ROMEDIN Newsletter Nr. 8

“The education of children is the responsibility of the entire community: teachers, parents, priests, Local Council representatives, speech therapists, support teachers, and others. All these education agents contribute to community development and to educating the young generation in the spirit of a developed social capital: social trust, general reciprocity, spontaneous cooperation, organic solidarity, civic participation”, affirm Angela Vereșezan and Iolanda Molnar teachers at “Ana Aslan” Technical College. They prepared this material for our ROMEDIN Newsletter series. 

Newsletter_8_may_2015_ROMEDIN_en

This reflects the program experiences and results, on the one hand, and the vision on inclusive education, on the other hand. By publishing this material, the ROMEDIN team aims to contribute to the acknowledgement of their work. We support also by this means the demand that the Cluj education system, together with local and national authorities, applies concrete measures to financially and symbolically assist inclusive education in making social justice real.

Buletin informativ ROMEDIN Nr. 8

“Educaţia copiilor este responsabilitatea întregii comunităţi: cadre didactice, părinţi, preoţi, reprezentanţi ai Consiliului Local, psihologi, consilieri şcolari, logopezi, profesori de sprijin, și alții. Toţi aceşti „agenţi ai educaţiei” îşi aduc aportul în dezvoltarea comunităţii, dar, mai ales, în educarea tinerei generaţii în spiritul unui capital social dezvoltat: încredere socială, reciprocitate generalizată, cooperare spontană, solidaritate organică, participare civică”afirmă Angela Vereșezan și Iolanda Molnar, profesoare la Colegiul Tehnic “Ana Aslan”. Ele au pregătit acest material pentru Buletinul informativ ROMEDIN Nr. 8.

Bul_info_8_mai_2015_ROMEDIN

Materialul reflectă atât experiențele și rezultatele programului, cât și viziunea despre educația incluzivă. Prin publicarea acestuia, echipa ROMEDIN dorește să contribuie la recunoașterea muncii lor. Susținem, și pe această cale, revendicarea față de sistemul de învățământ clujean și autorități publice locale și naționale, de a implementa măsuri concrete prin care să sprijine financiar și simbolic rolul educației incluzive în transpunerea în practică a dezideratului dreptății sociale.