Modificarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii locuinței – propuneri din partea Fundației Desire, Campania Căși sociale acum!

În cadrul Campaniei Căși sociale acum! pe care o derulează în această perioadă (o inițiativă susținută de Human Rights Initiative), Fundația Desire a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice un set de propuneri față de textul proiectului de act normativ intitulat – Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1275/2000.
Propunerile noastre au fost elaborate și transmise în contextul consultării publice deschise de MDRAP pentru 15 zile începând cu 05.08.2016 cu privire la actul normativ de mai sus.
 
Propunerile formulate în acest document completează recomandările făcute de Fundația Desire cu câteva zile în urmă (16 august 2016) la un alt proiect de act normativ al MDRAP – Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii.
Recenta noastră contribuție la HG privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței include propuneri pe marginea Art. 1 – alin 1, Art. 4 – alin 3, Art. 21, Art 25 – alin 1, Art. 30 – alin 1 și alin 4, Art. 37 – completare cu alin 3.
Pornind de la cunoașterea criteriilor de atribuire de locuințe sociale în Cluj-Napoca (unde, pe baza principiului autonomiei locale, administrația publică definește criteriile de eligibilitate și de selecție într-un mod care contrabalansează prioritățile definite de Legea locuinței în defavoarea persoanelor marginalizate social, cum ar fi nivelul venitului, condiții de locuire, starea de sănătate, numărul persoanelor care se gospodăresc împreună) – în propunerile noastre am accentuat nevoia ca  administrația publică locală să fie obligată să își respecte obligațiile față de persoanele marginalizate social în ceea ce privește dreptul lor la locuință adecvată.

Totodată, și pentru că HG în cauză se axează pe eficientizarea cheltuirii fondurilor de la bugetul de stat pe programul de locuințe (sociale), o parte din recomandările noastre s-au referit la identificarea unor proceduri alternative de generare a fondului locativ public. În mod deosebit, la Art. 4 am propus ca, în contextul în care primăriile sunt obligate “să aducă la cunoştinţa publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc să investească pentru construirea de locuinţe în scopul vânzării sau închirierii, precizând condiţiile de concesionare,” administrațiile publice locale să impună ca investitorii în construcția de locuințe să aloce un procent de CEL PUȚIN 20 % din stocul de locuințe din aceste construcții în fondul de locuințe sociale al municipalității…[1]                                                                           

[1] Proceduri similare sunt puse în practică în mai multe țări europene, de obicei prin așa-numitul sistem de planificare, de exemplu de administrația locală din Dublin (unde dezvoltatorii privați trebuie să transfere 20% din locuințele rezultate stocului de locuințe sociale al municipalității, sau din Munchen, dar și în orașe din Olanda, precum și în Anglia, unde între 20-50% din spațiile locative rezultate din investiții pentru construcții noi și pentru regenerare urbană trebuie să fie așa-numite locuințe accesibile din punctul de vedere al prețului (affordable housing) . Mai multe despre aceste politici în Social housing in Europe, edited by Christine Whitehead and Kathleen Scanlon, London: London School of Economics and Political Science, 2007.

 

Campania Căși sociale acum! și Fundația Desire – în dialog cu inițiative naționale

Ieri, 16 august 2016, Fundația Desire a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în contextul lansării de către acesta a unei consultări publice privind proiectul de act normativ – Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii (http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-a-locuirii), un set de recomandări pe una dintre aspectele considerate de noi a fi primordiale în acest domeniu, și anume o reformă legislativă și instituțională cu scopul creșterii fondului de locuințe sociale din fondul locativ de stat și a asigurării accesului la locuință socială a persoanelor marginalizate social. Propuneri pentru Strategia națională a locuirii_desire_cluj

Propunerile noastre au fost formulate pe baza acțiunilor Campaniei Căși sociale acum!, un program derulat în Cluj-Napoca cu sprijinul Human Rights Initiative.

Pe lângă aspectul de mai sus, printre recomandările noastre am menționat următoarele idei cu privire la rolul proiectelor din fonduri nerambursabile care promit să contribuie la îmbunătățirea fondului locativ din România:

Componentele de locuire ale proiectelor din fonduri europene ar trebui să se aloce nu pe bază de competiție între autoritățile administrației publice locale, ci pe baza nevoilor populației marginalizate de la nivel local, tocmai pentru a evita ca asigurarea dreptului acestora la locuință adecvată să depindă de competitivitatea autorităților.logo casi sociale color

Este crucial ca locuințele sociale construite din fonduri nerambursabile să rămână în fondul locativ public, și să nu devină proprietatea unor companii private, sau agenții privat-publice, sau organizații neguvernamentale, tocmai pentru a asigura că după finalizarea acestor proiecte, și pe termen lung, ele vor fi administrate în beneficiul persoanelor marginalizate social conform politicilor de locuire asumate politic de guvernanții aleși.  

Ȋn contextul politicilor publice și/sau cel al proiectelor din finanțări nerambursabile, incluziunea locativă trebuie să fie tratată ca un punct central și un punct de pornire al incluziunii sociale atunci când se urmărește asigurarea drepturilor constituționale ale persoanelor marginalizate social și/sau reducerea sărăciei. Alte tipuri de măsuri de protecție socială pot și trebuie să vină în sprijinul lor după ce li s-a acordat șansa să trăiască într-o locuință adecvată.

Fundația Desire, prin ROMEDIN, alături de Human Catalyst

Afis ROMEDIN Poster

Fundația Desire din orasul Cluj, implementatoarea proiectului ROMEDIN în perioada septembrie 2014 – martie 2016 cu finanțare de la Fondul ONG din România, continuă inițiativele sale derulate în cadrul programului și după încheierea acestuia. Recent am trimis o scrisoare de susținere pentru inițiativa Asociației Human Catalyst privind susținerea din fonduri publice a Programului Școală după Școală: sustinere_Human Catalyst_SDS_Fundatia Desire Cluj 

 

croco pe pereteÎn acest context, pe baza rezultatelor programului ROMEDIN am elaborat și am transmis actorilor guvernamentali și neguvernamentali interesați în acest demers un set de RECOMANDĂRI PRIVIND SUSȚINEREA DIN RESURSE PUBLICE A PROGRAMULUI DE ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ CA INSTRUMENT AL INCLUZIUNII SOCIO-EDUCAȚIONALE. 

Recomand guvern_ Fundatia Desire_program Scoala dupa scoala_final