ROMEDIN Newsletter nr. 16

This issue of the newsletter introduces the interested public into the project actions run under Activity 4.1  – the development of the Cluj Inclusive Schools Network.

newsletter_romedin_16_EN

Besides presenting the strategic objectives and directions, and the operational programs defined in the Strategy of inclusive schools network in Cluj-Napoca, in issue nr. 16 of ROMEDIN newsletter we also describe the process of elaborating the strategy from the work conducted by our team of specialists (collecting and analysing data on school participation of children with domicile in the Pata Rat area, and on Romanian legislation regarding inclusive education), through the training sessions or workshops that opened up the circle of people who participated on the definition of strategic objectives, directions, operational programs and measures.

In the February newsletter we will present our actions following the latter moment taken up in order to have the Strategy adopted by the relevant actors and to promote it in different circles where it is expected to be implemented.

Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive (ROMEDIN)

Elaborată în cadrul proiectului ROMEDIN în anul 2015 și adoptată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj în ianuarie 2016, Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive se bazează pe o nouă viziune despre incluziune socială și școlară, și despre rolul școlii în educarea societății în spiritul drepturilor omului și dreptății sociale. Ea propune măsuri inovatoare pentru incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca pentru a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020).

strategia retelei clujene scoli incluzive_adoptata_finala

Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive promovează o serie de măsuri aplicabile dincolo de ‘cauza Pata Rât’, precum: o înțelegere și practică a educației și școlii incluzive care evită reducerea acestora la educația și școala specială; nevoia ca, în evaluarea cadrelor didactice și a școlilor ponderea criteriului de incluziune să fie egală cu cea a criteriului de performanță; măsurile privind serviciile socio-educaționale ale pachetul de program școală după școală să fie elaborate și implementate ca instrument al asigurării participării și performanțelor școlare ale copiilor aparținând unor categorii vulnerabile, defavorizate și marginalizate social; susținerea acestor măsuri prin mecanismele instituționale ale  administrației publice locale și ale instituțiilor de învățământ.

Capitolul VI al Strategiei descrie obiectivele și direcțiile strategice, programele operaționale și măsurile care vor contribui la incluziunea școlară a copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de etnie romă.  Capitolul VI este prezentat aici:

Capitolul VI_Strategie_FINAL

 

Foundation Desire – viewed at the end of 2015

The document presents the organizational model of our foundation, the types of activities it conducted since its establishment in 1996, and some of its results up to 2015.

activities DESIRE_2015_eng

According to its critical standpoint, Foundation Desire is a civil society organization that seeks to identify the structural causes of inequalities and marginalization and to raise awareness about their effects on people; to highlight how different forms of exploitation and systems of inferiorization interact in the creation of subalterns; to transform knowledge produced by research into actions; to support categories living under extreme poverty in their claims for social justice; to demand from the state authorities at different levels to assume their public responsibilities towards citizens in what regards the assurance of their socio-economic rights.

Fundația Desire – văzută la finalul anului 2015

Documentul prezintă modelul organizațional al fundației noastre, tipurile de activități derulate de la înființarea ei în anul 1996, și câteva din rezultatele sale până și inclusiv în 2015.

activitati ro DESIRE_2015

Datorită poziționării sale critice, Fundația Desire este o organizație a societății civile care caută: să identifice cauzele structurale ale inegalităților și marginalizării și să crească nivelul de conștientizare în privința efectelor acestora asupra indivizilor; să scoată la lumină cum diferite forme de exploatare și sisteme de inferiorizare interacționază în crearea de subiecți subordonați; să transforme cunoașterea produsă de cercetare în acțiuni; să susțină categorii care trăiesc în sărăcie extremă în revendicările lor privind dreptatea socială; să le solicite autorităților de stat de la diverse nivele să își asume responsabilitățile publice față de cetățeni în privința asigurării drepturilor socio-economice.