“Campania” anti-segregare în Cluj. O relatare auto-reflexivă

“Campania” este un proces de învățare despre inegalități/marginalizare socială și cauzele sale, și de căutarea unor strategii în vederea îmbunătățirii vieții oamenilor excluși de la participarea la luarea deciziilor și de la accesul la resurse și bunuri definite ca fiind necesare unui trai uman demn de către societatea în care trăim. Prin ea ne propunem următoarele:

1. Definirea/construirea problemei și a actorilor participanți (inclusiv a propriei identități activiste)

2. Transformarea subiectului în problemă publică/politică – vizibilitate, asumarea răspunderii de către autorități și societate civilă

3. Cunoașterea situației din Pata Rât, a istoriilor și situației de marginalizare particulare pentru fiecare comunitate  în contextul transformărilor din România (cauze economice, politice, administrative, culturale): 42% dintre cele cc 1500 de persoane din Pata Rât au fost relocate acolo prin măsurile administrative ale autorităților locale, neglijarea de-a lungul mai multor decenii a rampei de gunoi și interesele industriei de deșeuri; critică de sistem: neoliberalism și rasism

4. Acțiuni colaborative cu comunitățile din Pata Rât și cu organizațiile internaționale în vederea unor schimbări instituționale și mentalitare

campanie antisegregare cluj_EV_aug2013_fanfest