Buletin informativ ROMEDIN Nr. 8

“Educaţia copiilor este responsabilitatea întregii comunităţi: cadre didactice, părinţi, preoţi, reprezentanţi ai Consiliului Local, psihologi, consilieri şcolari, logopezi, profesori de sprijin, și alții. Toţi aceşti „agenţi ai educaţiei” îşi aduc aportul în dezvoltarea comunităţii, dar, mai ales, în educarea tinerei generaţii în spiritul unui capital social dezvoltat: încredere socială, reciprocitate generalizată, cooperare spontană, solidaritate organică, participare civică”afirmă Angela Vereșezan și Iolanda Molnar, profesoare la Colegiul Tehnic “Ana Aslan”. Ele au pregătit acest material pentru Buletinul informativ ROMEDIN Nr. 8.

Bul_info_8_mai_2015_ROMEDIN

Materialul reflectă atât experiențele și rezultatele programului, cât și viziunea despre educația incluzivă. Prin publicarea acestuia, echipa ROMEDIN dorește să contribuie la recunoașterea muncii lor. Susținem, și pe această cale, revendicarea față de sistemul de învățământ clujean și autorități publice locale și naționale, de a implementa măsuri concrete prin care să sprijine financiar și simbolic rolul educației incluzive în transpunerea în practică a dezideratului dreptății sociale.