Category: Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă – Cluj-Napoca, 2015

 • PROCEDURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI LOCATIVE A PERSOANELOR MARGINALIZATE SOCIAL

  Între octombrie 2015 și februarie 2016 – în calitatea sa organizatorică, administrativă și consultativă – Fundația Desire a oferit sprijin pentru punerea în aplicare a planurilor locale de acțiune elaborate în Aiud și Cluj-Napoca în cadrul proiectul Angajament Local pentru Incluziunea Romilor (Local Engagement for Roma Inclusion, LERI). Mai multe informații despre acest program multianual […]

 • Procedures for improving housing security of the socially marginalized

  Between October 2015 and February 2016 – in its organizational, administrative and consultative capacity – Foundation Desire provided support for the implementation of the local action plans developed in Aiud and Cluj-Napoca in the framework of the Local Engagement for Roma Inclusion program (LERI). More information about this multiannual program of the European Union Agency for Fundamental […]

 • Discuții despre atribuirea locuințelor sociale în municipiul Cluj-Napoca

  În 16.12.2015 s-a desfășurat ultima Ședință a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca din anul 2015, care a inclus pe ordinea sa de zi și discutarea criteriilor de eligibilitate și de selecție utilizate în procesul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Cluj-Napoca. 1. Pe de o parte s-a discutat și aprobat de către consilierii locali […]

 • Discuții în media clujeană despre accesul la locuințe sociale

  La emisiunea SOS a TVR Cluj din 26 noiembrie 2015, Adrian Dohotaru le-a invitat pe Simona Ciotlăuș și Enikő Vincze la o discuție despre politica locuirii, precum și despre inițiativa de modificare a criteriilor de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Cluj-Napoca. Înregistrarea se poate urmări aici: http://www.socialeast.ro/sos-locuirea-sociala-marsul-pentru-clima/   Invitată în studio la emisiunea Radio Cluj, Pulsul […]

 • Comunicat de presă – Susțineți dreptul la locuință!

  Acum mai bine de jumătate de an, Grupul de Acţiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) a demarat acţiunea de susţinere a persoanelor care locuiesc în condiţii inadecvate şi nesigure, în zone segregate rezidenţial ale oraşului. Prin această acţiune de depunere a unui dosar-cerere de atribuire a unei locuinţe sociale, 150 de persoane au semnalat nevoia […]