Muncă și locuire în Cluj-Napoca

Studiul „Muncă și locuire. Salarii și costurile locuirii în pandemie la Cluj” urmărește atât să contribuie la cunoașterea unor aspecte privind veniturile și costurile locuirii în Cluj-Napoca în timpul pandemiei, cât și să devină un instrument în auto-organizarea, mobilizarea și solidarizarea pentru interconectatele drepturi ale muncii și locuirii.

Volumul a fost realizat pe baza cercetării susținute de Căși sociale ACUM! în cadrul unui proiect al Fundației Desire derulat cu sprijinul Open Society Foundations/ Human Rights Initiative. Contribuție la colectare de informații privind ocuparea și locuirea în Pata Rât: Linda Greta-Zsiga, Maria Stoica, Alexandru Greta, Alexandru Czanka și George Iulian Zamfir

Locuirea în Cluj-Napoca

În studiul Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări (Editura Fundației Desire, 2020),  Enikő Vincze, George Iulian Zamfir, Alex Liță și Manuel Mireanu discută tema cărții în cadrul a opt capitole:
Prefață: criza locuirii în orașul creșterii economice; Evoluția fondului locativ; Demantelarea fondului locativ public; Dezvoltare imobiliară rezidențială în “orașul magnet”; Locuința ca marfă și obiect de investiție; Așezări informale și evacuări forțate; Postfață: ieșirea din criză; Revendicări: Cluj-Napoca – nr. 1 în dezvoltarea fondului locativ public.

Volumul se poate descărca de aici – https://casisocialeacum.ro/archives/5300/locuirea-in-cluj-napoca-fondul-locativ-dezvoltare-imobiliara-si-evacuari/

Volumul a fost prezentat și dezbătut în cadrul unui eveniment public online: https://www.facebook.com/events/2795344604074451

Înregistrarea dezbaterii din 25.09.2020 se poate vedea aici: https://www.youtube.com/watch?v=hbnVhAyzTsc

Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare urbană în Cluj

Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Attila Seprődi, Péter Máthé: Şantier în lucru pentru profit : redezvoltare urbană în Cluj : zona Ploieşti- Someşului-Anton Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, Editura Fundației Desire, Cluj, 2019

https://www.academia.edu/40528520/%C8%98ANTIER_%C3%8EN_LUCRU_PENTRU_PROFIT._Redezvoltare_urban%C4%83_%C3%AEn_Cluj._Zona_Ploie%C8%99ti-Some%C8%99ului-Anton_Pann-Abator-Parcul_Feroviarilor

Cartea deschide o nouă colecție inițiată sub egida Editurii Fundației Desire din Cluj: Studii urbane critice.

“În această carte desenăm portretul teritoriului decupat spre analiză ca un mozaic țesut din diferite materiale colectate de noi în 2018: interviuri, fotografii, documente urbanistice și administrative, identificând și actorii principali ai acestei scene, precum și perspectivele lor diferite asupra aceluiași fenomen. Am marcat componentele spațiale ale teritoriului respectiv prin trei fabrici (Flacăra, Napochim, Abator) precum și prin Parcul Feroviarilor (discutând despre ele în capitolele separate ale cărții). […] Prin istoricizare (vezi capitolul Zona înainte de 1990) și contextualizare (în capitolele Contextul redezvoltării urbane prin dezvoltare imobiliară și Transformări ale zonei după 1990), am reașezat portretul zonei în corpul urban mai amplu: tot prin intermediul unor
interviuri, fotografii și documente am identificat mai multe din condițiile locale și globale care au făcut posibil ca această redezvoltare să se întâmple tocmai așa cum se întâmplă. Perspectiva noastră teoretică ne permite să tratăm acest caz ca ilustrare a
proceselor structurale de transformare a mediului construit într-una din cele mai profitabile arene ale acumulării de capital (fiind sub influența geografiei critice și teoriilor urbane critice). Șantierul de lucru în care vă introducem prin această carte este un șantier al capitalismului, așa cum se desfășoară el aici și acum pe ruinele socialismului real, atribuind Clujului și României un anumit loc pe scena capitalismului
global.” [Fragment din Capitolul I. Introducere. Orașul ca șantier în lucru pentru profit]

