemă de interes public. Am pornit de la deprivările și nedreptățile locative care afectează persoanele și familiile cu domiciliul pe strada Cantonului FN. Locuirea pe această stradă a fost cel mai neglijat capitol al zonei marginalizate Pata Rât, chiar dacă și ea s-a constituit de pe urma mai multor evacuări forțate din oraș sau dacă și ea reflectă consecințele unei politici de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare și de informalitate anumite teritorii ale orașului, unde își găsesc adăpost persoane marginalizate social a căror muncă este exploatată în economia informală sau formală a urbei. Plecând de la conștientizarea istoriei și situației locative de pe strada Cantonului FN, campania Căși sociale ACUM! a plasat acest caz particular în peisajul mai larg al orașului, interogat din perspectiva nedreptăților urbane locative, a inegalităților de clasă și a politicilor care contribuie la producerea acestora.

Căși sociale ACUM-activitati 2016-2017

De la mijlocul anului 2017, Căși sociale ACUM! și-a propus să devină o mișcare locală, parte din mișcarea mai largă din România pentru locuințe publice și pentru justiție locativă, în particular din platforma informală “Blocul pentru Locuire” formată în iulie 2017. Pe baza proiectului Justice for Roma through the legal enforcement of housing rights (Cantonului street, Cluj-Napoca), sprijinit de Human Rights Initiative între martie 2016 – februarie 2017, precum și a unui alt proiect al Fundației Desire, Consult us. Roma are not garbage finanțat de Roma Initiative Office între septembrie – decembrie 2016, ne propunem să întărim și să lărgim intervențiile care promovează perspectiva justiției sociale și a drepturilor în abordarea locuirii. Reafirmăm, că locuirea nu este doar un drept fundamental, ci și o nevoie primordială violată de multe ori nu doar prin faptul că persoane cu venituri reduse, printre ele persoane de etnie romă nu au acces la locuință adecvată și la siguranță locativă, ci și datorită faptului că sunt nevoite să să locuiască în medii poluate care le pun în primejdie sănătatea și viața. Continuăm să dovedim, că dreptatea socio-economică ce include și dreptatea locativă, precum și capacitarea oamenilor deposedați pot fi susținute prin impunerea pe cale legală a drepturilor socio-economice, și în mod particular a drepturilor locative. Continuăm să mobilizăm activismul politic pentru aceste drepturi. Continuăm să capacităm cele mai marginalizate categorii ale clasei lucrătoare pauperizate, pentru ca ele să devină un actor politic în lupta pentru o politică justă și anti-rasistă de locuințe publice ca instrument pentru asigurarea apartenenței lor la oraș și al unei schimbări sociale bazate pe valorile egalității și solidarității.

Prezentăm activitățile noastre din anul 2016 și 2017 în acest document:

Căși sociale ACUM-activitati 2016-2017

Acțiunile Căși sociale ACUM! sunt sprijinite de Human Rights Initiative/ Open Society Foundations

ANALIZE FĂCUTE ÎN CADRUL CAMPANIEI CĂȘI SOCIALE ACUM!

I. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE, POZIȚIONĂRI IDEOLOGICE

 1. STOCUL DE LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ȘI ATRIBUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN CLUJ-NAPOCA (1997-2016) [ENIKŐ  VINCZE,SIMONA CIOTLĂUȘ, GEORGE ZAMFIR]

https://www.desire-ro.eu/?p=3062

 1. Dreptate pentru romi prin impunerea dreptului la locuință: campania Căși sociale ACUM! din Cluj-Napoca

https://www.desire-ro.eu/?p=3053

 1. Locuirea? Nicio schimbare fundamentală cu noua guvernare [Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2990

 1. SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTARII CLUJENI! Inițiați schimbări legislative pentru locuire publică și drepturile lucrătorilor în România! [ Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2967

 1. CONSULT US. ROMA ARE NOT GARBAGE, lessons learnt

https://www.desire-ro.eu/?p=3034

 1. NO TO GHETTOIZATION OF PATA RÂT. NO TO ENVIRONMENTAL RACISM. YES TO PUBLIC HOUSING IN THE CITY [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Noémi Magyari]

https://www.desire-ro.eu/?p=2974

 1. Despre relația dintre angajabilitate și eligibilitatea la locuință socială [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2322#more-2322

