Scrisoare deschisă către Primăria Baia Mare

În data de 28.10.2013, Asociația Umanitară Împreună pentru Ei din Baia Mare a depus o scrisoare deschisă Primăriei Municipiului Baia Mare, care include o propunere elaborată și susținută de către mai multe persoane și organizații ne-guvernamentale în legătură cu “Planul de locuire socială” lansat de primărie spre dezbatere publică în 29 august 2013.

scrisoare colectiva deschisa_catre primaria Baia Mare

Scrisoarea analizează pe scurt cele prevăzute în acest plan și formulează recomandări în legătură cu cinci aspecte:

  1. Asigurarea caracterului integrat și sustenabil al proiectului de incluziuneâ
  2. Desegregarea teritorială ca mijloc al incluziunii sociale și condiție de accesare fondurilor europene
  3. Locațiile alese: aspecte ce țin de calitatea mediului fizic, infrastructura urbană și accesul la servicii publice
  4. Aspecte generale privind proiectarea noilor locuințe tip casă, destinate relocării în zonele Postfunduș, Dura, Pintea Viteazul, Dumbravei, proximitatea stației de epurare
  5. Aspecte generale privind proiectarea apartamentelor de bloc, zona Arieșului

Scrisoarea se încheie cu următoarea recomandare generală:

În scopul fezabilității financiare, proiectele de regenerare urbană şi relocare a familiilor nevoiaşe din spaţii poluate improprii locuirii spre zonele rezidențiale decente ar putea utiliza fonduri europene. Acestea sunt însă condiţionate de respectarea principiilor incluziunii sociale, adică proiectele finanţate trebuie să reducă concentrarea teritorială a familiilor sărace sau vulnerabile, să combată segregarea spaţială şi socială. Similar, proiectele cu finanțare europeană trebuie concepute și implementate cu participarea comunităților dezavantajate, organizând consultări adecvate și aplicând instrumentele dialogului social. Publicarea proiectului pe pagina internet a primăriei spre dezbatere publică este doar un prim pas, care trebuie continuat prin consultarea directă a celor vizaţi de proiect. În lipsa unor consultări genuine și a oferirii unei alternative adecvate (iar alocarea unor terenuri într-un regim de proprietate neclar nu constituie o alternativă adecvată), relocarea se va transforma într-un act de evacuare forțată. Prin urmare, recomandăm cu acest scop constituirea unui grup local de inițiativă, care să includă delegați din partea comunităților afectate, reprezentanți ai societății civile, precum și ai autorităților locale. Pentru ca delegații să reprezinte punctele de vedere ale diferitelor grupări din aceste comunități și să participe de pe poziții egale la grupul de inițiativă constituit, în prealabil, sau în paralel cu aceste demersuri, este nevoie și de capacitarea acestora prin dezvoltare comunitară adecvată. La fel de indispensabil este și un program amplu de educație anti-rasistă in vederea creării unui climat adecvat de conviețuire inter-etnică în oraș.

 

 Semnatarii scrisorii sunt: 

Gabriela Pop, ASOCIAȚIA UMANITARĂ ÎMPREUNĂ PENTRU EI,Baia Mare, email: impreunapentruei@yahoo.com                                             

Profesor Univ. Dr. Enikő Vincze, Universitatea Babeș-Bolyai, și Fundația Desire, Cluj, email:  eni_personal@yahoo.com, eniko_vincze@euro.ubbcluj.ro

Nicoleta Bițu, Romano ButiQ, București, email:office@romanobutiq.ro, nicoleta.bitu@romanobutiq

Lăcătuş Nicoleta , Asociația Șanse Egale pentru Femei si Copii , Zalău, email: ngo.sanseegale@yahoo.com

Robert Vaszi, Asociația Șanse Egale, Zalău, email: ngo.humanrights@gmail.com

Mirela Faitaş, Alianța Civică a Romilor din România , Bucureşti , email: mirela.faitas@yahoo.ro

Lector Univ. Dr. Cristina Raț, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, email:  crat@socasis.ubbcluj.ro

Alina Onchiș, Fundația Ruhama, Oradea, email:  office@ruhama.rofundatia@ruhama.r

 

PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVACUĂRILOR FORȚATE – INSTRUMENT AL ELIMINĂRII MARGINALIZĂRII SOCIALE

În condițiile în care în tot mai multe orașe din România, în numele unor proiecte de regenerare urbană, autoritățile locale recurg la niște metode de eliminare a „pungilor de sărăcie” prin demolări și relocări ale populației în zone marginale, poluate și segregate, care reproduc și agravează marginalizarea socio-teritorială a celor afectați, formulăm un set de recomandări către Prim-Ministrul României, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, și Agenției Naționale pentru Romi. Documentul a fost pregătit și este promovat în contextul campaniei Amnesty International pentru oprirea evacuărilor forțate în România.

prop evac incluz soc_desire oct2o13 final

OBSERVAȚII PE MARGINEA PLANULUI DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD-VEST 2014-20

După consultările avute cu echipa de planificare din cadrul Direcției de Dezvoltare Strategică a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest în legătură cu observațiile făcute pe marginea draftului din septembrie al Planului de dezvoltarea al Regiunii Nord-Vest 2014-20, am supus în atenția acestei echipe o serie de propuneri de modificări în Plan în speranța că ele vor fi acceptate și avizate.

prop incluse in draft strateg dezv regionale NV_EV_30sept