Cazul CANTONULUI Cluj-Napoca

Situația caracterizată de nesiguranță locativă și condiții locative precare de pe str. Cantonului f.n. din Cluj-Napoca, precum și acțiunile noastre derulate în anul 2015 cu scopul re-analizării acesteia și al identificării unor soluții adecvate prin responsabilizarea administrației publice locale, dar și intervenția în vederea susținerii dosarelor de cereri de locuințe sociale întocmite și depuse de către locatari de la această adresă, sunt descrise în aceste documente prezentate mai jos:

situatia_locativa_Cantonului_18iunie2015, 18.06.2015

memoriu col_cereri loc soc _Cantonului_FINAL_6aug2015, 07.08.2015

Memoriul colectiv din august 2015 vine în susținerea celor 95 de dosare de cereri individuale de locuințe sociale depuse de locatarii de pe str. Cantonului f.n. în lunile iunie și iulie 2015 Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Totodată, el completează imaginea situației locative de la acea adresă descrisă în Scrisoarea noastră anterioară din 18 iunie 2015 și reiterează sau detailează revendicările și propunerile de soluții creionate acolo.

cantonului ortofoto 2015

cantonului cluj

****

Acțiunile noastre curente continuă seria de inițiative derulate împreună cu și în sprijinul locatarilor de pe str. Cantonului f.n. începând cu 2010 (desfășurate ca parte a acțiunilor care și-au propus transpunerea pe agenda publică a problemelor locative și de segregare socio-teritorială a întregii zone Pata Rât din Cluj-Napoca), printre ele:

Petiția Împotriva ghetoizării romilor din orașul Cluj, 11.04.2010

PROPUNERE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI PROTOCOL CU PRIVIRE LA SITUAŢIA LOCUIRII ÎNTRE REPREZENTANŢI AI ROMILOR ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, 24.05.2010

REFERAT DE CONSTATARE CU PRIVIRE LA SITUAŢIA LOCUIRII A COMUNITĂŢILOR DE ROMI DIN ZONA PATA RÂT, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, 20.09.2010

SESIZARE privind posibila evacuare de pe strada Cantonului, 06.06.2011

Petitie privind posibila evacuare forţată a peste 120 de familii de pe strada Cantonului din Cluj, 16.06.2011

Drumul nostru, încotro? Film documentar, aprilie 2010

****

 Romii care trăiesc pe str. Cantonului f.n. sunt în marea lor majoritate, precum spun ei, „romi românizaţi” cu predecesori care pe vremea socialismului au avut locuri de muncă și locuințe sociale în orașul Cluj. Foarte puține persoane se auto-identifică sau sunt identificați de ceilalți drept romi corturari. Colonia de pe strada Cantonului, precum îi spun oamenii, a început să se formeze după anul 2000, în perioada în care evacuările din imobile retrocedate sau din locuințe sociale sau din cămine muncitorești privatizate sau din beciurile unor blocuri au început să se intensifice în Cluj-Napoca. Acestea au însemnat de fapt evacuări forțate în măsura în care au transformat oamenii sărăciți în persoane fără adăpost. Strada Cantonului f.n. a devenit în ultimul deceniu un spațiu către care foarte multe persoane de etnie romă devenite persoane fără adăpost au fost direcționate sau au fost relocate direct de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Condițiile precare de trai, gradul de izolare a zonei, precum și stigmatizarea puternică ale acestuia conduc la perpetuarea inter-generațională a marginalizării sociale, precum și la acumularea dezavantajelor în toate domeniile vieții. Ancheta UNDP-UBB din 2012 a identificat pe strada Cantonului f.n. din Cluj-Napoca 111 de gospodării, respectiv 399 de persoane în gospodăriile cercetate, dintre care 182 de copii și adolescenți sub 18 ani, dintre care 157 copii sub 14 ani. În acel an 100 de familii au declarat că înainte de a fi mutați pe str. Cantonului au locuit în municipiul Cluj-Napoca. Cercetarea ROMEDIN din 2014 (detalii aici, și aici) arată că în anul școlar 2014/2015 de pe str. Cantonului 107 copii sunt înscriși la școală. Peste 56% dintre cei școlarizați cu domiciliul pe această stradă sunt înscriși în școala specială, în vasta majoritate a cazurilor din considerente familiale economice, respectiv din cauza neputinței sistemului de învățământ clujean de a susține participarea lor școlară în alte unități de învățământ, mai ales în școli mixte din punct de vedere etnic și social. Dintre copiii școlarizați cu domiciliul pe strada Cantonului, 34 sunt înscriși în Școala Gimnazială Traian Dârjan, 4 la ciclul preliceal al Liceului de Arte Plastice Romulus Ladea, 4 copii se regăsesc în Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, câte 1 copil la Liceul Tehnic Ana Aslan, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Liceul Teoretic Lucian Blaga, respectiv 2 copii frecventează Liceul Tehnologic Special Samus. În ceea ce privește distribuția copiilor școlarizați în unitățile învățământului de masă pe cicluri, ea arată astfel: 10 copii în clasa pregătitoare, 24 copii în clasele I-IV, 11 copii în clasele V-VIII și 2 copii la liceu. Alte detalii se pot citi aici situatia_locativa_Cantonului_18iunie2015.

