Publicații ale Blocului pentru Locuire, martie-aprilie 2019

“Pata Cluj Roma Inclusion”

The author, Enikő Vincze was invited to make a presentation with this title at the 7th Dialogue of the Council of Europe with Roma and Traveller Civil Society, “Protecting family life by securing housing and preventing evictions” Strasbourg, 11-12 April 2019 – Working group 2: Housing and Cities in a time of change: are we focusing on People? The overall objective of the working group is to explore and develop concepts for analysing institutional and organisational change and dynamics in affordable housing provision. Government policies, management reforms and rapidly changing social and economic contexts have placed new expectations on social and public landlords. In addition, policies encouraging partnering with the private sector and/or direct private market provision of social/public housing have blurred the lines between public and private housing activities

Introduction

While discussing about the “Pata Cluj” project from Romania,[1] as a contribution to the organizers’ aim “to explore concepts for analysing institutional and organisational change and dynamics in affordable housing provision” I am proposing to make use of two concepts:

(1) externalization of the accountability of public authorities in what regards housing provision for low income people;

(2) rescaling the solution of territorial desegregation from the level of the city to the level of metropolitan area.

But before discussing about how “Pata Cluj” project contributed to the trend of externalization and rescaling housing provisions, I would like to critically address two interrelated issues:

  • On the one hand: the phenomena mentioned in the description of this working group, i.e. “government policies, management reforms and rapidly changing social and economic context” – I am going to talk briefly about them under the heading of changing housing politics under the conditions of post-socialist capitalism;
  • On the other hand: the formation of the deprived housing area from Cluj-Napoca, Romania, called Pata Rât, as a local manifestation of the general phenomenon of housing crises, which is exactly the area on which the “Pata Cluj” project focused on between October 2014 and April 2017. 

At the end of my presentation, I will read the “Statement on Pata Rât” of the movement Căși sociale ACUM!/ Social housing NOW! from Cluj-Napoca.

My presentation might bring three contributions/ recommendations to the discussions of this meeting of the CoE on housing, which are the following:

  • A need for mainstreaming the “housing policies for Roma”, since the major manifestations of housing crises that affect impoverished ethnic Roma are part of a larger systemic problem that needs to be solved by the means of changing housing politics altogether.
  • A need to address the responsibilities of the EU, and in particular of the EC on the domain of housing, and formulate demands in what regards the need to modify some major aspects of the compulsory economic policies (such as the competition rule, and the fiscal surveillance of the countries), so that member states could invest public money into public housing.

A need to address all the housing issues faced by impoverished ethnic Roma people as a whole, i.e. when looking for measures to legally recognize informal settlements, to provide measures for social protection, measures for legally forbidding forced evictions and also compulsory measures for providing public social housing as alternative housing solutions. The demand for security of tenure should be applied in the case of several types of tenure.


[1] The references made to the project are inspired by a study made by Foundation Desire as member of the consortium of the RELOCAL research project with the financial support of Horizon 2020: Bădiță C and Vincze E (2019) The Pata Cluj Project. Residential Desegregation of the Landfill Area of Cluj-Napoca, Romania. RELOCAL Case Study N° 25/33. Joensuu:
University of Eastern Finland.

Enikő Vincze: Nu piaţa, ci locuinţele publice sunt soluţie la criza locuirii

Interviu cu activista şi cercetătoara din Cluj Napoca despre ”festivalul” recent al mişcării pentru dreptul la oraş şi la locuinţă, despre tendinţele globale curente în politica locuirii, despre istoria mişcării din România, în BARICADA. PORTAL PENTRU CRITICĂ SOCIALĂ, 9 aprilie 2019

Solidaritate anti-rasistă prin lupta pentru locuire publică, 8 aprilie 2019

Azi, 8 Aprilie 2019, Căși sociale ACUM! urează multă putere romilor care își sărbătoresc ziua internațională. Ne exprimăm solidaritatea cu lupta lor pentru recunoaștere culturală, dreptate socială, capacitare economică și participare politică. Internaționalismul mișcării romilor continuă să ne inspire. Rasismul împotriva romilor continuă să ne revolte. Nedreptatea și inumanitatea sistemului care forțează oamenii să locuiască în nesiguranță și condiții inadecvate ce pun în pericol demnitatea și viața lor, ne face să vrem să participăm la lupta globală anticapitalistă.Am fost, suntem și vom continua să fim alături lângă cei și cele care trebuie să își revendice existența, căci existența lor este contestată cultural și/sau este pusă în pericol din punct de vedere social și material.Echipa mișcării noastre este una în care persoane de etnie romă, română și maghiară – respectând dreptul tuturor la autodefinire etno-culturală și lingvistică -, se regăsesc dincolo de granițele construite de politicile identitare naționaliste în jurul unei cauze socio-economice, cum este locuirea. Luptând pentru dreptul și accesul efectiv la locuire adecvată pentru toți, ne mobilizăm împotriva unei dezvoltări urbane puse în slujba celor bogați, care îi deposedează pe cei cu resurse reduse de drepturi și de resursele materiale necesare unui trai adecvat. Luptând pentru o politică justă de locuire, ne solidarizăm împotriva rasismului care împinge oamenii sărăciți prin exploatarea muncii lor la marginile poluate ale orașelor, unde nu doar demnitatea umană ci și viața le este pusă în pericol. Revendicăm locuințe publice ca soluție la criza locuirii. Pentru că locuințele publice sunt locuințe adecvate ce trebuie și pot fi oferite ca alternative persoanelor evacuate. Pentru că locuințele publice contribuie la capacitarea financiară a oamenilor prin faptul că ele nu împovărează locatarii cu costurile locuirii. Pentru că locuințele publice sunt imobile scoase din logica pieței și a goanei după profit. Pentru că ele sunt instrumente prin care locuința se transformă din marfă și obiect al investiției financiare în drept și în căminul care satisface nevoia socială de locuire. Lupta pentru o politică justă de locuire trebuie să fie și o luptă antirasistă, precum lupta antirasistă trebuie să fie și o luptă pentru o societate fără exploatare în care toată lumea se poate bucura de siguranța căminului său.