ROMEDIN Newsletter nr. 4/ January 2015

In this issue of the ROMEDIN Newsletter we are presenting the place of our after school program in the context of the whole project, its aim and objectives, its way of organizing and activities, and as well as its beneficiaries and schools from the city of Cluj-Napoca with which we cooperate.

The ROMEDIN afterschool program offers a set of socio-educational services to children living in Pata Rât and enrolled in Cluj-Napoca schools, and to some of their colleagues from these schools. It sustains the improvement of their school participation and performances through various support activities that unfold for 10 months in the spirit of social justice or, differently put, with the aim to reduce the effects of social injustices produced among others by living in a disadvantaged, segregated and stigmatized territory.

Newsletter4_january2015_ROMEDIN

 

Buletin informativ ROMEDIN nr. 4/ ianuarie 2015

În acest număr al Buletinului Informativ ROMEDIN, prezentăm locul programului Școală după Școală în contextul întregului proiect, scopul și obiectivele sale, modul său de organizare și activitățile sale, precum și beneficiarii săi și școlile clujene cu care colaborăm.

Școala după școală ROMEDIN oferă un pachet de servicii socio-educaționale copiilor cu domiciliul în Pata Rât înscriși în școlile din Cluj-Napoca și unor colegi de ai lor, care prin diverse activități de suport derulate timp de 10 luni susține îmbunătățirea participării și performanțelor lor școlare în spiritul dreptății sociale sau, altfel spus, cu scopul de a reduce efectele nedreptății sociale produse (și) de locuirea într-o zonă defavorizată, segregată și stigmatiza(n)tă.

Bul_info_4_ian2015_ROMEDIN