#locuireanuemarfă – Note după primul atelier [Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze, George Zamfir]

Prin programul Întărirea coaliției pentru locuire din România prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică, în 16 martie 2017, Fundația Desire a început la Cluj seria de ateliere cu titlul “Locuirea: drept sau marfă – Ce e de făcut?” găzduită de tranzit.ro/cluj. Intenționăm să abordăm economia politică a locuirii dintr-o perspectivă marxistă atât în termeni analitici, cât și în termenii efortului de a ne imagina acțiuni politice ce pot să conducă spre schimbări în domeniul locuirii la nivel local și central. Pornim de la convingerea că tema locuirii are un potențial important din punctul de vedere al criticii capitalismului, a cărui transformare în ultimii 25 de ani a produs mari inegalități de clasă și sărăcie, care sunt puternic reflectate și în domeniul locuirii.

Programul Întărirea coaliției pentru locuire din România prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică este un nou moment în procesul de cunoaștere și de activism politic prin care ne concentrăm asupra unui alt tip de actor al dezvoltării locale, și anume investitorii imobiliari, respectiv pe relația dintre aceștia și guvernarea locală, precum și pe impactul comodificării locuirii asupra locuirii publice. Fundamentul acestui program este campania Căși sociale ACUM! din 2016, care a adus pe agenda publică subiectul accesului la locuinţe din fondul de stat al persoanelor marginalizate social, construind locuirea socială ca subiect politic. Parte dintr-un program mai amplu[1], campania și-a conceput acțiunile pornind de la situația locuirii pe strada Cantonului din Cluj-Napoca aparținând spațiului marginal de locuire precară și nesigură din aproprierea rampelor de deșeuri Pata Rât, ajungând prin Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială la propuneri privind creșterea stocului de locuințe sociale în oraș și modificarea criteriilor de atribuire a acestor locuințe[2]. În vederea consolidării și creșterii rezultatelor sale, echipa noastră se pregătește pentru continuarea și extinderea campaniei în vederea impunerii dreptului la locuință ca drept socio-economic precum și a dreptului de a locui într-un mediu sănătos. Împreună, toate aceste demersuri vor putea contribui la întărirea mișcării civico-politice locale pentru locuire publică și conectarea acesteia la coaliții mai largi din România și din lume.

Pentru mulți dintre participanții la atelier, zona Pata Rât a fost punctul de pornire al  problematizării politicii de locuire în România de după 1990. De aceea, la primul atelier al programului Întărirea coaliției pentru locuire din România prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică, am vorbit despre traseul conceptual parcurs de echipa Fundației Desire de la tematizarea evacuărilor prin care au trecut persoanele cu domiciliul în Pata Rât, precum și ale condițiilor de locuire săracă și nesigură din acest teritoriu la abordarea politicii locuirii în general în contextul formării capitalismului în România.

CITIȚI TOT ARTICOLUL PUBLICAT AICI (Critic Atac, 23.03.2017)

Capitolele jurnalului:

Politica de evacuări și dezvoltarea orașului

Criteriile de atribuire a locuințelor sociale și sortarea populației

Producție de locuințe publice, redistribuire justă și reglementarea pieței imobiliare

Comodificarea locuirii în formele sale concrete

[1] Justiție pentru romi prin impunerea legală a dreptului la locuire, (Justice for Roma through the legal enforcement of housing rights, derulat cu sprijinul Human Rights Initiative/ OSF), https://www.desire-ro.eu/?page_id=2219

[2] Analizele și acțiunile campaniei sunt prezentate aici, https://www.desire-ro.eu/?p=3066

La dezbaterea publică pe bugetul local 2017, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 13.03.2017.

