Cazul STEPHENSON Cluj-Napoca

Scrisorile noastre recente privind situația locativă de pe str. Stephenson nr. 15 – Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie2015(3)petitie prefect_stephenson_4_augustpetitie_stephenson_GLM__4_augustaudienta_subprefect_18_august_2015_stephenson – continuă acțiuni anterioare demarate cu scopul de a contribui la găsirea unor soluții pentru locatarii de la acea adresă care să includă măsuri de prevenire a evacuării forțate și de garantare a siguranței locative.

stephenson cluj

****

Cu un an și jumătate în urmă, în primăvara lui 2014, ne-am adresat autorităților publice locale cu această scrisoare: sesizare-primarie-stephenson_2014. Reacționam pe atunci la procesul declanşat prin somaţia din 18.10.2013 din partea Direcţiei Poliţiei Locale a Primăriei adresată locatarilor de pe strada Stephenson nr. 15 privind obligaţia lor de “a lua măsurile de desfiinţare a construcţiilor amplasate la acea adresă, acestea fiind executate fără a deţine autorizaţii de construcţie”. Drept urmare, pe urmele unei mai vechi petiții depuse de locatari Primăriei, am adresat celei din urmă, precum și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca o scrisoare în care prezintam informații despre situațiile locative de la această adresă; am făcut trimiteri la legislația internațională privind evacuările forțate; și am evaluat cazul Stephenson în lumina cazului Coastei (și a hotărârii judecătorești din decembrie 2013), dar și în contextul procesului de adoptare a noii strategii de dezvoltare a Clujului unde Primăria dorea să aibă un capitol de incluziune socială. Semnatarii scrisorii au solicitat primăriei să stopeze procedura de demolare și evacuare forțată, și să înceapă consultarea locatarilor în vederea identificării și implementării unei soluții alternative care respectă dreptul lor la locuire accesibilă și adecvată, și previne cronicizarea situației de marginalizare socială în care ele oricum se află. Scrisoarea se poate citi aici, sesizare-primarie-stephenson_2014, iar relatarea întregului proces de comunicare cu autoritățile locale de-a lungul anului 2014 se regăsește aici: SESIZARE CU PRIVIRE LA EFECTECTELE DE MARGINALIZARE SOCIALĂ ALE UNEI EVACUĂRI FORŢATE  POSIBILE DE PE STRADA STEPHENSON NR. 15

****

 În aprilie 2014, am susținut:

DSCN8694acțiunea Asociației Comunitare a Romilor din Coastei organizată cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor “Activismul rom din Cluj – drepturi locative pentru toți” (8 aprilie),

flashmob locuinte nu umilinte_1

 

 

 

precum și                                             acțiunea Frontului Comun pentru Dreptul la Locuire, “Locuințe nu umilințe” (10 aprilie), la care au participat și mulți locatari de pe str. Stephenson nr. 15.

****

În condițiile în care situația nesiguranței locative a locatarilor de pe str. Stephenson s-a reagravat de pe urma unei hotărâri judecătorești în favoarea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, în anul 2015 am reluat susținerea familiilor de la această adresă. Am derulat o serie de demersuri (întâlniri cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, ai Instituției Prefectului Județului Cluj, ai Grupului de Lucru Mixt de pe lângă Prefectură, ai Agenției Naționale pentru Romi – Biroul Nord-Vest; și scrisori informative adresate acestor instituții), cu ocazia cărora am formulat următoarele posibile soluții privind situația de nesiguranță locativă de la acea adresă:

– atribuire de locuințe sociale persoanelor care au depus cereri în acest sens atât în 2014, cât și în 2015;

– legalizarea construcțiilor informale de pe lângă casa principală de pe str. Stephenson nr. 15 și reamenajarea acestora;

– extinderea pe verticală a casei principale de pe str. Stephenson nr. 15 astfel încât aceasta să asigure locuințe pentru familiile care stau acum, în lipsa altor alternative locative, în locuințele informale aflate sub riscul demolării;

– prevenirea oricărei demolări în măsura în care aceasta ar conduce la transformarea familiilor inclusiv cu copii mici și copii cu handicap, în persoane fără adăpost.

