Filme documentare despre locuire marginalizată și muncă precară în România, 2016

Două filme documentare realizate în cadrul cercetării “Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale. Formarea socială și culturală a ‘ghetourilor țigănești’ în România în context european”. Two documentary films made within the research “Spatialization and racialization of social exclusion. The social and cultural formation of ‘Gypsy ghettos’ in Romania in a European context”.

CNCS – UEFISCDI, PN-II-ID-PCE-2011-3-0354

  • “Vasazás és téglagyártás Közép-Erdélyben” (Colectare de fier vechi și producție de cărămidă în Centrul Transilvaniei; Scrap and brick production in Central Transylvania) – Târgu Mureș
  • “Fier vechi în Sud-Estul Câmpiei Române” (Scrap metal in the South East of the Romanian Plain)

http://sparex-ro.eu/?cat=36

Shooting: 2013. Postproduction: 2016

Director: Enikő Vincze. Camera and editing: Tibor Schneider.

Drumul nostru, încotro?, film documentar, 2010

Film realizat în cadrul proiectului “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii”, implementat de Asociația Femeilor Țigănci ‘Pentru Copiii Noștri’ în parteneriat cu Fundația Desire și alte organizații neguvernamentale, precum și câteva instituții publice. POSDRU 2008-2011.

Film produced within the project Equality through difference. Roma women s access to the labor market, implemented by Association of Gypsy Women For Our Children in partnership with Foundation Desire and other non-governmental organizations and some public institutions. POSDRU 2008-2011.

Cluj-Napoca (str. Cantonului), April 2010

Regia/Director: Enikő Vincze
Operator și montaj/Camera and editing: Tibor Schneider

Shooting and postproduction: 2010