 

Integral aici: Dezbatere publică 13 martie 2017 buget Cluj-Napoca

George Zamfir: ” […] E nevoie acută de o administrație locală puternică și determinată, care să țină derapajele sub control prin introducerea unor plafoane de chirie și prin construcția masivă de locuințe sociale din fondul locativ public;  cât și prin conversia imobilelor din domeniul public în locuințe. Astea sunt tipuri de soluții pe care, de-a lungul timpului, Fundația Desire le-a mai propus. Cred că plaja de soluții pentru mărirea stocului de locuințe publice este destul de largă. Ca să ajung la întrebările mele concrete legate de buget: Care este nevoia de locuire în Cluj în momentul de față? Cum se evaluează aceste nevoi? Și cum apar aceste nevoi în investițiile din 2017? Și mai ales, probabil că înțelegeți unde bat, la acele investiții de pe Sighișoarei și de pe Ghimeșului, care este situația lor și cum plănuiți să le duceți mai departe?

Foto: Luminița Silea, Actual de Cluj

Emil Boc: ” […] Clujul, fiind un magnet economic, atrage și populație care are resurse limitate. Și atunci se crează în marile metropole asemenea probleme, dar și preocuparea noastră, a comunității, de a găsi soluții. Și nu ne-am dat înapoi să venim cu soluții care rezolvă probleme. Am creat un cartier întreg de locuințe în Oser din resurse locale. Acum, pentru anii următori, și pentru anul acesta, avem locuințele de pe Sighișoarei și de pe Ghimeșului. Sighișoarei – sunt în stare avansată; la Ghimeșului am obținut ultimele avize pentru a începe licitația. Apoi, […] acea suprafață de teren, acolo, 75 de hectare (în Borhanci), va fi împărțită în două componente: una pentru concesiuni de parcele în vederea construcției în regim privat, alta pentru locuințe pe care să le construiască primăria. […] Pe lângă asta avem în vedere reluarea proiectului pe care, în parteneriat cu Armata, l-am avut în vedere până în 2013. MAPN și-a arătat disponibilitatea, la solicitarea noastră, de a relua proiectul, cel de pe Gârbău, de pe Valea Gârbăului, unde există acel poligon, unde Ministerul Apărării Naționale, la solicitarea pe care am făcut-o, și-a arătat disponibilitatea de a relua discuțiile pentru un proiect care să vizeze construcția de locuințe cu o componentă militară, specifică, dar nu atât de numeroasă, pentru că deja se construiește acel cartier în Gheorgheni, și cu o componentă socială și civică, pentru restul.”

***

CONTEXT

În 13.03.2017 în Sala de Sticlă a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca s-a derulat dezbaterea publică asupra bugetului local pe anul 2017.

Fundația Desire urmărește cu interes alocările bugetare, în particular pentru capitolul de locuințe sociale din fondul locativ de stat sau public. Prin campania Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW!  am elaborat Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială (depusă în atenția administrației publice locale în 28.11.2016 cu aproape 900 de semnături),  în care am prezentat o serie de propuneri de măsuri nu doar cu privire la Modificarea criteriilor de atribuire de locuințe sociale, ci și la capitolul Creșterea stocului de locuințe sociale, cum ar fi: 

 •  trecerea unor imobile din domeniul public al statului și în administrarea unor ministere sau companii de stat sau din proprietatea publică a Județului Cluj în administrarea Consiliului Județean, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local pentru edificarea unor locuințe sociale;
 • transformarea funcțiunii unor terenuri agricole sau industriale în terenuri cu destinația locuințe sociale;
 • contracte de asociere cu investitori privați (procent din locuințele construite de investitori se predă în fondul locativ public);
 • preluare, casare și demolare clădiri cu altă destinație și eliberarea terenului în vederea construirii unor locuințe sociale;
 • expropriere în interes public, locuințele sociale fiind definite ca interes public;
 • scoaterea din circuitul spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință a unor imobile și introducerea acestora în circuitul locativ public;
 • aplicarea procedurilor prevăzute în Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale cu privire la asigurarea de locuință pentru persoanele marginalizate în relația dintre Primărie, Consiliu Județean și bugetul de stat.