****

În 18.06.2015 am adresat o Scrisoare către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA (În atenția Domnului Primar Emil Boc, Doamnei Vice-primar Anna Horváth, Domnului Director al Direcției de Asistență Socială și Medicală, Aurel Mocan, Conducerii Poliției Locale a Municipiului Cluj-Napoca), precum și către Compania Națională de Căi Ferate S.A. București – Sucursala Centrul Regional CF Cluj, Revizoratul Regional de Siguranța Circulației (În atenția Domnului director Dumitru Mateaș, și Domnului Șef serviciu Ing. Gabriel Pascu) – DESCRIEREA SITUAŢIEI DE NESIGURANŢĂ LOCATIVĂ A PERSOANELOR CARE LOCUIESC PE STR. CANTONULUI F.N., ȘI CÂTEVA PROPUNERI PRELIMINARE PRIVIND SOLUȚIONAREA ACESTEIA. 

situatia_locativa_Cantonului_18iunie2015

Analiza din această Scrisoare se bazează pe informațiile cuprinse în cele două Sentințe judecătorești (Ordonanța președințială din 19.09.2011 cu nr. 14011/2011, respectiv Sentința civilă din 18.04.2012 cu nr. 8608/2012) emise de Judecătoria Cluj de pe urma procesului pierdut de către Compania Națională de Căi Ferate SA București – Sucursala Regională CF Cluj în calitate de reclamant față de 360 de persoane de pe str. Cantonului f.n. implicate în proces de către CFR în calitate de pârât; pe rezultatele unor cercetări mai vechi derulate (și) pe str. Cantonului f.n.[1] cu privire la formarea unor zone de locuire defavorizate și impactul segregării rezidențiale asupra accesibilității educației școlare, a locurilor de muncă decente sau altor resurse ale orașului; precum și pe cunoașterea situației locative de pe str. Cantonului f.n. rezultată din acțiunile recente întreprinse de noi prin programul LERI[2] împreună cu familiile de la această adresă în vederea întocmirii și depunerii unor dosare pentru locuințe socială la Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

[1] FEMROM 2009-2010, SPAREX 2011-2013, UNDP 2012, ROMEDIN 2014.

[2] Local Engagement for Roma Inclusion, program derulat în 22 de țări sub egida European Union Agency for Fundamental Rights, 2015.

Cuprinsul documentului

(1) Privire de ansamblu asupra situației de marginalizare socială pe str. Cantonului

(2) Constituirea străzii Cantonului f.n. ca zonă locativă dezavantajată și responsabilitățile Primăriei Municipiului Cluj-Napoca în acest proces

(3) Agravarea nesiguranței locative între 2009-2012 pe strada Cantonului

(4) Nesiguranța locativă azi (iunie 2015) și întrebări urgente de clarificat     

(5) Direcțiile de acțiune ale proiectului LERI cu privire la str. Cantonului f.n.

