Ateliere de Lucru ROMEDIN

În perioada 12 noiembrie – 3 decembrie 2015 la Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca se desfășoară o serie de patru întâlniri în cadrul proiectului Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor (ROMEDIN – Educație pentru incluziune și dreptate socială), proiect implementat de Fundația Desire, în parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva Violenței – Artemis, Fundația Tranzit, cu Asociația Comunitară a Romilor din Coastei, cu Departamentul de Asistență Socială al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Situatia scolarizare copii PR si ROMEDIN

Fiecare întâlnire se va desfăşura sub forma unor ateliere de lucru. La finalul întâlnirilor va fi adoptată strategia reţelei clujene a şcolilor incluzive, obiectiv subsecvent al Strategiei Inspectoratului Şcolar Județean Cluj. Părţile implicate în proiectul ROMEDIN  vor avea posibilitatea să participe împreună la pregătirea și implementarea unui model inovator de intervenție a principalilor actori locali, intervenție care să contribuie la eliminarea marginalizării educaționale și sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca și, în mod special, la incluziunea socio-teritorială și educațională a comunităților marginalizate din zona Pata-Rât.

La întâlniri vor participa părinți cu domiciliul în zona Pata-Rât, reprezentanţi ai autorităților locale, ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj, cadre didactice de la școlile partenere ale proiectului și alte școli din oraș, precum și reprezentanți ai mass-mediei locale. Imediat după seria de întâlniri ne așteptăm ca: (1) participanții să creeze împreună un set de materiale care să promoveze prin presa locală principiile proiectului ROMEDIN și ale Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive; (2) Inspectoratul Școlar Județean Cluj, precum și Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca să adopte hotărâri prin care să susțină punerea în practică a măsurilor propuse în Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive; (3) școlile participante să constituie celula de bază a rețelei clujene a școlilor incluzive.

Ponderea copiilor din trei comunități din Pata Rât școlarizați în funcție de tipul școlii, toamna 2014, microcercetarea ROMEDIN

scoli si copii din PR

Numărul copiilor din zona Pata Rât în funcție de școlile unde sunt înscriși, toamna 2014, microcercetarea ROMEDIN

scolarizare copii din PR toamna 2014

ROMEDIN ESTE CAUZA SUSȚINUTĂ DE “DAY 15 – BEACH PARTY FOR A CAUSE” ÎN IUNIE 2015

În luna iunie 2015, echipa ‪#‎Day15‬ vine în sprijinul proiectului ROMEDIN, prin care peste 350 de copii cu domiciliul în zone defavorizate ale Clujului beneficiează timp de 10 luni de programele Școală după Școală, Atelier de Educație Vizuală și Atelier de teatru comunitar.

551508_850933088289259_2363637336980480775_n

 

Fondurile alocate transportului copiilor care locuiesc în zona Pata Rât s-au epuizat în primele 5 luni, prin urmare, în cadrul evenimentului Day 15 Beach Party for a cause powered by Day 15 & Cluj Never Sleeps încurajăm donațiile care vor veni în sprijinul acestei necesități.

 

 

11407237_850928998289668_8532750159769800735_n

Este o încercare modestă, dar în care am pus suflet, de a-i ajuta pe cei mici să se bucure de aceste activități creative și educative. Dorim să menționăm faptul că toate donațiile primite cu ocazia petrecerii vor fi utilizate în acest scop.

*Proiectul ROMEDIN contribuie la desegregarea socio-spațială a zonei Pata Rât din Cluj-Napoca, la susținerea participării școlare a copiilor din medii defavorizate, la recunoașterea valorii muncii cadrelor didactice cu acești copii, și, în general, susține rolul educației școlare în transpunerea în practică a principiului dreptății și nu doar în cadrul sistemului de învățământ, ci și la nivelul întregii societăți.
Continue reading

Expoziție și spectacol ROMEDIN, 13.06.2015.

