Orașul Cluj – oraș fără excluziune socio-teritorială

Prezentare făcută în cadrul Dezbaterii “Desegregarea teritorială la Pata Rât și mecanismele instituționale incluzive“, văzută în contextul propunerii strategice “Cluj 2020 – oraș incluziv elaborată de Grupul Incluziune Socială în procesul de planificare strategică a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020. Dezbaterea a fost organizată de către Ministrul pentru Dialog Social, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale și prefectura județului Cluj, la Cluj-Napoca în 20 iunie 2014.

Cluj oras fara excluz socio-terit_EV_20iun2014

Volumul “Marginalizarea socio-teritorială a comunităților de romi din România”

Începând din decembrie 2012, Fundația Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială din Cluj, împreună cu Centrul de Cercetare pentru Studii Economice și Regionale al Academiei Maghiare de Științe, și cu Facultatea de Filosofie a Universității Belgrad, a fost partener instituțional la cercetarea „Faces and Causes of the Roma Marginalization in Local Settings. Contextual inquiry to the UNDP/World Bank/EC Regional Roma Survey 2011, focusing on Hungary, Romania, Serbia.”  Primele două faze ale acestei inițiative comune a United Nations Development Programme (UNDP), Open Society Foundation’s Roma Initiatives Office (RIO), programul OSI Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion, și Central European University/Center for Policy Studies (CEU CPS) s-a derulat în România, Serbia și Ungaria între decembrie 2012 – iunie 2013. Ele au fost finanțate de United Nations Development Programme.

Analiza materialului empiric generat prin această cercetare contextuală efectuată în 25 localități din România a fost publicată la Editura EFES în iunie 2014 în volumul MARGINALIZAREA SOCIO-TERITORIALĂ A COMUNITĂȚILOR DE ROMI DIN ROMÂNIA. Studii de caz în județele Alba, Arad, Călărași, Dolj și Iași. Editori Enikő VINCZE și Iulia-Elena HOSSU.  Autori: Cătălin Dîrțu, Adrian-Nicolae Furtună, Margareta Herțanu, Iulia-Elena Hossu, Andrei Tudor MihaiL, Elena Mihalache, Rafaela Maria Muraru, Florina Pop, Mihaela Preda, Elena Trifan, Daniel TUDORA, Enikő Vincze. Varianta on-line a volumului este accesibilă aici:

Marginalizarea socio-teritoriala romi Romania_2014

Investigația contextuală a continuat între iulie 2013 și iunie 2014 cu o a treia fază, constând dintr-un studiu calitativ derulat în câte trei localități din fiecare țară participantă cu privire la rolul relațiilor interetnice în (re)producerea marginalizării sociale. Ea a fost finanțată de Open Society Foundations.