Publicarea Raportului ENHOJUST

Cu ocazia zilei de 21 martie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, Fundația Desire face public azi, 21.03.2022, Raportul în limba română rezultat din proiectul ENHOJUST. Autorii raportului sunt: Eniko Vincze, Vasile Galbea Bogdan Mincu, Luchiian Alexandru, George Zamfir. Materiale vizuale: Radu Gaciu, Mathias RexMaterialul Raportului este structurat în patru mari capitole:

INTRODUCERE. MATRICEA CONCEPTUALĂ ENHOJUST

PARTEA I. POLUARE/ TOXICITATE, LOCUIRE ȘI SĂNĂTATE

PARTEA II. REGLEMENTĂRI PRIVIND RELAȚIA DINTRE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI LOCUIRE

POSTFAȚĂ. REVENDICAREA UNEI POLITICI PUBLICE PENTRU O JUSTIȚIE ANTIRASISTĂ DE MEDIU ȘI DE LOCUIRE.

Raportul întreg se poate descărca de aici

Poluarea în Pata Rât, Cluj-Napoca, februarie 2022

În timp de pace sau război, persoanele care locuiesc în proximitatea rampei toxice din Pata Rât, marea majoritate de etnie romă, servind industria de salubritate și de reciclare, precum și interesele clujenilor de a scăpa de deșeuri, trăiesc în condiții similare cu cele ale celor mai degradante tabere de refugiați de război. Și asta nu este un caz unic în România. Dar este un caz care denotă că nu lipsa banilor din bugetul public perpetuează problema.Statul român nu a avut niciodată voință politică și contribuție financiară necesară creării unui fond de locuințe sociale adecvate care să le protejeze viața, sănătatea și restul drepturilor fundamentale ale celor împinși în astfel de situații prin politici economice și prin rasism instituționalizat. Autoritățile publice locale din orașul Cluj au promis în perspectiva anilor 2030 “dispariția Pata Rât”. Un slogan care pare mai mult o promisiune pentru locuitorii ansamblului imobiliar Transylvania Smart City în construcție în proximitatea zonelor rezidențiale vechi ale romilor sărăciți și privați de condiții adecvate de locuire de peste 40-20-10 de ani, și mai puțin un plan pentru cei din urmă fundamentat pe consultarea și nevoile lor.

272736 sharesLikeCommentShare

0

ENHOJUST POLICY BRIEF: PENTRU O JUSTIȚIE ANTIRASISTĂ DE MEDIU ȘI DE LOCUIRE (ÎN ROMÂNIA)

Prin cercetarea derulată în proiectul ENHOJUST ne-am propus să surprindem fenomenul locuirii în mediu toxic, îmbinând perspectiva sociologică cu cea legislativă, medicală și cea tehnică, de măsurare a poluării aerului în zone private de condiții adecvate de locuire. Rezultatele cercetării sunt prezentate în raportul în limba română, accesibil aici.

În policy brief elaborat în limba română și în limba engleză prezentăm matricea conceptuală a cercetării ENHOJUST, concluziile analizelor efectuate în partea I și II a raportului, precum și revendicările unei politici pentru o justiție antirasistă de mediu și de locuire în România. Vom promova analiza și recomandările noastre prin organizații de mediu și de locuire din România și din străinătate, dar le vom prezenta și decidenților politici de la nivel central.

ENHOJUST POLICY BRIEF: FOR AN ANTI-RACIST ENVIRONMENTAL AND HOUSING JUSTICE (IN ROMANIA)

Through the research carried out in the ENHOJUST project, we aimed to capture the phenomenon of housing in a toxic environment, combining the sociological approach with the legislative, medical, and technical perspective, and measuring air pollution in areas deprived of adequate living conditions. The results of the research are discussed in Part I and II of the report (accessible here in Romanian, fragments of it being embedded into the policy brief in English).

Through the ENHOJUST media campaign we want to contribute to raising awareness about the link between polluted environment, inadequate housing, and poor health, but also to make the state responsible for its obligations to ensure, through public policies, the right to live in a healthy environment and to create socio-economic conditions in which all people can exercise this right.

In addition to the two major sets of activities above, through ENHOJUST we also aimed at developing the concept of anti-racist environmental and housing justice. The introductory chapter of our report is dedicated to this endeavor, detailing the conceptual matrix from below. The latter was designed to reflect the complexity of the interdependencies between housing, the environment and health, and the various forms of social justice.

The Report is structured in four chapters:

 • INTRODUCTION. ENHOJUST CONCEPTUAL MATRIX
 • PART I. POLLUTION / TOXICITY, HOUSING, AND HEALTH
 • PART II. REGULATIONS REGARDING THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENT, HEALTH, AND HOUSING
 • AFTERWORD. CLAIMING PUBLIC POLICY FOR AN ANTI-RACIST ENVIRONMENTAL AND HOUSING JUSTICE

At the link below we present fragments in English from the Report, including the whole Introduction and Afterword, as well as the Conclusion sections of Part I and Part II.