Întărirea coaliției pentru locuire din România prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică

Titlu proiectului: Întărirea coaliției pentru locuire din Romania prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică
Proiect derulat de: Fundația Desire, Cluj
Sprijinit de: Rosa Luxemburg Stiftung (Biroul din Belgrad)
Perioada proiectului: 01.02.2017 – 31.07.2017.

Obiectivul proiectului: reformularea revendicărilor politice pentru locuire publică / socială prin abodarea locuirii ca problematică de clasă.

Obiective operaționale:
(1) cartografierea dezvoltării pieței imobiliare din Cluj-Napoca și a implicațiilor acesteia asupra locuirii (publice);
(2) întărirea grupului activist de locuire din Cluj, cât și a unei rețele trans-locale pentru justiție locativă din România;
(3) promovarea în cadrul dezbaterii naționale privind schimbarea legislativă a locuirii, a unei poziții față de locuința concepută ca fiind o nevoie primordială și un drept fundamental, o poziție ce reliefează valorea socială a locuirii contestând procesele ce o transformă în marfă și sursă de profit.

Activitățile proiectului:
(1) un studiu de caz (cercetare la scală redusă) desfășurată în lunile Februarie – Mai 2017
Cercetarea va cartografia dezvoltarea unui proiect imobiliar exemplar din oraș subliniind transformările succesive ale infrastructurii unei foste fabrici, cât și terenul pe care se află aceasta, de la momentele în care această zonă, trecând prin demolarea parțială combinată cu închirierea unor spații, ajungând până la refuncționalizarea ei pentru un proiect imobiliar de dezvoltare a unui asamblu mixt ce combină spații comerciale, cu birouri și cu locuințe. Pe lângă descrierea transformărilor, cercetarea va analiza și impactul acestora asupra dinamicilor cartierului/ale zonei, anume asupra locuirii, nivelului prețurilor la chirii. Va sublinia modul în care instituțiile statului au fost agenți activi în acest proces prin ignorarea de a proteja domeniul (proprietatea) publică, cum sunt locuințele fond de stat/sociale din zonă, și mai degrabă au sprijinit privatizarea și “curățarea socială” a cartierului în curs de gentrificare.

(2) Patru ateliere pentru formarea unui grup local de activism pentru locuire din Cluj, organizate lunar în martie, aprilie, mai și iunie 2017
Atelierele sunt dedicate tuturor celor interesați să contribuie la problematizarea și schimbarea concepțiilor hegemonice existente asupra locuirii, și anume ca o marfă disponibilă doar pentru cei care merită sau/și au posibilitatea de a o achiziționa), către o perspectivă conform căreia locuirea este fundamentală existenței oamenilor, un drept de bază al reproducerii sociale. Aceste ateliere vor crea circumstanțe de educație politică cu privire la locuire prin discuțiile propuse ce vizează analizarea proceselor prin care locuirea s-a transformat în marfă și ce efect a avut acest lucru asupra celor care nu își mai permit prețurile crescânde ale locuirii în oraș, cât și de a discuta modalități de chestionare a acestei înțelegeri a locuirii cu scopul de a mobiliza mai multe persoane în activismul pentru locuire, cât și de a multiplica numărul persoanelor care vor putea da mai departe asemenea idei politice în viitor.

(3) Două ședințe de coordonare cu alte inițiative din România pentru justiție locativă, respectiv Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (București) și Dreptul la Oraș (Timișoara), în aprilie (la București) și în iulie (în Cluj), și – legate de acestea –  forumuri publice în vederea rețelizării inițiativelor pentru locuințe publice, precum și acțiuni activiste.
Întâlnirile servesc ca ocazii pentru articularea unei pozitii comune față de schimbarea Legii locuintei, având în vedere că atât Fundația Desire (prin intermediul campaniei Căși sociale ACUM!), cât și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire au făcut parte dintr-un grup informal consultativ la procesul de transformare a legislației locative. Această poziție se concentrează asupra includerii și/sau corelării legislației sociale și a celei împotriva distriminării la ceea ce generic sunt numite prevederi legislative tehnice ale viitoarei Legi a locuinței. Susținem caracterul social și non-discriminatoriu al locuirii în privința a trei componente cruciale ale viitoarei legislații: extinderea/creșterea stocului de locuințe publice care să asigure accesul persoanelor marginalizate la locuințele sociale; reglementarea așezărilor informale ca mijloc de a preveni evacuările forțate; interzicerea și prevenirea evacuărilor forțate care transformă oamenii în persoane fără adăpost.