 1. LOCUIREA ÎNAINTE DE TOATE ȘI RECONECTAREA LA ORAȘ! [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2388

 1. Când am devenit neeligibili, și cât de neeligibili suntem? [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2290

 1. Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2245

 

II. ANALIZE TEHNICE

 1. Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe sociale din fondul locativ public din municipiul Cluj-Napoca [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2976

 1. Dosarul politicii de locuințe sociale din orașul Cluj

https://www.desire-ro.eu/?p=2450

 1. Evoluţia procedurii de atribuire a locuinţelor sociale – Hotărâri de Consiliu Local Cluj-Napoca [Simona Ciotlăuș]

https://www.desire-ro.eu/?p=2344

 1. Casa dreptului la locuinţă adecvată – în orașul Cluj?! [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2352

 1. DACĂ TRĂIEȘTI ÎNTR-O LOCUINȚĂ IMPROVIZATĂ, AI ACCES LA LOCUINȚĂ SOCIALĂ? [George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2340

 1. AI CARTE, AI CASĂ! N-AI CARTE, N-AI CASĂ! [George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2317

 1. CÂȚI SUNTEM NEELIGIBILI? [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2282

 1. Ce este locuința socială? [Simona Ciotlăuș]

https://www.desire-ro.eu/?p=2268

 

III. DESPRE ACȚIUNILE CAMPANIEI

https://www.desire-ro.eu/?p=2947

STOCUL DE LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ȘI ATRIBUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN CLUJ-NAPOCA (1997-2016) [ENIKŐ VINCZE, SIMONA CIOTLĂUȘ, GEORGE ZAMFIR]

Documentul a fost elaborat în cadrul campaniei Căși sociale acum!  Campania Fundației Desire pentru asigurarea accesului la locuințe sociale a persoanelor marginalizate, derulată printr-un program sprijinit de Human Rights Initiative, Open Society Foundations [1]

locuirea sociala_Cluj_1997-2016_final

Cuprinsul documentului

 1. Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare
 2. Estimarea nevoii de locuințe sociale din fondul locativ de stat
 3. Abordarea dreptului la locuință adecvată și sigură la intersecția legislației locuirii și legislației sociale
 4. Politicile stocului de locuințe sociale din fondul locativ de stat în orașul Cluj (1997-2006, 2007/2008, 2009-2012, 2013-2015, 2016)
 5. Obiectivele Campaniei “Căși sociale acum!”

[1] Campania “Căși sociale acum!” face parte dintr-un program mai amplu al Fundației Desire care pleacă de la dorința inițiatorilor de a face dreptate persoanelor și familiilor care locuiesc azi pe strada Cantonului. Locuirea pe strada Cantonului a fost poate cel mai neglijat capitol al zonei marginalizate Pata Rât, chiar dacă și ea s-a constituit de pe urma mai multor evacuări forțate din oraș (asemeni zonei caselor modulare formate prin intervenții administrative legate de evacuarea în grup de pe strada Coastei), sau dacă și ea reflectă consecințele unei politici de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare și de informalitate anumite teritorii ale orașului (asemeni coloniei Dallas) unde își găsesc adăpost persoane marginalizate social ale căror muncă este exploatată în economia informală sau formală a urbei. Plecând de la conștientizarea istoriei și situației locative de pe strada Cantonului, campania “Căși sociale acum!”, precum întreg programul din care face parte, plasează acest caz particular în peisajul mai larg al orașului, interogat din perspectiva nedreptăților urbane locative și a politicilor care contribuie la producerea acestora.Începând cu anul 2010, Fundația Desire a fost printre inițiatorii și participanții mai multor acțiuni activiste îndreptate împotriva ghetoizării și segregării rezidențiale a romilor precarizați, și/sau pentru interzicerea evacuărilor forțate și elaborarea unor măsuri locative care asigură faptic dreptul la locuință a persoanelor marginalizate social. În acest spirit, în anul 2015, oferind suport organizațional, administrativ și profesional implementării planului de acțiune locală a programului Local Engagement for Roma Inclusion, Fundația Desire a contribuit în orașul Cluj la inițierea procesului de modificare a criteriilor de atribuire de locuințe sociale, precum și în Aiud la inițiativa legalizării unor locuințe informale dintr-un așezământ locuit de etnici romi.

