Propuneri pentru Strategia națională a locuirii [echipa Campaniei “Căși sociale acum!”]

Pentru ca statul să își respecte obligațiile constituționale față de toți cetățenii săi în ceea ce privește asigurarea unui trai demn,

casa_drepturilor_p9_webDeoarece condițiile locative sunt condiții materiale ce definesc posibilitățile de afirmare ale indivizilor în toate domeniile vieții, printre ele studii, ocupare, îngrijirea sănătății, participare socială, reprezentare politică,

În vederea asumării unei politici sociale care respectă principiul primordialității locuirii și asigură măsuri de protecție socială și în domeniul locativ,

Pentru a răspunde dezideratului unei politici intersecționale care răspunde nevoilor locativ-sociale ale persoanelor marginalizate și/sau ale celor care trăiesc în sărăcie extremă,

Este nevoie de o reformă legislativă și instituțională care să coreleze legislația locuirii cu cea socială și cea a non-discriminării, precum și cu legislația administrației publice, dar și cea a construcțiilor și urbanismului, astfel încât la toate nivelele administrației publice să se impună prevederi clare și explicite cu privire la obligația și modul în care incluziunea locativă a persoanelor marginalizate să funcționeze ca parte organic integrată în politica incluziunii sociale.     

Propunerile  pentru Strategia națională a locuirii cu privire la accesul persoanelor marginalizate la locuință adecvată din partea Campaniei “Căși sociale acum!” derulate în Cluj-Napoca de Fundația Desire se pot citi aici:

Propuneri pentru Strategia națională a locuirii_desire_cluj

 


by

Tags: