Buletin informativ ROMEDIN Nr. 7

În Buletinul informativ nr 7 al proiectului ROMEDIN prezentăm câteva aspecte ale         unuia dintre componentele programului Școală după școală (SDS ROMEDIN), și anume componenta de pregătire pentru viaţă, care la rândul ei este compusă din activități de dezvoltare personală (în cazul elevilor de la ciclul primar), precum și din activități de educație pentru drepturile omului și drepturi sociale (în cazul elevilor de la ciclul gimnazial. Această prezentare completează informarea despre SDS ROMEDIN realizată în Buletinul nostru informativ nr. 4 din ianuarie 2015, despre locul programului în cadrul întregului proiect, scopul și obiectivele sale, precum și conceptul care stă la baza lui. În următorul număr ne propunem să aducem în discuție experiențele SDS ROMEDIN în ceea ce privește componenta de sprijin educațional pentru activitățile de educație școlară formală.

Bul info 7_apr 2015_ROMEDIN