Pata [Cluj: EFES, 2016]

Volumul a rezultat din cercetarea „Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‚ghetourilor țigănești’ în România în context european”, sprijinită printr-un grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354. Împreună cu filmul documentar Dreptate socială în Pata Cluj (2016, 17 min) este oglindă a formării zonei Pata Rât din orașul Cluj, precum și a activismului local anti-ghetoizare.

 

Pata, Cluj: EFES, 2016

 

 

 

 

Editori:
Adi Dohotaru
Hajnalka Harbula
Enikő Vincze

 

 

 

 

 

Prin interviuri, documente, eseuri și imagini, volumul „Pata” surprinde aspecte ale formării zonei Pata Rât, spațiul precar al locuirii marginalizate din apropierea gropii de gunoi a orașului Cluj, creat prin acțiuni administrative directe sau nepăsare instituțională și complicități multiple de la diverse nivele între instituții ale administrației publice, companii din industria deșeurilor și mici întreprinzători din diferite domenii.

Autorii volumului sunt cercetători, activiști și locuitori ai zonei Pata Rât. Astfel, cartea reconstituie și întâlnirile articulate în și prin spațiul Pata Rât între persoane din sfera academică și persoane expuse unor nedreptăți locative sistematice. …  Împreună, ei și ele, prin întâlnirea în Pata Rât, demontează barierele dintre sfera reflexivă (privilegiată) a academicului și viața cotidiană marcată de materialitatea deprivărilor trăite. …  Volumul este un instrument al continuării acțiunii de solidarizare pentru tematizarea politică a deprivărilor locative și al unei schimbări sociale efective în favoarea depășirii stării caracterizate de deposedare materială și stigmatizare culturală cu care se confruntă locuitorii zonei Pata Rât (dar și alte persoane, familii și comunități aflate în situații similare).

Descarcă volumul pe secțiuni:

PATA-intro_cuprins_p2-6

PATA-istoria formarii_p7-21

PATA-actiuni antighetoizare_p22-83_compressed

PATA-interviuri coastei

PATA_interviuri dallas

PATA-interviuri cantonului

PATA-interviuri activisti si cercetatori

PATA-cronologia Pata Rat

PATA-anexe

Alte rezultate ale cercetării SPAREX au fost: 

  • Special Issue on “Spatialization and Racialization of Social Exclusion. The Social and Cultural Formation of ‘Gypsy Ghettos’ in Romania in a European Context”. Co-authored with Cristina Rat. In Studia UBB Sociologia. 2013. 58(2)
  • Vincze, N. Petrovici, C. Raț, G. Picker (eds): Racialized Labour in Romania. Spaces of Marginality at the Periphery of Global Capitalism. Palgrave, 2018
  • Alte filme documentare:

Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române, 2016, 42 min

Vasazás és téglagyártás Közép-Erdélyben (Colectare de fier și producție de cărămidă în centrul Transilvaniei), 2016, 43 min