Expoziție și spectacol ROMEDIN la Casa Tranzit – EXPECT ROMEDIN, “Vorbește Despre Tine”

Bul info 9_iun 2015_ROMEDIN

În data de 13 iunie 2015 la Casa Tranzit (str. Barițiu nr. 16) începând cu ora 14.00 a avut loc o expoziție cu lucrările copiilor care au participat la Atelierul de educație vizuală, precum și un spectacol realizat în cadrul Atelierului de teatru comunitar al proiectului ROMEDIN – Educație pentru incluziune și dreptate socială.

afis romedin_13 iunie

2% pentru programul ROMEDIN

 

Romedin logoRedirecționați 2% din impozitul pe venit aferent anului 2014 către ROMEDIN. Susțineți astfel participarea școlară a peste 200 de copii din zona Pata Rât și alte zone defavorizate ale orașului Cluj, și funcționarea rețelei de școli incluzive dedicate educației pentru dreptate socială. scrisoare_pt_ROMEDIN

Data-limită: 25 mai 2015!

Cum puteți redirecţiona 2% din impozitul pe venit?

Completați Formularul 230D230_2014_FUNDATIA DESIRE, dacă în 2014 ați avut venituri numai din salarii, sau Formularul 200, dacă în 2014 ați realizat şi alte venituri, din salarii sau activităţi independente. Trimiteți sau depuneți direct formularul la Administraţia Financiară de care aparţineți până la 25 mai 2015.

Redirecționarea reprezintă o opțiune care vă permite să susțineți cauza ROMEDIN!

harta pata rat clujZona de locuire defavorizată Pata Rât din Cluj este un exemplu al manifestării spațiale a marginalității avansate. Ea include patru cazuri cu istorii și situații actuale diferite: colonia Dallas și colonia plasată pe rampa de gunoi, formate începând cu anii 1970, și  extinse după 1990 în urma creşterii continue a numărului  persoanelor sărăcite în căutare de surse de venit și  locuire accesibilă; colonia de pe strada Cantonului, constituită după 2002 în urma evacuărilor din diverse zone ale Clujului și amplasării familiilor evacuate în această zonă de către autoritățile locale, dar și ca rezultat al stabilirii aici a multor familii în căutare de resurse de trai; colonia Noul Pata Rât, sau “Colina Verde”, formată în urma construirii, în 2010, de către Primăria și Consiliul Local a zece “case modulare” în apropierea rampei de gunoi și relocarea aici a familiilor evacuate dintr-o zonă relativ centrală a orașului, strada Coastei. Copiii din Pata Rât sunt înscriși la mai multe școli din orașul Cluj, la unele mai mulți sau foarte mulți, la altele mai puțini sau foarte puțini (cu excepția Liceului Teoretic Gheorghe Șincai, care însă este partenerul nostru în ROMEDIN, în timp ce, chiar dacă școlarizează copii din Pata Rât, Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea a refuzat colaborarea cu noi).

Despre ATELIERELE ROMEDIN (Activitatea 2.2.) ianuarie-martie 2015

Acest material a fost realizat in cadrul Atelierului de teatru comunitar și Atelierului de educație vizualădesfășurate în Casa Tranzit din Cluj în cadrul proiectului ROMEDIN, mai precis după primele șase întâlniri din cadrul acestor Ateliere.

Colajul de față este ocazie pentru noi toți să reflectăm asupra modului în care reacționăm atunci când “ĂȘTIA NE PUN SĂ FACEM CEVA” (… să părăsim și să demolăm casele noastre … să ne mutăm în afara orașului … să stăm disciplinați în bănci … să desenăm frumos …) – învățăm împreună cum să transformăm în mod creativ elementele sistemelor de putere care impun regulile și normele unei “normalități” represive, și crează diviziuni socio-spațiale între cei “adaptați” (plasați în centru), și cei “ne-integrabili” împinși la

periferie.

ateliere ROMEDIN ianuarie martie 2015

Mesajele pe care am reușit să le descifrăm de-a lungul celor șase întâlniri avute până acum cu copiii în cadrul Atelierelor, par să fie un amalgam de sentimente și gânduri, în care experiențele traumatizante ale evacuării și/sau a traiului în condiții precare se încearcă a fi depășite prin dorința de a trăi o viață de copil sau de adolescent asemănătoare cu cea a celor care nu sunt nevoiți să treacă prin astfel de experiențe.

