Buletin informativ ROMEDIN nr. 5/ februarie 2015

După ce în Buletinul informativ ROMEDIN nr. 3 din decembrie 2014 am discutat deja câteva aspecte ale micro-cercetării ROMEDIN (evaluarea participativă a nevoilor și problemelor educaționale în școli și comunități ca cercetare prin și pentru acțiune; scopul și metoda cercetării, precum și rolul acesteia în contextul întregului proiect; derularea primei etape a micro-cercetării și câteva rezultate preliminare), în acest nr. 5 din februarie 2015 prezentăm concluziile sintetice ale primei etape a cercetării ROMEDIN, precum și recomandările cadru pe care le vom dezvolta apoi prin Activitatea 4.1 (în particular în Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive).

Bul_info_5_febr2015_ROMEDIN