Imaginea siglei Campaniei “Căși sociale acum!” provine din imaginarul crocodilului “văzut” în râul Someș de către copii din Pata Rât care între 15 ianuarie 2015 – 12 martie 2016 au participat la atelierele de educație nonformală din cadrul programului ROMEDIN al Fundației Desire derulat cu sprijinul Fondului ONG din România. Asemeni copiilor care își doresc să-și vadă împlinite cele mai îndrăznețe vise, ne dorim și noi să ne putem imagina orașul Cluj ca un oraș care vrea și poate să ofere locuințe sociale din fondul locativ de stat persoanelor marginalizate social și celor care trăiesc în sărăcie extremă.

Dreptate pentru romi prin impunerea dreptului la locuință: campania Căși sociale ACUM! din Cluj-Napoca

În materialul prezentat de echipa campaniei Căși sociale ACUM!  la conferința organizată de proiectul Pata Cluj în Cluj-Napoca în 1-2 martie 2017,

prezentare casi_2 martie

am discutat despre activismul politic asumat de campania noastră în vederea:

 • capacitării (empowerment) persoanelor și grupurilor deposedate de locuințe adecvate care aparțin clasei muncitoare precarizate;
 • revendicării unor schimbări instituționale pentru asigurarea accesului lor la locuință;
 • schimbarea abordării problemei locuirii în zona Pata Rât: de la definirea problemei ca una a marginalizării și excluziunii socio-teritoriale, la definirea ei ca manifestare a inegalităților de clasă și a rasializării atât a etniei rome  cât și a sărăciei.  

1.

 • Contribuția Fundației Desire la punerea pe agenda publică și politică locală  a formării zonei Pata Rât ca zonă de locuire dezavantajată și marginalizată din proximitatea rampelor de deșeuri, ca spațiu al ghetoizării (abordare și acțiuni între 2010-2014 și în 2015)
 • Definirea locuirii în Pata Rât ca manifestare a excluziunii/marginalizării locative  produse și de politica locală de dezvoltare (evacuări care lasă oamenii fără adăpost, menținerea locuirii informale și a nesiguranței locative, descurajarea oamenilor de a aplica pentru locuințe sociale din fondul locativ public)
 • Continuarea lipsei asumării politice și susținerii financiare de către administrația publică locală a planului de măsuri de relocare locativă din zona Pata Rât în oraș și de îmbunătățire a condițiilor de locuire și a siguranței locative pentru persoanele care rămân acolo, ca o măsură ce ar trebui să fie centrală în orice intervenție ce își propune “incluziunea socială a romilor din Pata Rât”  

DE ACEEA ESTE NEVOIE ÎN CONTINUARE ȘI DE ASTFEL DE ACȚIUNI:

2.

 • Politica evacuării în Cluj-Napoca și formarea coloniei Cantonului

3.

 • Efectul politicii de locuințe sociale din Cluj-Napoca asupra solicitanților de locuințe sociale de pe str. Cantonului

4.

 • Contribuția campaniei Căși sociale ACUM! (2016-2017) la conștientizarea politică a drepturilor persoanelor și grupurilor deposedate de locuințe adecvate care aparțin clasei muncitoare precarizate, precum și la revendicarea unor schimbări instituționale în vederea asigurării accesului lor la locuință
 • Definirea locuirii ca drept fundamental și nevoie primordială, precum și ca fenomen de clasă 
 • Definirea formării spațiilor marginale de locuire (precum zona Pata Rât) ca manifestare a inegalităților de clasă și a rasializării etniei rome dar și a sărăciei

5.