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST-policy-brief_in-English-1.pdf

RAPORTUL PROIECTULUI ENHOJUST : PENTRU O JUSTIȚIE ANTIRASISTĂ DE MEDIU ȘI DE LOCUIRE

Textul întregului Raport se poate descărca de aici

CUPRINS

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Cuprins-Raport.pdf

INTRODUCERE. MATRICEA CONCEPTUALĂ ENHOJUST

 1. Matricea conceptuală ENHOJUST în contextul proiectului
 2. Justiția de mediu, și dreptul la un mediu sănătos
 3. Justiția locativă, și dreptul la locuință adecvată
 4. Justiția locativă și de mediu, și dreptul de a locui în mediu sănătos
 5. Justiția antirasistă de mediu și de locuire, și dreptul de a nu fi exclus de la dreptul de a locui în mediu sănătos

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST-raport-Introducere_Matricea-conceptuala.pdf

PARTEA I. POLUARE/ TOXICITATE, LOCUIRE ȘI SĂNĂTATE

SECȚIUNEA A. Poluarea aerului și efectele asupra sănătății: de la o problemă generală la problemele specifice ale poluării rampelor de deșeuri

 1. Poluarea cu particule în suspensie PM2.5 și PM10
 2. Poluarea cu particule în suspensie și Covid-19
 3. Elementele care transformă rampele de deșeuri poluatoare în situri toxice
 4. Efectele toxicității rampelor de deșeuri asupra sănătății oamenilor
 5. Cazuri de rampe de deșeuri toxice și câteva acțiuni activiste din România

SECȚIUNEA B. Studiu de caz. Toxicitatea rampelor de deșeuri și efectele sale asupra sănătății în Pata Rât din Cluj-Napoca

I. Pata Rât – “ zone rezidențiale” și rampele de deșeuri

 1. O descriere generală a „zonelor rezidențiale” din Pata Rât, Cluj-Napoca
 2. Rampele vechi şi noi din Pata Rât, Cluj-Napoca

II. Poluarea aerului în Pata Rât. Măsurători realizate cu senzori amplasați la casele modulare

 1. Măsurători ale poluării aerului cu Hidrogen sulfurat
 2. Măsurători ale poluării aerului cu particulele în suspensie (PM)

III. Probleme de sănătate raportate de locuitorii mediului toxic din Pata Rât

SECȚIUNEA C. Concluzii, cu formularea unor principii pentru politicile publice ce ar trebui să răspundă la inegalitățile rasializate produsa de tripla nedreptate mediu toxic – locuire inadecvată – sănătate precară

 1. Obiectivele studiului nostru
 2. Concluzii privind formarea zonei rezidențiale din Pata Rât și principii pentru politici care să soluționeze situații locative de acest fel
 3. Concluzii privind poluarea zonei Pata Rât și principii pentru politici care să răspundă la situații de acest fel

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Partea-I_sectiunea-A-si-B_poluare-sanatate_generalPataRat_cu-concluziiprincipii.pdf

PARTEA II. REGLEMENTĂRI PRIVIND RELAȚIA DINTRE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI LOCUIRE

SECȚIUNEA A. Aspecte legislative

SECȚIUNEA B. Aspecte instituționale

SECȚIUNEA C.  Nevoia urgentă de a îmbunătăți legislația din domeniul dreptului la mediu sănătos, precum și mecanismele de urmărire a cazurilor de locuire în mediu toxic de către instituțiile statului

 1. Armonizarea legislației românești cu cea europeană în domeniul mediului
 2. Lacune legislative în România cu privire la locuirea în mediu sănătos
 3. Nevoia de a îmbunătăți mecanismele instituționale de urmărire a cazurilor de locuire în mediu toxic

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Partea-II-Sectiunea-AB_Aspecte-legislativeAspecte-institutionale3.pdf

POSTFAȚĂ. Revendicarea unei politici publice pentru o justiție antirasistă de mediu și de locuire

 1. Integrarea revendicărilor ENHOJUST în trendul european recent al conștientizării legăturii între justiția de mediu și justiția socială    
 2. Principiile revendicărilor ENHOJUST izvorâte din recunoașterea pericolelor locuirii în mediu toxic
 3. Obligațiile autorităților publice locale cu privire la dreptul la mediu sănătos, și în particular cu privire la protejarea celor mai vulnerabili expuși la toxicitate datorită mediului în care locuiesc
 4. Obligațiile autorităților publice locale cu privire la dreptul la locuință adecvată, și în particular cu privire la protejarea celor mai vulnerabili expuși la toxicitate datorită mediului în care locuiesc
 5. Cuvânt de încheiere : Obligația de a asigura condiții pentru realizarea justiției antirasiste de mediu și de locuire sau a dreptului de a locui în mediu sănătos pentru toți

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Raport-TOT_martie2022_final.pdf