Fără să banalizăm experiența vieții în Pata Rât și dorința SĂ JUCĂM EVACUAREA, putem spune că acești copii ne-au făcut să înțelegem mai bine provocări întâlnite de noi toți în diversele situații ale vieții: cum acceptăm vrând-nevrând să învățăm să trăim în condiții impuse de alții sau de forțe pe care nu le putem controla, prin capacitatea noastră și a celor din jur de a recrea elementele date ale acestor situații  în aranjamente care să ni se pară cel puțin suportabile, dacă nu chiar și “distractive”; sau cum reușim  să ne imaginăm că  “SCENETA NOASTRĂ POATE SĂ FIE CU FINAL FERICIT”.

Activități ROMEDIN

Romedin logo

1. Re-evaluarea nevoilor educaționale din comunitățile marginalizate de romi din zona Pata Rât 

(Desire și Coastei),4 luni (15 octombrie – 15 decembrie 2014, iulie 2015, 15 ianuarie-15 februarie 2016)

Scop: cunoașterea situației actuale în ceea ce privește nevoile și problemele educaționale din comunități, precum și din școlile care vor fi incluse printre beneficiarii proiectului; susținerea în acest sens a planificării celorlalte activități atât prin furnizarea de informații despre numărul de beneficiari potențiali din comunități și din școli, cât și despre  problemele majore la care aceste activități trebuie să răspundă; urmărirea schimbărilor generate prin proiect.

1.1. Micro-cercetare participativă, prin care re-evaluăm varietatea nevoilor, problemelor și opțiunilor educaționale ale copiilor și adulților, și a situației actuale a accesului la servicii educaționale (formale și nonformale) în cazul familiilor din Pata Rât  (Desire și Coastei)

– micro-cercetarea pornește de la rezultatele anchetei UNDP din 2012 derulată în Pata Rât, și se va realiza prin instrumentele unei investigații calitative și participative;

– în cadrul microcercetării vom derula și evenimente pentru promovarea proiectului în comunități, care constau în mai multe vizite făcute în trei dintre cele patru comunități din Pata Rât (deoarece în zona rampei de gunoi se derulează în momentul de față mai multe intervenții în domeniul educațional, proiectul ROMEDIN nu va include această zonă printre zonele țintite);

– microcercetarea rezultă în (1) lista copiilor de vârstă școlară din zona Pata Rât și situația școlarizării lor, obținută prin cartografierea, din acest punct de vedere, a familiilor de pe strada Cantonului, din Dallas și din noul Pata Rât/Coastei; (2) identificarea, prin nouă interviuri de grup, a experiențelor părinților legate de participarea școlară a copiilor și a părerii lor despre activitățile proiectului ROMEDIN; (3) evidența opțiunilor și consimțământului părinților în ceea ce privește participarea la activitățile ROMEDIN.

1.2. Investigație cu privire la rata de participare și performanța școlară a elevilor din școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât, și despre nevoile și problemele întâmpinate la aceste școli (școli Grupa A), precum și cu privire la modul în care cadrele didactice gândesc despre și acționează pentru educație incluzivă la alte trei școli pe care dorim să le includem în rețeaua școlilor incluzive (școli Grupa B), dar și despre problemele care se ivesc în cadrul Centrului de Educație Incluzivă/ fosta școală specială de pe strada București; acest cadru va fi folosit și pentru promovarea preliminară a proiectul ROMEDIN în aceste școli (Desire, cu sprijinul ISJ).

Micro-cercetarea se va relua la mijlocul și spre finalul proiectului pentru a evalua schimbările petrecute de-a lungul proiectului atât în performanțele școlare ale elevilor, cât și în contextul instituțional și social al școlilor.

 

2. Servicii educaționale și culturale pentru copii din familii defavorizate din Pata Rât și colegii lor de școală

(Desire, ISJ, Tranzit și Coastei), 10 luni (ianuarie-iunie 2015, 15 septembrie 2015-15 ianuarie 2016)

2.1. Activități pentru copiii școlarizați, legate de participarea școlară (Desire, ISJ, Coastei)

Program școală după școală (afterschool), luni-vineri  în școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât (140+60 copii).

Programul constă dintr-un pachet de multiple servicii, în funcție de nevoi: transport, masă, sprijin educațional în discipline de bază (oferit de cadre didactice de la școlile vizate), și în problematica drepturilor omului/educației civice (oferit de un specialist din afara acestor școli).