(6) Propuneri privind asigurarea accesului la locuință socială ca instrument al prevenirii marginalizării  și transformării oamenilor în persoane fără adăpost

6.1. Recunoașterea beneficiilor sociale ca o formă de venit

6.2. Punctajul acordat pentru cazurile de forță majoră din procedura de atribuire a locuințelor sociale, având în vedere faptul că multe persoane cu domiciliul pe str. Cantonului f.n. au fost evacuate de mai multe ori de-a lungul vieții lor

6.3. Aplicarea prevederilor din domeniul incluziunii sociale în alocarea locuințelor sociale

(7) Nevoia prevenirii evacuărilor forțate

****

În 17.07.2015 am susținut Marșul de solidaritate al romilor “Orașul pentru oameni, nu pentru profit“, la care au participat mai multe zeci de persoane și de pe strada Cantonului. Marșul a pornit din Pata Rât Cluj-Napoca ca un marș împotriva rasismului și împotriva nedreptăților locative suferite de oamenii deposedați de drepturile lor sociale și economice. El a fost dedicat victimelor evacuărilor forțate. Cu ocazia acestui eveniment organizatorii au elaborat publicat și diseminat în limbile română și engleză Scrisoarea deschisă adresată autorităților publice locale, naționale și europene.

****

În 07.08.2015, am adresat MEMORIUL COLECTIV CU PRIVIRE LA DOSARELE DE CERERI DE LOCUINȚĂ SOCIALĂ DEPUSE DE LOCATARI DE PE STR. CANTONULUI F.N. CLUJ-NAPOCA  către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA (În atenția Domnului Primar Emil Boc, Doamnei Vice-primar Anna Horváth, Domnului Director al Direcției de Asistență Socială și Medicală, Aurel Mocan, Conducerii Poliției Locale a Municipiului Cluj-Napoca, Conducerii Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, și Comisia de specialitate de atribuire a locuințelor sociale a Consiliului Local).

memoriu col_cereri loc soc _Cantonului_FINAL_6aug2015

Memoriul se bazează pe acțiunea derulată de noi în lunile iunie și iulie 2015, prin care am dorit să venim în sprijinul locatarilor de la această adresă în vederea întocmirii și depunerii dosarelor de cereri de locuințe sociale. Oamenii au înțeles că prin depunerea acestor cereri își exercită dreptul:

– de a-și prezenta situația locativă nesigură și precară autorităților publice locale, situație despre care acestea au cunoștință (mai ales că au contribuit la crearea ei), dar față de care de un deceniu și jumătate au avut cel mult o politică a tăcerii și a neglijării;

– de a-și exprima nevoile locative prin utilizarea mijloacelor existente ale politicilor publice (precum depunerea de cereri de locuințe sociale);

– de a revendica soluții acceptabile de locuire pentru ei și familiile lor în condițiile în care situația lor a rămas nesigură și precară precum a fost de-a lungul celor 15 ani de când stau pe str. Cantonului, ba chiar s-a agravat de-a lungul trecerii anilor;

– de a impune modificări în punctajul atribuirii de locuințe sociale în așa fel încât acesta să răspundă situației și nevoilor categoriilor marginalizate din moment ce, conform legislației românești, locuințele sociale sunt o formă a protecției sociale;

– de a solicita împreună, dincolo de aplicațiile individuale, Primăriei Municipiului Cluj-Napoca un plan de măsuri prin care acesta în următorii cinci ani își asumă să răspundă nevoilor locative ale locatarilor de pe str. Cantonului f.n, unul dintre zonele de locuire cele mai dezavantajate și neglijate ale orașului Cluj.

Cuprinsul documentului

1. Despre contextul întocmirii și depunerii cererilor de locuințe sociale pentru locatari de pe str. Cantonului f.n.

2. Procesul de întocmire a dosarelor de locuințe sociale pentru locatari de pe str. Cantonului f.n.

3. Punctele cruciale ale cererilor de locuințe sociale depuse de locatari de pe str. Cantonului f.n.

4. Legislația care susține sprijinirea solicitanților de locuințe sociale de pe str. Cantonului

5. Continuarea acțiunilor pentru drepturi locative prin Grupul de lucru pentru incluziune locativă


Posted

in

by

Tags: