Buletin informativ Nr. 15 – Povestea ROMEDIN despre educația pentru dreptate și egalitate socială

Acest buletin informativ al proiectului ROMEDIN conține povestea acțiunii comemorative din 17 decembrie 2015, și ne reamintește cât au crescut copiii mutați forțat în Pata Rât de la vremea super-bufniței salvatoare (când comemorau 1 an de la evacuarea de pe strada Coastei) până la apariția crocodilului cel bun cu oamenii.

super-bufnita-copiilor

 

croco egal

 

 

 

 

 

bul info_romedin_15.docx

Buletin informativ ROMEDIN nr. 13-14

În acest număr al buletinului informativ ROMEDIN prezentăm câteva din rezultatele Activității 4.2: Activități în școlile participante la proiect în vederea dezvoltării incluzive a acestora, ea fiind una dintre componentele Activității 4 (Crearea și funcționarea rețelei de școli incluzive în orașul Cluj). În numărul următor al buletinului nostru informativ vom discuta despre cealaltă componentă a acesteia (Activitatea 4.1: Activități pentru crearea și funcționarea rețelei clujene de școli incluzive

bul info_romedin_13-14.docx

Coordonarea și derularea Activității 4.2. este contribuția unuia dintre partenerii instituționali ai proiectului ROMEDIN, și anume Departamentul de Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai.

Activitatea 4.2. s-a început în decembrie 2014 prin contactarea școlilor care au optat pentru această activitate de-a lungul microcercetării ROMEDIN derulate anterior (vezi Activitatea 1). [1] Scopul major al acesteia este creșterea gradului de incluziune a școlilor prin implementarea ”Indexului incluziunii școlare”, metodă elaborată în Marea Britanie, respectiv îmbunătățirea mediului de învățare prin realizarea valorilor incluziunii.[1] Școlile, respectiv numărul de participanți la întâlniri au fost prezentate în Buletinul informativ ROMEDIN nr. 11-12.

 

Buletin informativ nr. 11-12 (august-septembrie 2015)

Buletinul informativ nr. 11-12 prezintă informații pe de o parte despre rezultatele proiectului ROMEDIN în perioada 15 septembrie 2014 – 15 septembrie 2015, iar pe de altă parte despre activitățile care au pregătit derularea programului în următoarea sa etapă.

http://issuu.com/danastoica/docs/newsletter_11-12_ro_final?e=4341230/30841380

 

newsletter 11-12_ro_FINAL

 

Buletin informativ ROMEDIN nr. 10

Prezentarea activităţii de teatru forum, din cadrul Activității 3 

 Bul info 10_iulie 2015_ROMEDIN (1)

Spectacolul de teatru forum (TF) a fost gândit ca acţiune de prevenire a violenţei între egali. Teatrul Forum este o metodă de educaţie nonformală ce se prezintă a fi un instrument de intervenţie socială prin care se pot dezbate dileme presante din  viaţa de zi cu zi. Teatrul Forum (TF) este o categorie a Teatrului Oprimaţilor (TO).

Buletin Informativ ROMEDIN Nr. 9

Expoziție și spectacol ROMEDIN la Casa Tranzit – EXPECT ROMEDIN, “Vorbește Despre Tine”

Bul info 9_iun 2015_ROMEDIN

În data de 13 iunie 2015 la Casa Tranzit (str. Barițiu nr. 16) începând cu ora 14.00 a avut loc o expoziție cu lucrările copiilor care au participat la Atelierul de educație vizuală, precum și un spectacol realizat în cadrul Atelierului de teatru comunitar al proiectului ROMEDIN – Educație pentru incluziune și dreptate socială.

Buletin informativ ROMEDIN Nr. 8

“Educaţia copiilor este responsabilitatea întregii comunităţi: cadre didactice, părinţi, preoţi, reprezentanţi ai Consiliului Local, psihologi, consilieri şcolari, logopezi, profesori de sprijin, și alții. Toţi aceşti „agenţi ai educaţiei” îşi aduc aportul în dezvoltarea comunităţii, dar, mai ales, în educarea tinerei generaţii în spiritul unui capital social dezvoltat: încredere socială, reciprocitate generalizată, cooperare spontană, solidaritate organică, participare civică”afirmă Angela Vereșezan și Iolanda Molnar, profesoare la Colegiul Tehnic “Ana Aslan”. Ele au pregătit acest material pentru Buletinul informativ ROMEDIN Nr. 8.

Bul_info_8_mai_2015_ROMEDIN

Materialul reflectă atât experiențele și rezultatele programului, cât și viziunea despre educația incluzivă. Prin publicarea acestuia, echipa ROMEDIN dorește să contribuie la recunoașterea muncii lor. Susținem, și pe această cale, revendicarea față de sistemul de învățământ clujean și autorități publice locale și naționale, de a implementa măsuri concrete prin care să sprijine financiar și simbolic rolul educației incluzive în transpunerea în practică a dezideratului dreptății sociale.

Buletin informativ ROMEDIN Nr. 7

În Buletinul informativ nr 7 al proiectului ROMEDIN prezentăm câteva aspecte ale         unuia dintre componentele programului Școală după școală (SDS ROMEDIN), și anume componenta de pregătire pentru viaţă, care la rândul ei este compusă din activități de dezvoltare personală (în cazul elevilor de la ciclul primar), precum și din activități de educație pentru drepturile omului și drepturi sociale (în cazul elevilor de la ciclul gimnazial. Această prezentare completează informarea despre SDS ROMEDIN realizată în Buletinul nostru informativ nr. 4 din ianuarie 2015, despre locul programului în cadrul întregului proiect, scopul și obiectivele sale, precum și conceptul care stă la baza lui. În următorul număr ne propunem să aducem în discuție experiențele SDS ROMEDIN în ceea ce privește componenta de sprijin educațional pentru activitățile de educație școlară formală.

Bul info 7_apr 2015_ROMEDIN

Buletin informativ ROMEDIN nr. 6

Buletinul informativ nr 6 prezintă un material realizat in cadrul Atelierului de teatru comunitar și Atelierului de educație vizuală, desfășurate în Casa Tranzit din Cluj în cadrul proiectului ROMEDIN, mai precis după primele șase întalniri din cadrul acestor Ateliere. O parte din acest material a fost pregătit pentru numărul 9 al revistei Gazeta de Artă Politică din București, număr care are ca temă “Evacuările şi strategii de rezistenţă”, cu materiale realizate de persoane evacuate sau în pericol de a fi evacuate.

Bul_info_6_mart_2015_ROMEDIN