Programul se derulează în școlile din Grupa A într-un format care se va organiza în funcție de numărul de elevi beneficiari din aceste școli, ținând cont și de alte proiecte/programe similare de la aceste școli (lista finală a școlilor și copiilor beneficiari, și planificarea detailată a activităților va rezulta de pe urma Activitității 1).

2.2. Activități de educație non-formală pentru copii școlarizați și neșcolarizați (Tranzit, Coastei, Desire, ISJ), ianuarie – iunie 2014, și 15 septembrie 2014 – 15 ianuarie 2016

2.2.1 Pentru copii între 7-14 ani

– școală interculturală de desen (40+20 copii)

– înscrierea a 20 de copii din Pata Rât la programele sportive de la Palatul                             copiilor, cu sprijinul ISJ

2.2.2. Pentru tineri între 15-18 ani: Atelier de teatru comunitar (20 adolescenți)

2.2.3. Organizare evenimente culturale la școli și la Casa Tranzit

Programul asigură masă, transport și suport profesional (artiști plastici, regizori teatru, animatori culturali). Lista finală a beneficiarilor acestei activități, și planificarea detailată a acțiunilor rezultă de pe urma Activității 1.

 

3. Servicii socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar

(Artemis, Coastei), 12 luni (15 decembrie 2014 – 15 decembrie 2015)

3.1. Formare pentru cadre didactice de la şcolile participante la proiect cu privire la identificarea riscului de abandon şcolar şi modalităţi de prevenire a abandonului școlar

Activitatea se desfășoară în lunile ianuarie și februarie 2015, sub forma unor întâlniri la școlile unde se desfășoară Activitatea 2.1 (afterschool). Participă un total de 50 de cadre didactice, dintre care și cadrele didactice implicate în programul școală după școală derulat prin ROMEDIN. Cu ocazia acestor întâlniri echipa de proiect și cadrele didactice vor discuta despre riscurile abandonului școlar și modalitățile de prevenire ale abandonului. Școlile și cadrele didactice participante se identifică cu ocazia Activității 1 (micro-cercetare). Școlile vor fi dintre școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât.

3.2. Elaborarea unor proceduri comune între profesori şi echipa de asistenţă psiho-socială angajată prin proiect pentru identificarea riscului şi prevenirea abandonului şcolar

Activitatea se desfășoară în prima parte a lunii februarie 2015, cu acele cadre didactice dintre cele de mai sus, care sunt implicate în programul afterschool. Școlile și cadrele didactice participante la această activitate se identifică cu ocazia Activității 1 (micro-cercetare), precum și în urma Activității 3.1. În fiecare școală se identifică un număr de cazuri grave care prezintă semnalele abandonului școlar, și se face un plan de intervenție și monitorizare pentru aceste cazuri. Apoi, în perioada februarie – noiembrie 2015 (adică timp de 10 luni) echipa Asociației Artemis realizează consilierea și intervenția într-un număr de circa 10 cazuri, precum și monitorizarea rezultatelor intervențiilor. Se va urmări ca aceste cazuri de consiliere și intervenție identificate prin școli să se coreleze și să se completeze cu nevoile cazurilor identificate în comunități, precum se arată și la punctul 3.3.1.

3.3. Oferirea de servicii conform planului de intervenţie de către echipa de asistenţă psihosocială

3.3.1. Management de caz

În cazul a 80 de familii cu copii aflați sub riscul de abandon școlar se oferă informații despre accesarea serviciilor necesare eliminării riscului de abandon școlar. Identificarea acestor cazuri din comunitățile din Pata Rât (în particular Cantonului, Dallas și Coastei) se începe prin Activitatea 1 (micro-cercetarea derulată în comunități). Selectarea cazurilor continuă cu începere din 15 decembrie 2014, odată cu începerea derulării Activității 3, și tot cu începere din 15 decembrie se elaborează și planul de lucru privind oferirea serviciilor de informare. În această activitate de identificare și selectare, echipa Asociației Artemis va fi asistată de echipa Asociației Coastei. Informarea celor 80 de familii selectate se derulează în perioada ianuarie-octombrie 2015 (adică timp de 10 luni). În perioada februarie – noiembrie 2015 (timp de 10 luni) pe baza planurilor elaborate în urma Activităților 3.1 și 3.2 și pe baza corelării acestora cu nevoile identificate în comunități, se derulează serviciile de consiliere și intervenție în cazul a circa 10 familii.

