PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE (criterii de eligibilitate şi criterii de selecție)

În data de 10.11.2015, Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) constituit în cadrul programului LERI (Local Engagement for Roma Inclusion), care își propune să contribuie la operaționalizarea unor măsuri descrise în capitolul de Incluziune Socială al Strategiei de Dezvoltare Cluj-Napoca 2014-2020 (în particular sub direcțiile strategice legate de incluziunea locativă și de facilitarea participării grupurilor vulnerabile la guvernare), adoptată de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca în septembrie 2015,

pe baza faptului că la întâlnirea din 03.10.2015 cu GALIL, Membrii Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat și-au arătat disponibilitatea de a colabora în vederea schimbării HCL 150/2013 privind criteriile de eligibilitate și de selecție pentru acordarea locuințelor sociale, cu scopul îmbunătățirii accesului persoanelor marginalizate, și de a supune cât mai curând dezbaterii publice un nou proiect de HCL,

au supus atenției Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat  următoarele documente legate de propunerile privind modificarea HCL 150/2013:

FUNDAMENTELE LEGALE ALE PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI ÎN HCL CLUJ-NAPOCA 150/2013 CU PRIVIRE ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE

PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE (criterii de eligibilitate şi criterii de selecție)

RECOMANDARI LERI pentru schimbarea HCL150 din 2013_tabel_FINAL

CE A URMAT?

În data de 17.11.2015, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca s-a lansat procedura de consultare publică cu privire la modificările aduse în HCL 150/2013 privind criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale.

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 la Hotarârea nr. 150/2013, (criteriile de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere incepand cu anul 2014,  formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor,  precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti).

În referatul întocmit în 11.11.2015 de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății. Serviciul Administrare Spații, Terenuri se face referire la adresa înregistrată cu o zi înainte de Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă  și la documentele de propuneri privind fundamentele legale și propunerile pentru modificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție a locuințelor sociale. Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat a elaborat un proiect de Hotarare de Consiliu Local care aduce anumite modificări cu privire la criteriile de eligibilitate și selectie definite prin procedura de atribuire a locuințelor sociale.