CERCETAREA-ACȚIUNE LERI-ROMÂNIA PENTRU ASIGURAREA DREPTULUI LA LOCUIRE

În perioada 15 septembrie 2015 și 31 ianuarie 2016, pe baza unui contract încheiat între Budapest Intézet (coordonator regional al proiectului Local Engagement for Roma Inclusion,[1] LERI, al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, FRA) și Fundația Desire, cea din urmă contribuie la organizarea activităților locale definite în Planurile locale de acțiune elaborate în cadrul programului LERI pentru orașele Cluj-Napoca și Aiud, și în mod particular sprijină implementarea acestor planuri în capacitate organizațională, administrativă și consultativă.

Planurile locale de acțiune au fost elaborate în urma evaluării nevoilor în zone de locuire marginalizate și precare, locuite în mod preponderent de persoane de etnie romă, printr-o cercetare-acțiune-participativă. În ambele orașe, aceste planuri se concentrează pe un domeniu de politici publice care trebuie adresat în mod crucial ca parte a oricărei inițiative care vizează incluziunea, și anume locuirea.

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă din orașul Cluj (creat prin demersurile proiectului LERI) în vederea susținerii propunerilor de modificare a criteriilor de eligibilitate și de selecție utilizate în procesul de atribuire a locuințelor sociale, a elaborat un document privind fundamentele legislative românești care asigură aplicarea dreptului la locuire în cazul persoanelor marginalizate.

[1] http://fra.europa.eu/en/project/2013/multi-annual-roma-programme/local-engagement

 

ACTIUNI PENTRU ASIGURAREA DREPTULUI LA LOCUIRE_final2