3.3.2. Organizare de grupuri de suport/ autocunoaştere pentru elevi

Participanții la această activitate se selectează în luna iunie 2015, împreună cu echipa Asociației Coastei, iar activitatea în sine se derulează în lunia iulie 2015.

Se organizează două grupuri de suport/ autocunoaștere compus din câte cinci adolescente din comunități, și de-a lungul lunii iulie 2015 se derulează cu ele 10 întâlniri. Întâlnirile vor avea loc în casa comunitară a comunității Coastei timp de cinci zile, zilnic 4 ore.

3.3.3. Organizare de acţiuni de prevenire a violenţei între egali (bullying)

În luna aprilie 2015, în perioada săptămânii Școala altfel, se organizează acţiuni de prevenire a violenţei între egali (bullying) în patru şcoli implicate în proiect. Școlile participante se identifică prin Activitatea 1 (microcercetare). Planurile de acțiuni se elaborează și se discută în școli în luna martie 2015.

3.3.4. Organizare de acţiuni de prevenirea abuzului sexual

Activitatea se derulează în luna martie 2015, fiind pregătită în luna februarie, când se fixează și calendarul de lucru pe săptămâni. Activitatea se bazează pe adaptarea metodologiei “Arborele lui Chicoca”. Ea se va derula cu elevi din clasele I-IV, precum și cu părinții acetora în trei dintre școlile participante la proiect. La fiecare școală se organizează câte o întâlnire cu părinții, precum și câte 2 întâlniri cu copiii, implicând 20 de elevi și 20 de părinți în fiecare școală.

3.3.5. Campanie de educație pentru drepturile copilului

Se derulează în luna iunie 2015, câte o acțiune de campanie în 4 școli selectate. Activitatea se pregătește în luna mai.

3.3.6. Campanie de educație pentru egalitate de gen

Se derulează în luna noiembrie 2015, câte o acțiune de campanie în 4 școli selectate. Activitatea se pregătește în luna octombrie.

4. Crearea și funcționarea rețelei de școli incluzive în orașul Cluj

(Desire, DAS/UBB și ISJ, Coastei),10 luni (15 decembrie 2014 – 15 iunie 2015, septembrie – decembrie 2015)

4.1. Activități pentru crearea și funcționarea rețelei clujene de școli incluzive (Desire, ISJ, Coastei)

4.1.1. Elaborarea metodologiei și concepției comune în vederea susținerii educației incluzive în școlile din Cluj (a Ghidului pentru educație incluzivă și educația pentru drepturile omului, și a Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive)

4.1.2. Program de formare pentru cadrele didactice din școlile clujene, din administrația publică, și din mass media locală, privind incluziunea socială și educațională, și educația pentru drepturile omului

4.1.3. Punerea în aplicare a planului de măsuri elaborat de către reprezentanții         organizațiilor partenere, în colaborare cu participanții la programele de formare de mai        sus

Prin sub-activitatea 4.1 un grup de experți va elabora strategia de promovare a educației incluzive și a educației pentru drepturile omului în școlile din oraș și strategia creerii rețelei de școli incluzive, precum și diverse materiale ce vin în sprijinul implementării acestei strategii, precum: conceptul și metodologia privind susținerea educației incluzive în școlile din Cluj și crearea rețelei școlilor incluzive care să asume și să susțină accesul la școli a copiilor de etnie romă din comunitățile marginalizate din Pata Rât, și în general să dobândească recunoaștere din partea sistemului de învățământ pentru asigurarea accesului și participării la educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate; planul de acțiune privind facilitarea instituțională a înscrierii copiilor din Pata Rât în școlile orașelor; elaborare de materiale (adunate într-un Ghid) despre incluziunea socială și educațională, și despre educația pentru drepturile omului.

În primele șase luni ale proiectului echipa de experți în incluziune va lucra la elaborarea acestor materiale. La întâlnirile lor lunare va participa și coordonatorul de proiect din partea Asociației Comunitare a Romilor din Coastei. Colaborând cu echipa sub-activității 4.2, acești experți vor utiliza și rezultatele consultărilor derulate prin această sub-activitate, adică cunoștințele despre ce știu și ce cred cadrele didactice, elevii și părinții despre școlile lor în ceea ce privește caracterul lor inclusiv. În următoarele patru luni echipa sub-activității 4.1 va promova și distribui prin diverse căi materialele elaborate, și va derula programele de formare dedicate cadrelor didactice, jurnaliștilor și funcționarilor din administrația publică locală.

