Drumul nostru, încotro?, film documentar, 2010

Film realizat în cadrul proiectului “Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața muncii”, implementat de Asociația Femeilor Țigănci ‘Pentru Copiii Noștri’ în parteneriat cu Fundația Desire și alte organizații neguvernamentale, precum și câteva instituții publice. POSDRU 2008-2011.

Film produced within the project Equality through difference. Roma women s access to the labor market, implemented by Association of Gypsy Women For Our Children in partnership with Foundation Desire and other non-governmental organizations and some public institutions. POSDRU 2008-2011.

Cluj-Napoca (str. Cantonului), April 2010

Regia/Director: Enikő Vincze
Operator și montaj/Camera and editing: Tibor Schneider

Shooting and postproduction: 2010