 • Acțiunile campaniei Căși sociale ACUM! în vederea asigurării accesului la locuire publică al persoanelor de etnie romă din Pata Rât, care aparțin clasei muncitoare precarizate, și principiile care stau la baza acestui deziderat  
 • Recomandare către Fondurile Norvegiene și Fondurile Europene: susținerea proiectelor elaborate pentru locuitorii din zona Pata Rât să se condiționeze de contribuțiile concrete ale administrației publice locale la acest demers (politică locală de locuire asumată în acest sens, alocare terenuri și clădiri, susținere financiară din bugetul local)

CONSULT US. ROMA ARE NOT GARBAGE, lessons learnt

The project “Consult us. Roma are not garbage” supported by Roma Initiatives Office between September – December 2016 was run by Desire Foundation in partnership with the Community Association of Roma from Coastei and with emerging groups of Roma activists from Cantonului street and from Dallas colony of Pata Rât, Cluj-Napoca, Romania. The project built up and empowered a heterogeneous advocacy team that fights against environmental racism as a form of anti-Gypsysm, and demands safeguarding measures and consultations with the affected people in case of infrastructural investments via community mobilization that transcends ethnic boundaries.

Besides, our perspective enabled us to reaffirm with more and stronger arguments how the violation of housing rights are going hand in hand with the violation of labor rights, or how informal labor is interlinked with informal housing, or how the precariatized labor force is forced to make a living within marginal spaces denied of developmental resources.

Since this happened under the umbrella of Foundation Desire, this project had a contribution (1) to empower marginalized persons belonging to a precariatized working class to become part of a local progressive trans-ethnic anti-racist movement for socio-economic rights, and (2) to re-position our foundation as a civil society organization that assumes a critical role in this movement.

consult us_lessons learned_RIO-desire_2016

 

Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe sociale din fondul locativ public din municipiul Cluj-Napoca [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

Hotărârea nr. 434/16.12.2015 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca cu privire la definirea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale, nu respectă prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, aprobată prin Legea 48/2002 şi modificată prin Ordonanţa de Guvern nr.77/20033, aprobată prin Legea 27/2004. Mai departe, aceste criterii elimină solicitanți de locuințe sociale aparținând unor categorii sociale marginalizate prin declararea lor ca neeligibili pe baza unor considerente ce nu sunt prevăzute ca atare în legislația locuirii. Totodată, aceste criterii îi tratează inegal pe aceștia neoferind punctaj pentru bolile cronice cu care se confruntă sau pentru condițiile de locuire precare în locuințe neconvenționale; și îi discriminează indirect prin defavorizarea lor ca persoane care datorită condițiilor lor economice nu au avut șansa de a face  studii superioare punctate în mod excesiv în HCL 434/2015 în comparație cu alte criterii.

Din aplicarea acestor criterii în procesul de selecție a cererilor de locuințe sociale decurg fapte de discriminare față de persoanele marginalizate social aparținând clasei muncitoare precarizate și cu domiciliul în zone dezavantajate din punctul de vedere al locuirii. Prin studiul nostru de caz în mod particular ne referim la persoanele cu domiciliul de facto în zona Pata Rât (case modulare, strada Cantonului, colonia Dallas), dar și în alte zone din Cluj-Napoca, considerate a fi centrale din punct de vedere geografic (cum ar fi strada Stephenson), majoritatea de etnie romă. La rândul său, actul de discriminare descris în acest articol are efecte materiale, deci tratamentul inegal în sens juridic contribuie la (re)producerea inegalităților economice și sociale prin faptul că perpetuează locuirea precară în spații marginale, precum și toate dezavantajele acesteia cumulate în fiecare domeniu al vieții (sănătate, educație școlară, ocupare, participare politică, acces la justiție, etc).

Articolul nostru își propune să demonstreze caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Cluj-Napoca care, dincolo de a fi înscrise într-un document administrativ (decizie de Consiliu Local), sunt expresii ale gândirii și practicii instituționale ale administrației publice locale în domeniul locuirii sau, altfel spus, al politicii locale de locuire.

[…]

articol_criterii atribuire locuinte cluj_discrim_nelegal(2)

NO TO GHETTOIZATION OF PATA RÂT. NO TO ENVIRONMENTAL RACISM. YES TO PUBLIC HOUSING IN THE CITY [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Noémi Magyari]

In 2016 Desire Foundation continued its activism against ghettoization of Pata Rât and anti-Roma racism, fighting for housing justice to marginalized persons belonging to the precariatized working class. In this spirit, we conducted two campaigns, which were both supported by the Open Society Foundations.

info_desire campaigns_2016_ENg

 

The campaign “Social housing NOW!” (https://www.desire-ro.eu/?page_id=2219) was run under the project “Justice for Roma through the legal enforcement of housing rights (Cantonului street, Cluj)”, supported by the program “Engaging Roma in Europe around Justice and Rights” of the Human Rights Initiative/ OSF and lasting between March 2016 and February 2017.

