ROMEDIN Newsletter nr. 3/ December 2014

In this issue of our ROMEDIN Newsletter we present aspects of our research: the participatory assessment of educational problems and needs in communities and at schools as action research, or as investigation through and for action; the aim, methods and the role of the research in the context of the whole project; running the first phase of ROMEDIN research; some preliminary (statistical) results.

Newsletter_3_dec2014_ROMEDIN

Later on, in the February 2015 issue of ROMEDIN Newsletter we will present some preliminary conclusions and recommendations resulting from the participatory assessment of educational problems and needs in communities and at schools.

Buletin informativ ROMEDIN nr. 3/ decembrie 2014

În acest număr al Buletinului Informativ ROMEDIN, prezentăm aspecte ale micro-cercetării ROMEDIN: evaluarea participativă a nevoilor și problemelor educaționale în școli și comunități ca cercetare prin și pentru acțiune; scopul și metoda cercetării, precum și rolul acesteia în contextul întregului proiect; derularea primei etape a micro-cercetării și câteva rezultate preliminare.

Bul_info_3_dec2014_ROMEDIN

 

În numărul din februarie 2015 al Buletinului informativ ROMEDIN vom prezenta concluziile preliminare și recomandările cadru rezultate din evaluarea participativă a problemelor și nevoilor educaționale identificate în comunități și în școli.