CONSULT US. ROMA ARE NOT GARBAGE, lessons learnt

The project “Consult us. Roma are not garbage” supported by Roma Initiatives Office between September – December 2016 was run by Desire Foundation in partnership with the Community Association of Roma from Coastei and with emerging groups of Roma activists from Cantonului street and from Dallas colony of Pata Rât, Cluj-Napoca, Romania. The project built up and empowered a heterogeneous advocacy team that fights against environmental racism as a form of anti-Gypsysm, and demands safeguarding measures and consultations with the affected people in case of infrastructural investments via community mobilization that transcends ethnic boundaries.

Besides, our perspective enabled us to reaffirm with more and stronger arguments how the violation of housing rights are going hand in hand with the violation of labor rights, or how informal labor is interlinked with informal housing, or how the precariatized labor force is forced to make a living within marginal spaces denied of developmental resources.

Since this happened under the umbrella of Foundation Desire, this project had a contribution (1) to empower marginalized persons belonging to a precariatized working class to become part of a local progressive trans-ethnic anti-racist movement for socio-economic rights, and (2) to re-position our foundation as a civil society organization that assumes a critical role in this movement.

consult us_lessons learned_RIO-desire_2016

 

Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie – acțiuni în 2016

De-a lungul ultimului deceniu autoritățile publice locale și județene din Cluj au anunțat de multe ori nevoia și intenția de a închide rampa de deșeuri a municipiului ce funcționa ca o rampă neconformă ecologic din anii 1970. La un an după închiderea definitivă a acestei rampe am observat că măsura care promitea clujenilor “soluționarea crizei gunoaielor” nu a adus îmbunătățiri nici în munca lucrătorilor pe rampă și nici în condițiile de locuire ale persoanelor cu domiciliul în zona Pata Rât, din contra.

 

Acesta a fost contextul în care campania “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” a repus pe agenda publică problema în termenii responsabilității și obligațiilor administrației publice față de oamenii afectați de politica rampei și rasismul de mediu înscris în practicile instituționale.

 

Campania și-a propus să contribuie la conștientizarea de către instituțiile publice locale relevante din acest punct de vedere, dar și de către populația orașului despre cum sunt afectate persoanele cele mai precarizate din Cluj-Napoca de rasismul de mediu. Acesta funcționează ca un tip de rasism care contribuie la exploatarea muncii din medii poluate (cum sunt rampele de deșeuri din Pata Rât), dar și la împingerea persoanelor marginalizate înspre spații locative aflate în proximitatea acelorași medii toxice ce pun în pericol sănătatea și viața lor. Vasta majoritate a lor sunt de etnie romă.

Prin acțiunile campaniei am  continuat să aducem în spațiul dezbaterii publice clujene patru mari subiecte, față de care solicitam răspunsuri din partea instituțiilor relevante, dar și acțiuni specifice din partea lor, menite să soluționeze problemele identificate:

1) Drepturile muncitorilor de pe rampele de deșeuri, având domiciliul în colonia Dallas de patru decenii fără a fi beneficiat de suport din partea autorităților în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor lor de locuire și muncă.

2) Amplasarea, în toamna anului 2015, a rampelor de stocare temporară a deșeurilor din Pata Rât la o distanță de cc 300 de metri (SALPREST) și 800 de metri (RADP) de zona de locuire din Pata Rât constituită ca zonă de locuire în 2010 de însăși administrația publică locală.

3) Neîndeplinirea obligațiilor Primăriei Municipiului Cluj-Napoca față de locatarii de pe str. Cantonului (prevăzute in Acordurile de colaborare cu Fundațiile care au instalat bărăcile termopan și cele de lemn pe locație), fapt care de-a lungul a aproape de 20 de ani a contribuit la agravarea precarității locuirii pe str. Cantonului, din care au rezultat, printre altele, izbucnirea și extinderea rapidă a unor incendii ce pun în pericol viața și bunurile materiale ale oamenilor, dar și neputința de a ridica deșeurile menajere cumulate în acest spațiu de locuire timp de foarte mulți ani.

4) Neglijarea totală a impactului social și uman al unor proiecte cu finanțare nerambursabilă sau a unor investiții din bugetul public în dezvoltare infrastructurală (cum ar fi noile rampe de stocare temporară a deșeurilor, dar și proiectul de transport intermodal între Aeroportul Internațional Avram Iancu și Gara de Est/ Someșeni), precum și lipsa unor măsuri de protecție în relație cu persoanele afectate de aceste proiecte/investiții.

