Buletin informativ ROMEDIN nr. 2/ noiembrie 2014

Buletinul informativ 2 al proiectului ROMEDIN prezintă câteva resurse online în domeniul pedagogiei critice, educației pentru drepturile omului și educației incluzive.

Bul_info2_nov2014_ROMEDIN

Proiectul ROMEDIN își propune să genereze schimbări instituționale durabile în domeniul educației școlare ca instrument al incluziunii sociale. Prin programele de educație non-formală dorește să utilizeze mijloace ale creației artistice participative prin care să articuleze mesaje sociale venite dinspre copiii şi adolescenții din Pata Rât.

Dincolo de serviciile socio-educaționale oferite familiilor vulnerabile în timpul proiectului, prin strategia rețelei de școli incluzive pe care o va elabora și promova, ROMEDIN se bazează pe capacitatea școlilor de a juca un rol public în dezvoltarea incluzivă și coezivă a societății locale.

ROMEDIN propune un model inovator de intervenție socială bazat pe recunoașterea cauzelor structurale ale marginalizării cu scopul de a reduce efectele structurale ale acestuia asupra participării școlare.

Vrem să capacităm organizațiile civice and cetățenii în efortul lor de a întări responsabilizarea instituțiilor publice în ceea ce privește crearea unor condiții în care oamenii pot să trăiască cu drepturile lor sociale și educaționale garantate prin lege.

ROMEDIN Newsletter 2/ November 2014

The second issue of the ROMEDIN project’s Newsletter signals some online resources in critical pedagogy, human rights education and inclusive education.

Newsletter2_nov2014_ROMEDIN

 

Informed by these principles, ROMEDIN aims to generate sustainable institutional change in the domain of school education as tool for social inclusion. Through its non-formal educational programs it uses the means of participatory artistic creation in order to articulate social messages of the youngsters living in the marginalized and deprived Pata Rat area of Cluj-Napoca.

Besides the socio-educational services delivered to marginalized children, through the strategy of inclusive school network that it develops and supports, ROMEDIN builts on the capacity of schools to fulfil a public role in the promotion of the inclusive and cohesive development of local society.

ROMEDIN proposes an innovative model of social intervention based on the awareness of structural causes of marginalization with the aim to reduce its effects on school participation.

It empowers civil society organizations and citizens in their effort to strenghten the accountability of public institutions in what regards the creation of conditions in which people might make use of their legally guaranteed social and educational rights.