 

 

 

 

The campaign “Consult us. Roma are not garbage” (https://www.desire-ro.eu/?page_id=2465) enjoyed the support of Roma Initiatives Office/ OSF during four months starting with the 20th of August 2016.

 

 

 

 

 

[….]

On December 17, 2016 – alongside European Roma Rights Centre and Community Association of Roma from Coastei street – Foundation Desire initiated and organized in Cluj the commemorative public event “Pata rămâne a tuturor” (Pata/The stain lingers on). By the means of its two campaigns Desire Foundation provided advocacy materials both for the street march and the multimedia exposition displayed in the courtyard of the Museum of Art, but as well as support for the anti-eviction scene (https://www.desire-ro.eu/?p=2916). Last, but not least, the messages of these campaigns were transposed into the petition “Pata rămâne a tuturor”: Say NO to ghettoization of Pata Rât. Say NO to environmental racism. Say YES to public housing in the city (supporters can sign the petition here – https://campaniamea.de-clic.ro/petitions/pata-ramane-a-tuturor?source=facebook-share-button&time=1481792488).

Finishing our campaigns briefly described above does not mean that we end our civic and political activism for housing as a socio-economic right, against racism and for an infrastructural development that always assures safeguarding measures for the affected persons.

On the one hand, Foundation Desire, and the activist group including people residing in Pata Rât that it nurtured, plans to extend the circle of its collaborators and, by this, its impact. More persons and organizations should be mobilized in order to fight for an anti-racist housing politics that is part of a governance, which takes the responsibility for the socio-economic wellbeing of all the citizens and, therefore, it responds to the societal need for adequate public housing across social classes, but most importantly of the precariatized working class. This means, among others, that we continue to insist on housing as people’s right versus housing as a commodity, namely a source for accumulation of capital. We demand an end to policies which prioritize the market in the domain of housing.

On the other hand, Foundation Desire plans to continue re-enforcing socio-economic rights, including labor and housing rights by strategic litigation. Likewise, it will look having a contribution to re-shaping of national legislation on these matters so that the production of public housing could be part of a redistribution politics based on labor policy favorable to workers and progressive taxation policy.

Locuirea? Nicio schimbare fundamentală cu noua guvernare [Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze, George Zamfir]

Statul continuă politica de sprijinire a  proprietarilor de imobile și a angajatorilor!

Chiar dacă guvernarea s-a schimbat, politicile neoliberale continuă. Fundamental, două propuneri recente de măsuri pentru locuire lansate de două guvernări diferite, și aparent diferite ideologic, susțin același lucru: piața imobiliară, fără să aducă vreo schimbare structurală absolut necesară în domeniul locuirii. În continuare, locuința este o marfă pe piața imobiliară și nu un drept social al cetățenilor:

locuirea-nicio-schimbare-fundamentala-cu-noua-guvernare

 1. Încă nu cunoaștem care mai este soarta programului “Prima Cameră”, inițiat de fostul ministru al Muncii (Dragoș Pâslaru), programul care anunța subvenționarea chiriei (și plata utilităților) pe piața imobiliară persoanelor provenite din sistemul de plasament, timp de doi ani (http://www.ziare.com/dragos-pislaru/ministrul-muncii/guvernul-va-lansa-programul-prima-camera-pentru-tinerii-care-au-crescut-in-case-de-copii-1444074). Așa cum spuneam și atunci, măsura constituie o soluție nepotrivită de rezolvare a problemei locuirii, în condițiile în care persoanele ce părăsesc centrele de plasament sunt printre categoriile prioritare la locuințe sociale (conform Legii 114/1996). Ne întrebam atunci de ce nu sunt folosite fondurile respective la construcția de locuințe publice sau la reabilitarea unor imobile deja existente ca locuințe publice?
 2. Același tip de politică se regăsește și în măsura anunțată zilele trecute de către noua ministră a Muncii și Justiției Sociale, Lia Vasilescu: se pare că Guvernul pregătește o Ordonanță de urgență în baza căreia persoanele care își schimbă domiliciul în interes de serviciu la cel puțin 50 de km vor beneficia de subvenționarea chiriei și plata utilităților (până la 75 la sută) tot pe piața imobiliară în cuantum de până la 900 lei (http://www.stiripesurse.ro/lia-olguta-vasilescu-face-anuntul-asteptat-chiriasii-pot-obtine-bani-de-la-guvern_1174034.html). Prin această măsură, guvernul condiționează locuirea de angajare, întărind relația de dependență între statutul de angajat și oferirea unui acces sporit la locuire, în condițiile în care nivelul locuirii precare în România este la cel mai înalt nivel din UE, mai ales în rândul neangajaților. Neangajații din motive independente de voința lor nu au dreptul la asigurarea dreptului de locuire?