“Navigând prin șantierele online și offline ale dezvoltatorilor imobiliari, am observat că exclamația “Vândut/Sold 100%” de multe ori este vociferată chiar din faza de proiect a noilor construcții, indiferent de cât de mult depășesc prețurile acestora media pe oraș de 1500 euro/ metru pătrat. Pentru a înțelege de ce este posibil acest lucru aici și acum,
trebuie să depășim perspectiva unor simple tranzacții individuale de vânzare-cumpărare și să vedem fenomenul ca un punct temporal rezultat din succesiunea a trei mari procese interdependente. [….] (1.1) Privatizarea fondului locativ și a terenurilor
publice, precum și a fabricilor aflate în proprietatea statului; (1.2) Super-comodificarea locuințelor, terenurilor și în general a spațiilor urbane; 1.3) Financializarea locuirii și a (re)dezvoltării urbane. [….] Combinația secvențială a acestor fenomene face ca România – țară semiperiferică transformată în economie de piață emergentă pe ruinele socialismului real – să fi trecut într-un alt ritm și mod decât spațiile capitalismului avansat prin diversele faze ale capitalismului … și ale financializării locuirii (financializarea prin credite imobiliare, financializarea dezvoltării imobiliare, financializarea prin instrumente care securitizează creditele imobiliare, financializarea
orașului antreprenorial). […] În orice stadiu s-ar afla, investițiile din zona studiată se simt în siguranță pentru că cel puțin de când a fost rezonificată, aria extinsă a vechiului Abator trece prin scumpire permanentă, ea fiind “îmbunătățită” atât prin demolarea clădirilor de fabrici ruinate și de rezidențiale modeste, cât și prin reamenajarea parcului și malului apropiat al Someșului. Acest lucru ne amintește încă odată, că locuința nu funcționează la fel ca alte mărfuri, căci valoarea ei de schimb depinde în mare măsură de valoarea terenului pe care ea este construită. Investitorii imobiliari încearcă, desigur, să ascundă acest fapt și să ne convingă că prețul locuinței depinde pur și simplu de dinamica dintre cerere și ofertă. Cartea noastră a demonstrat contrariul, descriind o
serie de factori istorici și contextuali, dar și actori politici, economici și culturali de azi care rescriu fața și redefinesc valoarea de schimb a zonei analizate, extrăgând profit din asta.” [Fragment din Capitolul X. Sold 100% – Postfață despre financializarea
locuirii în orașul antreprenorial]

Pata (editori: Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze) – format electronic

Volumul a rezultat din cercetarea ”Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ în România în context european”cercetare sprijinită printr-un grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354. Cluj: EFES, 2016

Fragmente din Editorialul volumului 

Prin interviuri, documente, eseuri și imagini, volumul „Pata” surprinde aspecte ale formării zonei Pata Rât, spațiul precar al locuirii marginalizate din apropierea gropii de gunoi a orașului Cluj, creat prin acțiuni administrative directe sau nepăsare instituțională și complicități multiple de la diverse nivele între instituții ale administrației publice, companii din industria deșeurilor și mici întreprinzători din diferite domenii. PATA-coperta_final     CARTEA ÎN FORMAT ELECTRONIC SE POATEDESCĂRCA AICI   PATA-web-v1     […]  În aceeași măsură, cartea este oglindă a diverselor inițiative civice trans-etnice pentru drepturile omului și dreptate socială, precum și împotriva rasismului care urmăresc deghetoizarea și impunerea unor politici locale și centrale menite să asigure drepturile locative ale tuturor cetățenilor și în mod particular ale categoriilor marginalizate. Repetăm prin ea unul dintre mesajele acțiunilor noastre activiste comune și anume că munca oamenilor vulnerabilizați si prin împingerea lor în Pata Rât este o muncă utilă nu doar firmelor la care ei lucrează formal sau informal, ci și întregului oraș și că, și pe această bază, apartenența lor la oraș trebuie recunoscută și apreciată printre altele prin măsuri de îmbunătățire a condițiilor și siguranței lor locative. Zona de locuire marginalizată Pata Rât din Cluj-Napoca include patru cazuri cu istorii și situații actuale diferite: colonia Dallas și colonia plasată pe rampa de gunoi, formate începând cu anii ’60-’70, dar extinse după 1990 datorită creșterii numărului persoanelor sărăcite care se stabilesc aici în căutarea unor surse de venit și a unei locuiri accesibile, dar din păcate inadecvate; colonia de pe strada Cantonului, constituită de-a lungul a două decenii în urma evacuărilor din diverse zone ale Clujului și amplasării familiilor evacuate în această zonă de către autorități, dar și ca rezultat al așezării pe această stradă a multor familii care nu găsesc resurse de trai accesibile în altă parte și/sau sunt persoane fără adăpost; colonia pe care noi am numit-o în 2010 Noul Pata Rât, terenul pe care îl ocupă fiind denumit de autorități în acea vreme „Colina Verde” și apoi strada Platanilor, formată în urma amplasării aici în decembrie 2010 de către Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca a zece case modulare și a strămutării forțate a familiilor evacuate dintr-o zonă relativ centrală a orașului, de pe strada Coastei. Cele patru zone sunt reprezentate, poate, inegal în acest volum, respectând dorințele autorilor/locatarilor de a rămâne invizibili, anonimi sau, din contra, de a fi identificabili și personal în spațiul public. Inspirat de tradiția antropologiei angajate,[1] a sociologiei publice[2] și a cercetării acțiune,[3] volumul se bazează pe o abordare care a generat cunoaștere prin acțiune și acțiune prin cunoaștere de-a lungul mai multor ani. Acest tip de producție de cunoaștere este de fapt un proces de învățare […]: o învățare despre situația persoanelor care locuiesc în Pata Rât, despre experiențele trăite în acest spațiu, despre starea și practicile administrației locale, dar și despre noi înșine ca subiecți și actori ai cercetării și ai activismului. Procesul interacțiunii dintre cercetare și activism a rezultat în înțelegerea problemei și a cauzelor sale sistemice, precum și în conștientizarea a ceea ce este bine și ce putem să facem împreună față de ele. […] cronologie-patarat-poster-web (1) Autorii volumului sunt cercetători, activiști și locuitori ai zonei Pata Rât. Astfel, cartea reconstituie și întâlnirile articulate în și prin spațiul Pata Rât între persoane din sfera academică și persoane expuse unor nedreptăți locative sistematice. Aceste întâlniri sunt performative pentru că, în urma unor procese de învățare reciprocă, cercetătorii au devenit activiști pentru dreptul la locuire, iar victimele evacuărilor forțate au conștientizat că sunt subiecți activi ai rezistenței față de cele mai dramatice forme ale marginalizării sociale și că experiențele lor și cunoașterea lor despre situațiile trăite sunt indispensabile pentru rezistența politică. Împreună, ei și ele, prin întâlnirea în Pata Rât, demontează barierele dintre sfera reflexivă (privilegiată) a academicului și viața cotidiană marcată de materialitatea deprivărilor trăite. Din aceste poziționări aparent divergente se articulează scenariul împărtășit al transformării unei situații invizibile, create și ascunse de mecanismele puterii, într-o problemă articulată în termeni politici. Volumul reconstituie traseele autorilor parcurse către momentul și locul întâlnirii lor, care la rândul ei produce noi subiecți, solidarități și dileme. Din această întâlnire se naște nu doar o reflecție asupra experiențelor trăite, ci și o acțiune civică pentru dreptate socială ale cărei practici și semnificații se creează împreună, inclusiv prin depășirea unor momente tensionate. Cartea este argument în favoarea unei politici a cunoașterii care asumă responsabilități sociale și valorizează atât cunoașterea cotidiană articulată prin experiențe trăite, cât și reflecția conceptuală asupra acestora. Pe lângă valoarea sa descriptivă, mozaicul narațiunilor auto-reflexive surprinse sub forma unor interviuri și câteva eseuri devine încă un locus al transformării experiențelor personale în teme publice. Volumul este  unul dintre instrumentele  continuării acțiunii de solidarizare pentru tematizarea politică a deprivărilor locative și al unei schimbări sociale efective în favoarea depășirii stării caracterizate de deposedare materială și stigmatizare culturală cu care se confruntă locuitorii zonei Pata Rât (dar și alte persoane, familii și comunități aflate în situații similare).

[1] Kirsch, Stuart: Experiments in Engaged Anthropology. In Collaborative anthropologies, 2010, Vol. 3: 69-80.
[2] Burawoy, Michael: For Public Sociology. 2014 Presidential Address. In American Sociological Review, 2005, Vol. 70 (February: 4-28).
[3] Cunningham, Joseph: Methodological implications of Marxian praxis in action research. In Action Research, 2016. Doi: 10.1177/1476750316645846.
 

Foundation Desire – viewed at the end of 2015

The document presents the organizational model of our foundation, the types of activities it conducted since its establishment in 1996, and some of its results up to 2015.

activities DESIRE_2015_eng

According to its critical standpoint, Foundation Desire is a civil society organization that seeks to identify the structural causes of inequalities and marginalization and to raise awareness about their effects on people; to highlight how different forms of exploitation and systems of inferiorization interact in the creation of subalterns; to transform knowledge produced by research into actions; to support categories living under extreme poverty in their claims for social justice; to demand from the state authorities at different levels to assume their public responsibilities towards citizens in what regards the assurance of their socio-economic rights.