(4) Participare la procesul de modificare a legislației locuirii prin promovarea argumentelor și principiilor unei politici de locuire publice juste și antirasiste.

ANALIZE FĂCUTE ÎN CADRUL CAMPANIEI CĂȘI SOCIALE ACUM!

I. CLARIFICĂRI CONCEPTUALE, POZIȚIONĂRI IDEOLOGICE

 1. STOCUL DE LOCUINȚE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ȘI ATRIBUIREA LOCUINȚELOR SOCIALE ÎN CLUJ-NAPOCA (1997-2016) [ENIKŐ  VINCZE,SIMONA CIOTLĂUȘ, GEORGE ZAMFIR]

https://www.desire-ro.eu/?p=3062

 1. Dreptate pentru romi prin impunerea dreptului la locuință: campania Căși sociale ACUM! din Cluj-Napoca

https://www.desire-ro.eu/?p=3053

 1. Locuirea? Nicio schimbare fundamentală cu noua guvernare [Simona Ciotlăuș, Enikő Vincze, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2990

 1. SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTARII CLUJENI! Inițiați schimbări legislative pentru locuire publică și drepturile lucrătorilor în România! [ Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2967

 1. CONSULT US. ROMA ARE NOT GARBAGE, lessons learnt

https://www.desire-ro.eu/?p=3034

 1. NO TO GHETTOIZATION OF PATA RÂT. NO TO ENVIRONMENTAL RACISM. YES TO PUBLIC HOUSING IN THE CITY [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir, Noémi Magyari]

https://www.desire-ro.eu/?p=2974

 1. Despre relația dintre angajabilitate și eligibilitatea la locuință socială [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2322#more-2322

 1. LOCUIREA ÎNAINTE DE TOATE ȘI RECONECTAREA LA ORAȘ! [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2388

 1. Când am devenit neeligibili, și cât de neeligibili suntem? [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2290

 1. Politica reducerii stocului de locuințe din fondul locativ de stat – factor al dezvoltării afacerilor imobiliar-bancare [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2245

 

II. ANALIZE TEHNICE

 1. Caracterul discriminator și nelegal al criteriilor de atribuire de locuințe sociale din fondul locativ public din municipiul Cluj-Napoca [Enikő Vincze, Simona Ciotlăuș, George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2976

 1. Dosarul politicii de locuințe sociale din orașul Cluj

https://www.desire-ro.eu/?p=2450

 1. Evoluţia procedurii de atribuire a locuinţelor sociale – Hotărâri de Consiliu Local Cluj-Napoca [Simona Ciotlăuș]

https://www.desire-ro.eu/?p=2344

 1. Casa dreptului la locuinţă adecvată – în orașul Cluj?! [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2352

 1. DACĂ TRĂIEȘTI ÎNTR-O LOCUINȚĂ IMPROVIZATĂ, AI ACCES LA LOCUINȚĂ SOCIALĂ? [George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2340

 1. AI CARTE, AI CASĂ! N-AI CARTE, N-AI CASĂ! [George Zamfir]

https://www.desire-ro.eu/?p=2317

 1. CÂȚI SUNTEM NEELIGIBILI? [Enikő Vincze]

https://www.desire-ro.eu/?p=2282

 1. Ce este locuința socială? [Simona Ciotlăuș]

https://www.desire-ro.eu/?p=2268

 

III. DESPRE ACȚIUNILE CAMPANIEI

https://www.desire-ro.eu/?p=2947