Dintre cei 40 de beneficiari ai programului de formare 30 vor fi cadre didactice de la școlile participante la proiect (școli din Grupa A și școli din Grupa B). Ne așteptăm mai ales la participarea cadrelor didactice specializate în domeniul științelor socio-umane, astfel încât una din ele să aibă funcție de conducere.

Timp de patru luni, lunar se va desfășura câte un program de formare care va include patru module de cursuri a câte 4 ore fiecare, în total deci 16 ore derulate de-a lungul a două zile. La fiecare program sunt așteptați circa 10 participanți. La aceste programe vor fi invitate și persoane din comunitățile din Pata Rât. Jurnaliștii se vor identifica în funcție de implicarea lor anterioară în discutarea unor teme legate de aceste comunități, ei fiind selectați dintre cei care nu au vehiculat prejudecăți și nu au generat teamă în legătură cu obiectivul desegregării zonei Pata Rât. Ei vor deveni parteneri în campania mediatică pe care dorim să o derulăm cu participarea lor despre nevoia și posibilitățile incluziunii socio-teritoriale a comunităților marginalizate din Pata Rât. Primăria, în calitatea sa de partener la acest proiect este așteptată să participe la aceste program de formare prin trei persoane.

4.2. Activități în școlile participante la proiect în vederea dezvoltării incluzive a acestora (DAS/UBB), 10 luni (15 decembrie 2014 – 15 iunie 2015, septembrie – decembrie 2014)

4.2.1. Crearea a câte unui grup de lucru în fiecare dintre școlile participante pentru a coordona dezvoltarea incluzivă a școlii. Grupul de lucru trebuie să includă directorul școlii și psihologul/psihopedagogul special din școală, mediatorul școlar și poată să         includă, pe lângă un grup de cadre didactice interesate un reprezentant al părinților, al     elevilor și al personalului administrativ (în total 5-8 persoane).

4.2.2. Explorarea nivelului de incluziune din școală (metoda indexul școlii incluzive)

4.2.3. Organizarea unor grupuri consultative ale elevilor

4.2.4. Grupuri consultative ale părinților

4.2.5. Prelucrarea datelor de reprezentanții DAS/UBB

4.2.6. Întâlniri ale grupului de coordonare pentru analiza rezultatelor și stabilirea activităților,  precum și pentru a urmări realizarea obiectivelor.

Acțiunile se vor desfășura în 5 școli, după cum urmează: 3 școli dintre școlile din Grupa A, și 2 școli dintre școlile din Grupa B.

Sub-activitățile 4.2.1-4.2.4 se vor derula de-a lungul primelor șase luni și vor rezulta în cunoașterea opiniilor cadrelor didactice, elevilor și părinților despre cultura, politicile și practicile incluzive din școală, sau despre barierele în învățare, dar și a preocupărilor actuale ale școlii privind incluziunea și a resurselor care pot fi mobilizate pentru dezvoltarea ei în această direcție. Apoi, rezultatele acestor analize (obținute prin sub-activitatea 4.2.5 derulată în septembrie – 15 octombrie 2015), prin sub-activitatea 4.2.6 (desfășurată între 15 octombrie-decembrie 2015), se vor prezenta cadrelor didactice, elevilor și părinților din școli, care împreună vor identifica activități concrete pentru realizarea obiectivelor identificate de ei. În ultimele două luni (noiembrie-decembrie 2015) se organizează câte două acțiuni la fiecare școală (de ex. invitarea unor familii din Pata Rât la școală, prezentarea strategiei de incluziune a școlii; ultimul eveniment se va coordona cu evenimentul de promovare al Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive elaborate prin Activitatea 4.1.