Analizele și propunerile noastre au fost elaborate în următoarele documente adresate autorităților administrației publice locale și județene, ele fiind prezentate și cu ocazia întâlnirilor cu acestea:

catre_prefectura_fundatia_DESIRE_mart2015

Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie2015(3)

În lumina celor de mai sus, în lunile mai-iunie 2015 eram în așteptarea continuării acestor demersuri și găsirii unor soluții adecvate din punctul de vedere al asigurării accesului la locuință adecvată și sigură a persoanelor și familiilor de pe str. Stephenson nr. 15. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, în schimb însă familiile în cauză au primit în iulie 2015 următoarele înștiințări:

– Scrisoarea 257383/488 din 08.07.2015 eliberată de către Biroul Juridic al Primăriei, adresată către șapte persoane (I.F. și fii ei), pe baza Sentinței civile nr.5173/2014 din Dosarul 25071/211/2012, care obligă persoanele la “desființarea lucrărilor executate nelegal”.

– Scrisoarea 265058/488/14.07.2015 eliberată de către Serviciul Control Urbanism și Disciplină în Constructii și Biroul Juridic, adresată persoanelor de mai sus, dar cât și spre știința “tuturor locatarilor imobilului de la adresa Stephenson nr. 15 Cluj-Napoca”, care, pe lângă anunțul de mai sus, afirmă că “în perioada 2007-2015 persoanele au fost înștiințate să întreprindă măsurile necesare pentru intrarea în legalitate”, și că “până la data prezentă nu s-a întreprins nici un demers în realizarea celor solicitate”.

În contextul imediat al riscului de demolări și evacuări întrevăzute de către direcții ale Primăriei Municipiului Cluj-Napoca cu termen până la 26.08.2015, în 4 august ne-am adresat Instituției Prefectului Județului Cluj și Grupului de Lucru Mixt pe lângă Prefectură pentru a iniția o întâlnire între reprezentanți ai Primăriei (in special ai Cabinetului Primarului și Vice-primarului, Direcției de Patrimoniu, Direcției de Asistență Socială și Medicală, Poliției Locale, Serviciului de Control Urbanism), precum și ai SC Transilvania Construcții, și delegați din partea locatarilor de pe str. Stephenson nr. 15. Așteptarea noastră este ca instituțiile în cauză să ofere lămuriri locatarilor cu privire la statutul juridic al imobilului și al terenului din vecinătatea acestuia, precum și cu privire la planurile lor din această zonă, astfel încât împreună să decidă asupra evitării demolărilor și evacuărilor locuințelor informale, dar și asupra începerii procesului de legalizare ale acestora.

petitie prefect_stephenson_4_august

petitie_stephenson_GLM__4_august

Prin re-contactarea Direcției de Asistență Socială și Medicală a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, și prin înscrierea în audiență la Cabinetul vice-primarului, la conducerea Direcției de patrimoniu și a Poliției locale, am reiterat inclusiv nevoia ca administrația publică locală să pună în practică față de astfel de cazuri de posibile demolări și evacuări care transformă locatarii în persoane fără adăpost, proceduri prin care să coordoneze acțiunile juridice și urbanistice cu cele social-umane, respectând astfel drepturile cetățenești ale tuturor.

Deoarece în urma audiențelor locatarii nu au primit nici o încurajare cu privire la solicitările lor, ne-am adresat în continuare Instituției Prefectului, în mod particular domnului sub-prefect, cu solicitarea de a demara, conform atribuțiilor sale, controlul modului în care Primăria și Consiliul Local și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în lumina legislației din domeniul social, precum și al “Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor între 2012-2020”.

audienta_subprefect_18_august_2015_stephenson

 


Posted

in

by

Tags: