PUNCT DE VEDERE GALIL cu privire la proiectul de HCL privind modificarea si completarea HCL 150/2013 exprimat în contextul consultării publice inițiate de Primăria municipiului Cluj-Napoca

Către Primăria Municipiului Cluj-Napoca,  Direcția Patrimoniu și Evidența Proprietății, Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) își exprimă aprecierile față de disponibilitatea Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat de a analiza propunerile GALIL legate de criteriile de eligibilitate și de selecție definite în HCL 150/2013 privind atribuirea de locuințe sociale în Municipiul Cluj-Napoca. Am citit cu mult interes materialele publicate de Dumneavoastră în contextul consultării publice lansate pe această temă în 17.11.2015.

La rândul său GALIL menține toate argumentele și propunerile sale, expuse în documentele depuse în atenția Dumneavoastră în 10.11.2015. În documentul de față ne referim în detalii doar la acele modificări propuse de Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat la HCL 150/2013 pe care le considerăm în continuare discriminatorii la adresa persoanelor marginalizate social deoarece acestea le exclud de la dreptul la locuință socială. 

punct de vedere GALIL cons publica HCL locuinte

Drept urmare, GALIL susține în continuare următoarele considerente:

1) criteriile de eligibilitate nu pot să fie de așa natură încât să îngrădească accesul la dreptul la locuință al cetățenilor aflați în situație de marginalizare socială,[1] sau să excludă de la acest drept persoanele cărora le sunt destinate locuințele sociale;[2]

2) criteriile de neeligibilitate trebuie să se rezume la prevederile legale conform cărora “nu pot beneficia de locuinţe sociale persoanele sau familiile care deţin în proprietate o locuinţă;  au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru  realizarea unei locuinţe; deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.”[3]

3) criteriile de selecție (și de punctaj) trebuie să respecte prevederile legale care susțin prioritatea anumitor criterii în atribuirea de locuințe sociale, și anume cele legate de situația economică, în primul rând nivelul venitului și condiţiile de locuit, dar și de numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii, precum și starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora.[4]

În documentul atașat prezentăm în trei puncte observațiile noastre cu privire la caracterul discriminatoriu cu efect de excluziune al criteriilor de eligibilitate și de selecție definite, ca propuneri, de Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat.

I. Observații cu privire la luarea în considerare a VENITULUI

II. Observații cu privire la considerarea CONDIȚIILOR DE LOCUIT

III. Observații privind CAZUL DE FORȚĂ MAJORĂ[1] Legea locuinței 114/1996 – preambul; Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 modificat – Art.2; Legea Asistenței Sociale 292/2011 – Art. 53, alin. (2).

[2] Legea locuinței 114/1996 – Art. 42.

[3] Legea locuinței, Art. 48. Modificarea acestora nu ține de atribuțiile decidenților locali.

[4] HOTĂRÂRE nr.1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 – Art. 21.