Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive (ROMEDIN)

Elaborată în cadrul proiectului ROMEDIN în anul 2015 și adoptată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj în ianuarie 2016, Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive se bazează pe o nouă viziune despre incluziune socială și școlară, și despre rolul școlii în educarea societății în spiritul drepturilor omului și dreptății sociale. Ea propune măsuri inovatoare pentru incluziunea școlară a copiilor aparținând unor categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social cu domiciliul în zona Pata Rât, majoritatea de etnie romă, în unitățile învățământului de masă din Cluj-Napoca pentru a contribui la desegregarea socio-teritorială a zonei (obiectiv asumat în Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020).

strategia retelei clujene scoli incluzive_adoptata_finala

Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive promovează o serie de măsuri aplicabile dincolo de ‘cauza Pata Rât’, precum: o înțelegere și practică a educației și școlii incluzive care evită reducerea acestora la educația și școala specială; nevoia ca, în evaluarea cadrelor didactice și a școlilor ponderea criteriului de incluziune să fie egală cu cea a criteriului de performanță; măsurile privind serviciile socio-educaționale ale pachetul de program școală după școală să fie elaborate și implementate ca instrument al asigurării participării și performanțelor școlare ale copiilor aparținând unor categorii vulnerabile, defavorizate și marginalizate social; susținerea acestor măsuri prin mecanismele instituționale ale  administrației publice locale și ale instituțiilor de învățământ.

Capitolul VI al Strategiei descrie obiectivele și direcțiile strategice, programele operaționale și măsurile care vor contribui la incluziunea școlară a copiilor din categorii vulnerabile aflate în risc de sărăcie extremă, defavorizate și marginalizate social, cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, majoritatea de etnie romă.  Capitolul VI este prezentat aici:

Capitolul VI_Strategie_FINAL

 


Tags: