MEMORIU privind interzicerea evacuărilor forțate și asigurarea drepturilor locative

MEMORIUL către autoritățile publice centrale și locale privind interzicerea evacuărilor forțate și asigurarea drepturilor locative este parte a manifestărilor din decembrie 2014 prin care comemorăm 4 ani de la evacuarea a 350 de persoane de pe strada Coastei din orașul Cluj.

Memoriul poate fi semnat aici:  http://www.petitieonline.com/signatures/memoriu_ctre_autoritile_publice_privind_drepturile_locative/

memoriu_locuire_Cluj_dec2014

Memoriul este susținut de participanți ai evenimentelor din 15 și 18 decembrie 2014 derulate la Casa Tranzit (https://www.facebook.com/events/321596328024277/?ref_dashboard_filter=calendar), respectiv la tranzit.ro/cluj (https://www.facebook.com/events/531084183694696/?ref_dashboard_filter=upcoming).

Romanian Roma – 4 Years Fighting for Justice, but Not Giving Up:

https://www.youtube.com/watch?v=-Ahd19rRAng  

[…]

Cu privire la comunitățile marginalizate din Pata Rât Cluj-Napoca, și în mod particular cu privire la familiile evacuate de pe strada Coastei în 17.12.2010 revendicăm următoarele:

– adoptarea unui plan de desegregare și incluziune socio-teritorială a comunităților marginalizate din Pata Rât ca parte a Strategiei de Dezvoltare a Clujului pentru perioada 2014-2020, și începerea punerii sale în practică de către municipalitate cu începere din ianuarie 2015 cu sprijin de la autoritățile județene clujene și Guvernul României;

– adoptarea de urgență a unui plan de relocare în zonele integrate ale orașului a familiilor mutate cu forța în zona Pata Rât, printre ele familiile evacuate în 17 decembrie 2010 de pe strada Coastei, sub forma unor măsuri reparatorii, și începerea imediată a punerii sale în practică;

– adoptarea de urgență a unui plan de soluționare a nevoilor urgente ale tuturor comunităților marginalizate din Pata Rât (legate de drum, accesul la utilități, starea locuințelor, siguranța locativă), și punerea sa imediată în practică printre altele din bugetul local pe anul 2015, din fonduri județene pentru soluționarea unor situații de urgență și din fondul de rezervă a Guvernului.

[…]

În ceea ce privește eradicarea nedreptăților socio-locative cu care se confruntă toată populația dezavantajată din orașele și comunele României, revendicăm următoarele din partea autorităților publice din România, inclusiv cele locale, județene și centrale:

– respectarea de către autoritățile centrale, județene și locale românești a legislației internaționale și standardelor internaționale de drepturile omului cu privire la administrarea evacuărilor din locuințe (de exemplu Comentariul general nr. 7 din 1997 al Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale al Organizației Națiunilor Unite privind ilegalitatea evacuărilor forțate);

– interzicerea prin lege națională, și prin măsuri județene și locale tranșante a evacuărilor forțate, adică a evacuărilor care se practică de autorități fără consultarea adecvată a oamenilor afectați și fără asigurarea unei alternative locative sau a unor compensații pentru ei prin care își pot achiziționa locuințe adecvate;

– asigurarea unor locuințe adecvate celor evacuați din case retrocedate sau din locuințe demolate ca parte a unor planuri de “regenerare urbană” administrate de autoritățile publice, astfel încât să se evite atât transformarea victimelor acestor acțiuni în oameni fără adăpost, cât și relocarea lor în locuințe inadecvate plasate în zonele periferice, izolate, de multe ori poluate ale localităților, care pun în pericol sănătatea și viața oamenilor;

– îmbunătățirea legislației naționale, și a practicilor autorităților publice locale în vederea legalizării așezămintelor informale și asigurării prin aceste măsuri a siguranței locative pentru cei afectați;

– elaborarea și implementarea unei politici privind fondul locativ public sau locuințele sociale și alocarea cu prioritate a unor resurse bugetare și extrabugetare acesteia în vederea asigurării de facto a dreptului la locuință tuturor cetățenilor (în consens cu, de exemplu, Comentariul nr 4 din 1991 al Comitetului Națiunilor Unite pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale cu privire la dreptul la locuire adecvată); astfel încât politica națională și locală a locuirii să răspundă la nevoile locative ale categoriilor sociale marginalizate prin construcția unui număr corespunzător de locuințe sociale, precum și printr-un sistem de distribuire a acestor locuințe care să acorde prioritate celor marginalizați și să faciliteze prin măsuri afirmative accesul lor la locuințe sociale adecvate;

– implementarea unei politici de dezvoltare economică, socială și teritorială care să asigure îmbunătățirea condițiilor de trai și a calității vieții din zonele de locuire defavorizată și integrarea socio-teritorială a acestora în localitățile de care aparțin.

 


by

Tags: