Atelier de Lucru, RELOCAL – România, 30.01.2019

Agenția Națională pentru Romi și Fundația Desire, organizație parteneră la cercetarea RELOCAL (Resituating the Local in Cohesion and Territorial Development, http://relocal.eu), derulată printr-un proiect Horizon 2020 în perioada octombrie 2016 – septembrie 2020,

organizează Atelierul de Lucru cu tema Inegalități spațiale și locative, dezvoltare teritorială și efectele acestora asupra comunităților rome din România.

Acest cadru oferă oportunitatea ca reprezentanți și experți de la instituții și organizații de la diverse nivele (național, regional, județean și local) implicate în procese ale dezvoltării teritoriale, precum și cercetători din domeniu, să aibă o dezbatere internă despre:

– modul în care planurile de dezvoltare răspund la realitățile inegalităților spațiale și locative în România de azi;

– măsura în care proiectele locale beneficiare de fonduri nerambursabile pot contribui la creșterea coeziunii sociale și teritoriale;  

– felul în care strategiile de dezvoltare răspund la nevoile comunităților rome afectate de disparități teritoriale.

Programul Atelierului de Lucru

se va desfășura între 9.30-18.30 în cadrul următoarelor sesiuni:

Sesiunea 1. Reducerea disparităților socio-spațiale – obiectiv guvernamental al  dezvoltării teritoriale

Sesiunea 2: Inegalități spațiale, locuirea în sărăcie și dezvoltarea teritorială

Sesiunea 3: Locuire precară și intervenții pentru îndreptarea injustiției spațiale

Sesiunea 4:  Sub-dezvoltare în zone marginalizate, și intervenții de regenerare socio-economică și urbană

Discuții despre temele Sesiunilor

Concluzii