Masa rotundă ENHOJUST pe tema « Locuirea în mediu toxic – ce pot să facă universitățile în vederea îmbunătățirii mediului în care locuim? ».

Echipa ENHOJUST a lansat invitația la această masă rotundă unor universitari din Cluj-Napoca și București, care activează în domeniul protecției mediului, cu scopul de a prezenta abordarea noastră privind relația dintre mediu, sănătate și locuire, și de a discuta despre ce pot să facă universitățile în vederea îmbunătățirii mediului în care locuim.

Întâlnirea a avut loc în format fizic la Cluj-Napoca, la sediul Facultății de Știința și Ingineria Mediului al Universității Babeș-Bolyai. Timp de două zile, în holul principal al facultății am amplasat instalația noastră video ce permite cunoașterea interactivă a materialelor vizuale produse de ENHOJUST, și am dsitribuit studenților și cadrelor didactice broșurile noastre.

Colegii din București s-au conectat online la masa rotundă desfășurată în 27.05.2022 între orele 12.00-14.30.

  • La întâlnire au participat:
  • Echipa ENHOJUST: Enikő Vincze (sociolog), Bogdan Mincu (medic), Alexandru Luchiian (inginer), George Zamfir (sociolog), Vasile Gîlbea (jurist), István Szakáts (informatician, manager cultural)
  • Universitatea Ecologică din București: Decan Conf. Univ. Dr. Elena Banciu ) Facultatea de Știinte ale Comunicării) și Decan șef de lucrări Suzana Cocioabă, (Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului)
  • Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Decan Lect. Univ. Dr. Nicolae Ajtai, Lect. Univ. Dr. Elena Sevianu, Lect. Univ. Dr. Cristina Modoi, Lect. Univ. Dr. Nicolae Baciu