Decizia judecătorească privind evacuările forțate din Coastei și mutarea în Pata Rât

Salutăm verdictul Curții de Apel Cluj privind evacuarea forțată  de pe strada Coastei și relocarea în Pata-Rât, în locuințe de necesitate substandard, a celor 76 de familii clujene, majoritatea de etnie romă, în 17 Decembrie 2010 (familii reprezentate de un avocat contractat de European Roma Rights Center).

Citiți declarațiile membrilor gLOC

În soluția din 30.12.2013, Curtea „constată nelegalitatea Dispoziției 6397/16.12.2010 a Primarului Municipiului Cluj-Napoca. Admite în parte acțiunea în contencios adm. Obligă pârâții să acorde despăgubiri pentru prejudiciul moral creat reclamanților prin evacuare și mutare în locuințele modulare din zona Pata-Rât și pentru condițiile de trai din aceste locuințe astfel: câte 2.000 Euro pentru fiecare reclamant, suma se socotește în lei la cursul BNR din ziua plății efective. Obligă pârâții să pună la dispoziția reclamanților locuințe care să respecte condițiile minimale stipulate în Anexa 1 a Legii nr.114/1996 . Cu drept de recurs în termen de 5 zile pentru excepția de nelegalitate Pronunțată în ședința publică din 30.12.2013”. (Soluția la dosar 8721/117/2011, înregistrat în data de 07.10.2011, accesibil on-line: http://www.curteadeapelcluj.ro/Detalii_Dosar.aspx?id=8721%2f117%2f2011&idinstanta=117).