 

 Inspectoratul Școlar Județean, în calitatea sa de partener al proiectului va avea un rol important în motivarea cadrelor didactice în vederea implicării lor în Activitatea 4 a proiectului ROMEDIN. Aceasta va include și găsirea unor modalități și ocazii prin care ISJ va recunoaște importanța socială a unităților de învățământ care facilitează accesul grupurilor dezavantajate, cum sunt cele din Pata Rât, precum și munca cadrelor didactice care se ocupă cu copii defavorizați. În urma participării la programul de formare derulat sub activitatea 4.1.2, cadrele didactice vor primi un certificat de participare semnat de organizațiile partenere la proiect, inclusiv ISJ. Pe baza acestui document vor avea posibilitatea de a acumula puncte care contează în evaluarea activității lor didactice  (de ex  la capitolul Managementul carierei și al dezvoltării personale/ Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecționale organizate de ISJ, CCD sau alte instituţii, și la capitolul Manifestarea atitudinii morale și civice/ Aplicarea și promovarea în cadrul situațiilor de învățare a prevederilor legate privind drepturilor copilului și drepturile omului.

 

5. Activități de dezvoltare organizațională

(Desire, Coastei și celelalte organizații partenere), 17 luni (15 octombrie 2014 – 15 martie 2016)

5.1 Crearea paginii de internet pentru Asociația Coastei, crearea unor spații de vizibilitate dedicate acestui proiect pe paginile de internet ale celorlați parteneri, crearea unui grup de FB al proiectului, și publicarea lunară de informații despre proiect

5.2 Tipărire afiș și broșură de proiect

5.3 Elaborarea rapoartelor pe activități, în vederea împărtășirii și discutării acestora între organizațiile și instituțiile implicate în proiect

5.4 Finalizarea elaborării Ghidului pentru educație incluzivă și educația pentru drepturile omului

5.5 Finalizarea elaborării Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive

5.6 Elaborarea planurilor și materialelor pentru programul de formare

5.7 Tipărire carte proiect (care include Ghidul, Strategia și alte scrieri ale persoanelor implicate în proiect)

5.8 Campanie de strângere de fonduri cu ocazia expozițiilor și spectacolelor realizate de copiii participanți la Activitatea 2.2.

  

6. Activități de informare și publicitate despre proiect și despre Fondul ONG

(Desire și Coastei, și celelalte organizații partenere), 17 luni (15 octombrie 2014 – 15 martie 2016)

6.1 Seminarul de lansare publică a proiectului (cu participarea tuturor partenerilor)

6.2 Crearea grupului de FB al proiectului și al paginii de internet a Asociației Coastei, și postare regulată de informații și resurse în tematica proiectului atât pe aceste interfețe, cât și paginile de internet ale tuturor partenerilor

6.3 Promovarea proiectului în comunitățile din Pata Rât, realizată în paralel cu Activitatea 1 (micro-cercetare pentru reevaluarea nevoilor și problemelor educaționale din comunități) – identificarea și mobilizarea beneficiarilor în vederea asigurării participării lor la proiect; precum și promovarea rezultatelor proiectului în comunități

6.4 Promovarea proiectului în școlile vizate pentru participarea la proiect, realizată în paralel cu Activitatea 1 (micro-cercetare pentru evaluarea ratei de participare și a performanței școlare a copiilor școlarizați), în special pentru derularea activității 2.1 (afterschool), fiind vizate școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât; precum și promovarea rezultatelor proiectului în aceste școli

6.5 Promovarea proiectului în școlile vizate pentru participarea la proiect, în special a activității 4.1.2 (programe de formare pentru cadre didactice) și 4.2 (evaluarea caracterului incluziv al școlii), fiind vizate și trei școli la care nu sunt înscriși copii din Pata Rât și pe care dorim să le includem în rețeaua școlilor incluzive); precum și promovarea rezultatelor proiectului în aceste școli

6.6 Articole de informare în presa locală/ comunicate de presă/ buletin informativ

6.7 Articole în presă despre problematica incluziunii sociale, școlare și teritoriale cu implicarea persoanelor care participă la programul de formare (activitatea 4.1.2)

6.8 Informare despre proiect prin participare la emisiuni ale TVR local

6.9 Promovarea Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive prin întâlnirea cu reprezentanți ai ISJ, ai școlilor și ai primăriei, precum și prin participarea la o ședință a Consiliului Local în vederea promovării rețelei de școli incluzive în cadrul aprobării bugetului local pe anul 2016

6.10 Distribuirea formatului tipărit al afișului și broșurii de proiect

6.11 Distribuirea formatului tipărit al cărții proiectului

6.12 Conferința finală a proiectului (cu participarea tuturor partenerilor)