 

casa_drepturilor_p9_web

În forma anunțată, măsura de subvenționare a chiriei propusă de Ministerul Muncii și Justiției sociale va susține de fapt două destinații din mediul privat:

 1. Proprietarii care închiriază apartamentele;
 2. Angajatorii, deoarece subvenționează costurile reproducerii forței de muncă, susțându-le acumularea de profit în detrimentul salariilor insuficient (și nedemn) de mici necesare acoperirii costurilor cu locuirea.

Pentru angajați și neangajați vor urma:1240438_1110223945684607_7540345285261940585_n

 1. Creșterea prețurilor chiriilor, făcând astfel locuirea și mai inaccesbilă pentru cei care deja au dificultăți în a-și plăti chiria și ultilitățile
 2. Corelarea insecurității locului de muncă cu insecuritatea locativă în noua chirie și, implicit, scăderea forței de negociere în fața angajatorului.

În contextul în care multe persoane din România, neangajate sau angajate pe salariul minim, suferă o deteriorare acută a locuirii – supraaglomerare, lipsa accesului la utilități, lipsa posibilităților de întreținere și reparare a locuințelor – cât de viabil mai este riscul de a abandona o locuință sigură pentru alta incertă? Mutarea are costuri care le-ar putea depăși pe cele acoperite de suma respectivă – susținerea prin relațiile de rudenie și prietenie, readaptarea strategiilor de trai într-o localitate și a tiparului de consum, etc. Așa că ne întrebăm câte persoane mobile și apte de muncă ar alege să rămână în raza a 50 de km datorită inexistenței unui astfel de “stimulent”? Considerăm că, din nefericire, o astfel de inițiativă ocolește problemele fundamentale legate de distribuția de și accesul la locurile de muncă. Precum ocolește și soluționarea adecvată a accesului redus  la locuințe adecvate în condițiile minimalizării locuirii publice în politicile naționale de locuire și a ocurenței la scară largă a locuirii sărace în spații marginale.

Campania Căși sociale ACUM! continuă să militeze împotriva ultra-comodificării locuirii, pentru locuințe publice, construite și administrate de instituțiile publice locale și centrale, asupra cărora, cel puțin teoretic, putem să revendicăm drepturi sociale pentru toate categoriile de persoane care nu au resursele necesare pentru a închiria sau cumpăra locuințe de pe piața imobiliară. De aceea așteptăm cu interes Strategia Națională a Locuirii (în lucru și anul trecut la Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice), cât mai ales discuțiile pe marginea noii Legi a Locuinței, anunțate și ele de anul trecut.

Revedeți pe pagina noastră de de internet recomandările Campaniei Căși sociale ACUM! făcute în cursul consultării publice pe marginea Strategiei Naționale a Locuirii precum și a Direcțiilor sale de acțiune pentru 2016-2030, cât și cele care vizau schimbarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Locuinței. Dar și recenta noastră Scrisoare deschisă către parlamentarii clujeni privind nevoia inițierii de schimbări legislative în domeniul locuirii publice și drepturilor lucrătorilor din România.

