Buletin informativ ROMEDIN nr. 3/ decembrie 2014

În acest număr al Buletinului Informativ ROMEDIN, prezentăm aspecte ale micro-cercetării ROMEDIN: evaluarea participativă a nevoilor și problemelor educaționale în școli și comunități ca cercetare prin și pentru acțiune; scopul și metoda cercetării, precum și rolul acesteia în contextul întregului proiect; derularea primei etape a micro-cercetării și câteva rezultate preliminare.

Bul_info_3_dec2014_ROMEDIN

 

În numărul din februarie 2015 al Buletinului informativ ROMEDIN vom prezenta concluziile preliminare și recomandările cadru rezultate din evaluarea participativă a problemelor și nevoilor educaționale identificate în comunități și în școli.