În vederea atingerii obiectivelor sale, Campania “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” a utilizat mai multe tactici de acțiune:

  1. Acțiuni de policy advocacy tradiționale (scrisori adresate instituțiilor cum sunt Garda de Mediu, Agenția de Protecția Mediului, Direcția de Sănătate Publică, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Prefectura Județului Cluj, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Regia Autonomă a Domeniului Public, SC Salprest SRL, SC Brantner-Veres SRL, Consiliul Județean Cluj, Căile Ferate Române – prin care am solicitat informații cu caracter public, întâlniri și acțiuni specifice; scrisori deschise adresate candidaților la alegerile parlamentare – https://www.desire-ro.eu/?p=2685, și apoi parlamentarilor de Cluj aleși – https://www.desire-ro.eu/?p=2967; participare la ședințele publice ale Consiliului Local – https://www.desire-ro.eu/?p=2829, https://www.desire-ro.eu/?p=2797, https://www.desire-ro.eu/?p=2791, precum și ale Consiliului Județean).
  2. Activități de legal advocacy (scrisori adresate instituțiilor relevante; petiții adresate Primăriei și Primarului  Municipiului Cluj-Napoca, precum și Prefecturii Județului Cluj – https://www.desire-ro.eu/?p=2891; documentarea legislației naționale cu privire la cele patru subiecte ale campaniei; analiza preliminară a informațiilor rezultate din răspunsurile instituțiilor la scrisorile noastre amintite, precum și din documentele analizate cu scopul de a demonstra care sunt aspectele ce nu au putut fi soluționate la nivel local prin astfel de negociere cu instituțiile, respectiv de a identifica alte acțiuni ce se impun).
  3. Creare de presiune publică prin mijloace inovatoare (participare la acțiuni publice organizate de alții cu mesajele și materialele campaniei noastre – https://www.desire-ro.eu/?p=2551, https://www.desire-ro.eu/?p=2480; înregistrarea video a mesajelor de solidaritate transmise de personalități locale renumite, dar și din partea unor activiști pentru drepturi sociale din afara localității și țării – https://www.desire-ro.eu/?p=2574, https://www.desire-ro.eu/?p=2659, https://www.desire-ro.eu/?p=2697, https://www.desire-ro.eu/?p=2959;  mărturii video ale oamenilor din Pata Rât despre munca prestată pe rampele de deșeuri, precum și despre condițiile de locuire în această zonă – https://www.desire-ro.eu/?p=2681, https://www.desire-ro.eu/?p=2737; participare cu mesaje locale la înregistrări făcute de alte organizații cu privire la tema rasismului de mediu – https://www.desire-ro.eu/?p=2671; producerea unor cărți poștale clujene creative distribuite online, la evenimente, prin poștă – https://www.desire-ro.eu/?p=2862, https://www.desire-ro.eu/?p=2865, https://www.desire-ro.eu/?p=2868; producerea filmului integrat al campaniei care include toate filmările realizate prin campanie).
  4. Acțiuni directe (participare cu mesaje protestatare la ședințe publice ale administrației publice locale – vezi link mai sus; co-organizarea unui eveniment public care a inclus un marș stradal și o expoziție multimedia în aer liber – https://www.desire-ro.eu/?p=2859, https://www.desire-ro.eu/?p=2874; producere de materiale vizuale pentru acest eveniment, cum sunt afișe, bannere, filme – https://www.desire-ro.eu/?p=2874, https://www.desire-ro.eu/?cat=125, https://www.desire-ro.eu/?p=2916; contribuție la mobilizarea oamenilor din Pata Rât și din oraș pentru a participa la acest eveniment; realizarea filmului evenimentului Pata rămâne a tuturor – https://www.desire-ro.eu/?p=2996, https://www.youtube.com/watch?v=yBGLh8_wauA).
  5. Crearea unor coaliții (participare la “Activist Forum III: Political Economies of Ecological Exploitation” organizat în Cluj de Friedrich Ebert Stiftung în colaborare cu European Alternatives și activiști din Europa de Sud-Est – folosind această ocazie pentru a discuta despre rasismul de mediu care afectează romii din Pata Rât – vezi link mai sus; mesaje video transmise de personalități din Cluj implicate în activism de mediu – vezi link mai sus; contribuție la conceptul și promovarea petiției “Pata rămâne a tuturor: spune NU ghetoizării în Pata Rât, spune NU rasismului de mediu, spune DA pentru locuințe publice în oraș”, publicat pe un site de petiții administrat de activiști de mediu – https://www.desire-ro.eu/?p=2856.

Echipa Campaniei Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie: Gheorghe Mihai Ciorba, Elena-Marta Cherecheș (septembrie-octombrie), Simona Ciotlăuș, Ioan Doghi, Adrian Dohotaru (septembrie-octombrie), Radu Gaciu, Alexandru Greta, Linda Greta, Leontina Lingurar, Livia Labo (noiembrie-decembrie), Enikő Vincze.

Campania Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie s-a derulat cu sprijinul Roma Initiatives Office/ Open Society Foundations în perioada septembrie – decembrie 2016.