 

De la solidarizare socială punctuală la solidaritate politică de lungă durată. Răspuns către Actual de Cluj [Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze, George Zamfir]

Fragmente din acest text, legate direct de inițiativa Cuier gratuit au fost publicate în articolul lui Kristina Reștea Inițiativa “cuier gratuit” pentru nevoiași. Continuarea (Actual de Cluj, 16 ianuarie 2017).

http://actualdecluj.ro/initiativa-cuier-gratuit-pentru-nevoiasi-continuarea/

Întrebarea pe care ne-ați adresat-o în legătură cu inițiativa bisericii unitariene din Cluj, Cuier gratuit, ne readuce aminte de discuțiile din interiorul echipei campaniei Căși sociale ACUM! în ziua incendiului din 19 noiembrie 2016 de pe strada Cantonului din Cluj. Vorbeam cu colegii noștri activiști, locatari ai acelei zone, despre diversele acțiuni ce sunt necesare și posibile în astfel de situații. Vorbeam despre rolul campaniilor Fundației Desire și al activismului pentru dreptate locativă cu privire la susținerea persoanelor precarizate de decizii politice producătoare de inegalitate economică, sărăcie și deprivare materială. Sau, altfel spus, generatoare de situații față de care, precum face acum biserica unitariană, unele organizații, persoane fizice sau instituții reacționează prin acordarea unor ajutoare umanitare imediate, asta și în condițiile în care autoritățile publice locale își neglijează atribuțiile cu privire la prevenirea marginalizării sociale.

[…]

Noi credem că motivul de bază pentru care există persoane care suferă de frig este locuirea precară sau chiar lipsa oricărui fel de acoperiș. Problema locuirii în Cluj este spinoasă: nivelul chiriilor este imens, iar prețurile locuințelor de asemenea; administrația publică locală nu acordă prioritate creșterii stocului de locuințe sociale și facilitării accesului persoanelor marginalizate social la locuințe publice adecvate; și nu acceptă nici măcar să discute despre prevenirea evacuărilor forțate sau a transformării unor chiriași în persoane fără adăpost, sau despre legalizarea locuirii informale în cazul celor marginalizați.

[…]

Revenind la exemplul nostru cu care am început să vă răspundem la întrebare: în data de 19 noiembrie 2016, pe str. Cantonului (actuala Calea Dezmirului), în apropierea gării de est, din cauza unui scurt circuit au ars 7 locuințe improvizate, câteva integral (poze disponibile la https://web.facebook.com/CasiSocialeACUM/posts/374946562870007). A fost un moment critic în care ajutoare umanitare au fost necesare, dar la fel de necesară a fost și revendicarea de către victimele incendiului a unor măsuri ce sunt înscrise printre atribuțiile Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. Fundația Desire a susținut oamenii în demersul lor de solicitare de (1) ajutor de urgență în caz de incendiu, (2) acces la o locuință de necesitate, (3) prioritate în procesul de repartizare a locuințelor sociale în 2017. Dar la solicitarea depusă primăria a răspuns astfel:  „reținând informațiile furnizate de către reprezentanții Direcției de asistență socială și medicală, respectiv faptul că incendiul a afectat doar peretele unei locuințe coroborat cu împrejurarea că imobilele construcții nu sunt reglementate din punct de vedere juridic, a apreciat că nu sunt incidente prevederile Legii 114/1996 actualizată și republicată cu modificările și completările ulterioare cu privire la locuințele de necesitate.”

[…]

Față în față cu acest malpraxis instituțional bazat pe deciziile politice ale unor persoane cu responsabilități administrative (nelipsite de convingeri elitiste ce alimentează mai degrabă un război împotriva săracilor decât o strategie de combaterea sărăciei), astfel de  momente dramatice desigur că vor continua să necesite ajutoare umanitare private. Dar noi spunem că celălalt pas concomitent crucial este presiunea la adresa administrației publice locale de a-și onora obligațiile față de drepturile social-economice ale tuturor cetățenilor. De a face, printre altele, o evaluare aprofundată a nevoii de locuire din Cluj, cât și de a lua măsuri pentru îmbunătățirea situației prin soluții aplicate urgent. De ce acest lucru? Deoarece doar un mecanism asumat politic și susținut financiar din bugetul local are forța necesară de a oferi măsuri de politici sociale și publice cu acoperire generală. Solidarizarea socială concentrată pe individul vulnerabilizat manifestată în ajutoare umanitare trebuie completată cu  solidaritatea politică față de clasa socială precarizată de politica economică, dar și de politica socială dusă de guvernanții noștri.

catre Actual de Cluj_final_13 ian2017

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTARII CLUJENI! Inițiați schimbări legislative pentru locuire publică și drepturile lucrătorilor în România! [ Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

catre-senatori-si-deputati-de-cluj_final casi-sociale-acum_logo

Prin campaniile sale – “Căși sociale ACUM!” (derulată din martie 2016), precum și “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” (cu începere din septembrie 2016) – Fundația Desire continuă să vă atragă atenția asupra unor probleme social-economice de la nivelul orașului Cluj care nu se pot soluționa fără inițiative pentru schimbări legislative de la nivel național. Pornind de la analiza precarității locuirii și muncii în zona Pata Rât din orașul Cluj ca manifestări ale inegalităților produse de economia politică capitalistă și politica socială a sistemului, precum și de la observarea faptului că persoanele care au acces doar la locuri de muncă nesigure și prost plătite stau și sub riscul marginalizării locative, ne-am propus să punem pe agenda politică locală și națională următoarele subiecte:crnsg_sigla_5

 • minimalizarea locuirii publice în politicile naționale de locuire;
 • locuirea săracă în spații marginale;
 • precarizarea muncii lucrătorilor din diverse domenii ale economiei formale, din economia informală dar și lucrătorilor care muncesc pentru venitul minim          

Dacă sunteți interesați de promovarea unei politici și/sau de o colaborare trans-partinică pe aceste teme, vă stăm la dispoziție cu informații detailate despre acțiunile Fundației Desire din anul 2016. […]

Ne adresăm Dumneavoastră cu aceste probleme locale pentru că, în calitate de legiuitori, aveți la îndemână pârghii decizionale prin care puteți contribui la ameliorarea acestora la nivel național, pornind chiar de la manifestarea lor la nivelul Clujului, susținând astfel (și) intervențiile necesare în orașul nostru. Astfel veți putea reprezenta problemele alegătorilor locali prin demersuri de ameliorare a problemelor la nivel național, dat fiind că acești cetățeni ai României de obicei nu posedă capitalul politic necesar pentru setarea priorităților urmărite de către decidenți.  Concomitent, demersurile Dumneavoastră din Parlament nu vor susține doar rezolvarea unor probleme locale clujene, având în vedere faptul că aceste tipuri de manifestări ale inegalităților sociale sunt prezente în toate localitățile din România.

[…] Deoarece atât minimalizarea  locuirii publice în politicile naționale de locuire, cât și locuirea săracă în spaţii marginale, dar și precarizarea muncii lucrătorilor din diverse domenii ale economiei formale, din economia informală dar și lucrătorilor care muncesc pentru venitul minim garantat  este una structurală, soluţiile constau în intervenţii sistemice care pot fi generate și susținute prin legislație adecvată, tocmai aici fiind locul și rolul Dumneavoastră. Acestea trebuie să fie gândite ca parte a:

 • unei politici a muncii şi a ocupării care asigură drepturile muncii, salarii şi protecţie adecvată pentru muncitori și astfel contribuie la susținerea lucrătorilor în efortul lor de a reproducere a forței de muncă;
 • unei politici de redistribuire socială bazată pe taxare progresivă ce permite investiţii ale statului în bunăstarea populaţiei sărăcite ale cărei venituri sunt menținute la un nivel extrem de redus, respectiv în asigurarea unor servicii publice şi sociale adecvate;
 • unei politici de locuire cu proceduri şi resurse financiare ce permit creşterea stocului de locuinţe sociale din fondul locativ de stat, dar şi cu reglementări clare privind obligaţiile administraţiei publice locale de a asigura accesul persoanelor marginalizate social sau al clasei muncitoare precarizate la locuinţe publice adecvate.

Așteptăm de la Dumneavoastră să aduceți în atenția Parlamentului României aceste probleme politice și să inițiați și susțineți demersuri legislative ce vor facilita soluționarea lor și la nivelul orașului nostru. […] Așteptăm să ne contactați pe oricare dintre problemele semnalate și continuăm să urmărim activitatea legislativă a Parlamentului privind locuirea și drepturile muncii.