Solicitare de informații cu caracter public privind rampele de stocare temporară a deșeurilor din Pata Rât

Membrii campaniei „Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie!”, coordonată de Fundația Desire, cerem următoarele documente Primăriei, pe baza Legii 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu referire la depozitul de deșeuri RADP, depozitul SALPREST și extinderea depozitului RADP:

cerere-info-publice-primarie_depus

  • autorizațiile de construire;
  • certificatele de urbanism;
  • autorizațiile privind colectarea și valorificarea deșeurilor pe cele două rampe;
  • Hotărârile Consiliului Local cu privire la acordarea celor de mai sus;
  • HCLurile care privesc reglementarea funcționării rampei de stocare temporare a RADP, inclusiv cele de aprobare a: dării în administrare a terenului, acte de concesiune / vânzare-cumpărare a terenurilor pe care sunt amplasate rampa RADP și extinderea acesteia cu Platforma 4, achiziției terenului pentru extinderea rampei cu Platforma 4, acte de schimbare a destinației terenurilor, situația financiară pentru anii 2014 – 2016, raportul de administrare a depozitului RADP pentru anii 2015 – 2016, buget și rectificări bugetare;
  • notele de fundamentare și referatele care au stat la baza elaborării celor de mai sus;
  • procesele verbale de predare-primire cu privire la cele două rampe temporare deschise în anul 2015;
  • referatele privind modul în care amplasarea platformelor de stocare temporară a deșeurilor afectează sănătatea oamenilor care locuiesc în apropierea lor;
  • documente din care reiese rolul Primăriei și Consiliului Local în supravegherea modului în cadre administratorul platformei RADP angajează muncitorii de pe rampă și stabilește prețurile de colectare ale diverselor deșeuri.