Campania Căși sociale acum! și Fundația Desire – în dialog cu inițiative naționale

Ieri, 16 august 2016, Fundația Desire a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în contextul lansării de către acesta a unei consultări publice privind proiectul de act normativ – Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale a Locuirii (http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-strategiei-nationale-a-locuirii), un set de recomandări pe una dintre aspectele considerate de noi a fi primordiale în acest domeniu, și anume o reformă legislativă și instituțională cu scopul creșterii fondului de locuințe sociale din fondul locativ de stat și a asigurării accesului la locuință socială a persoanelor marginalizate social. Propuneri pentru Strategia națională a locuirii_desire_cluj

Propunerile noastre au fost formulate pe baza acțiunilor Campaniei Căși sociale acum!, un program derulat în Cluj-Napoca cu sprijinul Human Rights Initiative.

Pe lângă aspectul de mai sus, printre recomandările noastre am menționat următoarele idei cu privire la rolul proiectelor din fonduri nerambursabile care promit să contribuie la îmbunătățirea fondului locativ din România:

Componentele de locuire ale proiectelor din fonduri europene ar trebui să se aloce nu pe bază de competiție între autoritățile administrației publice locale, ci pe baza nevoilor populației marginalizate de la nivel local, tocmai pentru a evita ca asigurarea dreptului acestora la locuință adecvată să depindă de competitivitatea autorităților.logo casi sociale color

Este crucial ca locuințele sociale construite din fonduri nerambursabile să rămână în fondul locativ public, și să nu devină proprietatea unor companii private, sau agenții privat-publice, sau organizații neguvernamentale, tocmai pentru a asigura că după finalizarea acestor proiecte, și pe termen lung, ele vor fi administrate în beneficiul persoanelor marginalizate social conform politicilor de locuire asumate politic de guvernanții aleși.  

Ȋn contextul politicilor publice și/sau cel al proiectelor din finanțări nerambursabile, incluziunea locativă trebuie să fie tratată ca un punct central și un punct de pornire al incluziunii sociale atunci când se urmărește asigurarea drepturilor constituționale ale persoanelor marginalizate social și/sau reducerea sărăciei. Alte tipuri de măsuri de protecție socială pot și trebuie să vină în sprijinul lor după ce li s-a acordat șansa să trăiască într-o locuință adecvată.


Posted

in

by

Tags: