Rezumatul proiectului și parteneri ROMEDIN

“Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor” (ROMEDIN), proiectul Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială, capacitează societatea civilă (inclusiv o organizație grassroots a romilor din comunitatea Coastei) în vederea implementării unui model inovator de intervenție care răspunde la provocarea marginalizării sociale în Cluj și vine în sprijinul demersului Primăriei de re-integrare locativă a familiilor dezavantajate din Pata Rât. Proiectul acționează prin servicii oferite copiilor din Pata Rât în vederea asigurării participării la educație formală și nonformală de calitate, dar și familiilor aflate în dificultate în vederea prevenirii abandonului școlar; dar el acționează și asupra sistemului de învățământ pre-universitar pentru a dezvolta rețeaua școlilor incluzive dedicate desegregării, educației incluzive și pentru drepturile omului, capabile să apropie cadre didactice, copii și părinți romi și neromi, și să  asume un rol public în promovarea dezvoltării incluzive și coezive a urbei. Dintre cei 690 de beneficiari direcți ai proiectului circa 360 provin din zone defavorizate. Prin activitățile sale de informare/conștientizare el va avea impact asupra a 2000 de persoane.

Romedin logo

Proiectul este implementat de către Fundația Desire din Cluj, în parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva Violenței – ARTEMIS, Fundația Tranzit, Asociația Comunitară a Romilor din COASTEI, Departamentul de Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai (DAS/UBB) din Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.