Category: New publications

 • Muncă și locuire în Cluj-Napoca

  Studiul „Muncă și locuire. Salarii și costurile locuirii în pandemie la Cluj” urmărește atât să contribuie la cunoașterea unor aspecte privind veniturile și costurile locuirii în Cluj-Napoca în timpul pandemiei, cât și să devină un instrument în auto-organizarea, mobilizarea și solidarizarea pentru interconectatele drepturi ale muncii și locuirii. Volumul a fost realizat pe baza cercetării […]

 • Locuirea în Cluj-Napoca

  În studiul Locuirea în Cluj-Napoca. Fondul locativ, dezvoltare imobiliară și evacuări (Editura Fundației Desire, 2020),  Enikő Vincze, George Iulian Zamfir, Alex Liță și Manuel Mireanu discută tema cărții în cadrul a opt capitole:Prefață: criza locuirii în orașul creșterii economice; Evoluția fondului locativ; Demantelarea fondului locativ public; Dezvoltare imobiliară rezidențială în “orașul magnet”; Locuința ca marfă și obiect de investiție; Așezări informale și evacuări […]

 • Șantier în lucru pentru profit. Redezvoltare urbană în Cluj

  Enikő Vincze, Hajnalka Harbula, Attila Seprődi, Péter Máthé: Şantier în lucru pentru profit : redezvoltare urbană în Cluj : zona Ploieşti- Someşului-Anton Pann-Abator-Parcul Feroviarilor, Editura Fundației Desire, Cluj, 2019 https://www.academia.edu/40528520/%C8%98ANTIER_%C3%8EN_LUCRU_PENTRU_PROFIT._Redezvoltare_urban%C4%83_%C3%AEn_Cluj._Zona_Ploie%C8%99ti-Some%C8%99ului-Anton_Pann-Abator-Parcul_Feroviarilor Cartea deschide o nouă colecție inițiată sub egida Editurii Fundației Desire din Cluj: Studii urbane critice. “În această carte desenăm portretul teritoriului decupat spre analiză […]

 • Pata (editori: Adi Dohotaru, Hajnalka Harbula, Enikő Vincze) – format electronic

  Volumul a rezultat din cercetarea ”Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ în România în context european”cercetare sprijinită printr-un grant CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354. Cluj: EFES, 2016 Fragmente din Editorialul volumului  Prin interviuri, documente, eseuri și imagini, volumul „Pata” surprinde aspecte ale formării zonei Pata Rât, spațiul precar al locuirii marginalizate din […]

 • Foundation Desire – viewed at the end of 2015

  The document presents the organizational model of our foundation, the types of activities it conducted since its establishment in 1996, and some of its results up to 2015. activities DESIRE_2015_eng According to its critical standpoint, Foundation Desire is a civil society organization that seeks to identify the structural causes of inequalities and marginalization and to […]