Buletin informativ ROMEDIN nr. 10

Prezentarea activităţii de teatru forum, din cadrul Activității 3 

 Bul info 10_iulie 2015_ROMEDIN (1)

Spectacolul de teatru forum (TF) a fost gândit ca acţiune de prevenire a violenţei între egali. Teatrul Forum este o metodă de educaţie nonformală ce se prezintă a fi un instrument de intervenţie socială prin care se pot dezbate dileme presante din  viaţa de zi cu zi. Teatrul Forum (TF) este o categorie a Teatrului Oprimaţilor (TO).

Newsletter ROMEDIN no. 10

Theatre Forum Program Presentation – Part of Activity 3

 Newsletter 10_July 2015_ROMEDIN

The Forum Theatre (FT) program was conceived as a peer violence prevention activity. FT is a non-formal education method, a social intervention means through which daily life issues can be discussed. It is a category of the “Theatre of the Oppressed”.

Open letter for the local, county, national and European authorities submitted on the occasion of the Roma Solidarity March „City for the people, not for profit”

The Roma solidarity march „City for the people, not for profit”, dedicated to victims of forced evictions, took place in Cluj-Napoca on 17 July 2015 as a cultural-civic action, part of the “So Keres, Europa?! – Changemakers’ week in Cluj-Napoca. Young Roma and Non-Roma Claim their Space in Europe” event. […] The Roma Solidarity March „City for the people, not for profit” started from Pata Rât, the garbage dump area of the city of Cluj, which hosts, along with 1000 people from Dallas, the garbage dump and from Cantonului Street, 76 families who have been forcibly evicted on 17 December 2010 from Coastei Street.

Open_letter_Roma_solidarity_march_July_2015_Cluj

The march called upon the local, county, national and European authorities to remind them that the right to housing is a fundamental human right. In Romania, in the last two decades, it has been restricted by a political economy and a politics of development promoted by the state institutions, which chose to support the real estate investors to the detriment of citizens. Estate business pushed to the margins of society hundreds of thousands of people across the entire country. The tenants evicted from restituted buildings, or from the apartments of older blocks of flats or worker dormitories privatized from one day to another, or from social housing on lands whose estate value increased over night as a result of urban development plans created to favour estate investors, as well as people who do not have the resources to buy or rent housing at market value, have already or could become homeless given that the state ceased to secure their right to housing.

Foto: Fundația Desire, album marsul de solidaritate al romilor 17 iulie 2015

Scrisoare deschisă către autoritățile publice locale, județene, naționale și europene formulată cu ocazia Marșului de solidaritate al romilor “Orașul pentru oameni, nu pentru profit”

Marșul de solidaritate al romilor “Orașul pentru oameni, nu pentru profit”, dedicat victimelor evacuărilor forțate, se desfășoară în Cluj-Napoca în 17 iulie 2015 sub forma unei acțiuni cultural-civice în cadrul evenimentului “So Keres, Europa?! – Changemakers’ week in Cluj-Napoca. Young Roma and Non-Roma Claim their Space in Europe”. Acțiunea noastră este un marș împotriva rasismului și împotriva nedreptăților locative suferite de oamenii deposedați de drepturile lor sociale și economice.

Marsul de solidaritate al romilor_17iulie2015

Marșul  pornește la ora 10.00 din Pata Rât, zona rampei de gunoi a orașului Cluj, care pe lângă alte peste 1000 de persoane din Dallas, rampă și de pe strada Cantonului, găzduiește și cele 76 de familii evacuate în 17 decembrie 2010 de pe strada Coastei. De-a lungul mai multor decenii “Pata Clujului” s-a format ca o zonă rezidențială a oamenilor expulzați în valuri succesive din Cluj și prin măsurile administrative ale autorităților publice locale. […] Nesiguranța locativă caracterizează și locatari ai unor alte zone rezidențiale din Cluj-Napoca, cum ar fi strada Stephenson.

[…]

Placa comemorativă pe care dorim să o amplasăm pe strada Coastei este un semn de solidaritate cu toate persoanele și familiile din Cluj care au trecut prin experiențe similare în ultimii 25 de ani și au ajuns în Dallas, pe rampă și pe strada Cantonului. Prin ea ne exprimăm solidaritatea față de toți oamenii, romi sau neromi, din Cluj, din România și alte țări care suferă de pe urma nesiguranței locative și dislocărilor de diverse feluri.

Foto: Fundația Desire, album marsul de solidaritate al romilor 17 iulie 2015