Comunicat de presă cu ocazia campaniei electorale pentru alegeri parlamentare, noiembrie 2016

Prin campaniile sale, Căși sociale ACUM (derulată din martie), precum și Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie (cu începere din septembrie anul curent), Fundația Desire transmite mesaje candidaților la alegerile parlamentare din decembrie 2016.desire_logo-01

Activismul nostru civico-politic contribuie la crearea unei presiuni critice asupra partidelor politice de a recunoaște că inegalitățile de venit, sărăcia, deprivarea locativă și discriminarea instituțională sunt efecte ale unor decizii politice. Cu o altă politică în domeniul muncii și al locuirii, prin care nu ar mai urmări în primul rând susținerea acumulării de capital, legiuitorii și guvernanții locali și centrali ar putea să acționeze asupra cauzelor structurale ale precarizării și stigmatizării categoriilor sociale ce nu au în proprietate privată mijloace de producție și/sau spații de locuit. În spiritul practicii sale de a îmbina analiza critică cu acțiuni activiste, în luna precedentă Fundația Desire a articulat aceste mesaje prin mai multe acțiuni.

 

Inițiativa cetățenească pentru o politică justă de locuire socială, parte din “Dosarul politicii de locuințe sociale din Cluj-Napoca”, propune pe de o parte măsuri de creștere a stocului de locuințe sociale din fondul locativ public. Pe de altă parte, ea recomandă modificarea criteriilor de atribuire a locuințelor sociale din HCL 415/2015 astfel încât acestea să faciliteze accesul la locuințe adecvate al persoanelor marginalizate social. Am lansat Inițiativa în 3 octombrie, de Ziua Mondială a Locuirii, în cadrul Forumului pentru Locuințe Sociale, împreună cu seria de filme documentare “Rutele evacuărilor spre strada Cantonului (1996-2016)”. Până în prezent peste 700 de persoane au semnat petiția online și fizic. Suportul este binevenit în continuare – inițiativa va fi depusă spre finalul lunii noiembrie în atenția administrației publice locale. Ea poate fi semnată aici:

http://www.petitieonline.com/initiativa_cetneasca_pentru_o_politica_justa_de_locuire_sociala

În Petiția adresată Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării cu privire la procedura de atribuire a locuințelor sociale în orașul Cluj am demonstrat că această procedură înscrisă în HCL 415/2015, dar cu un istoric mult mai lung, afectează în mod inegal diferite categorii sociale având efecte discriminatorii asupra persoanelor marginalizate social. Petiția 6247/20.10.2016 poate fi consultată aici: https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/petitie-CNCD_locuinte-sociale_Desire_Cluj_oct-2016.doc.pdf. logo casi sociale color

Tot în acest sens, într-un spirit pro-activ am formulat recomandări către Guvernul României cu privire la cum să integreze, printre altele, următorul principiu în Strategia Națională a Locuirii și în Normele metodologice de aplicare a legii locuinței: Nevoia de o reformă legislativă și instituțională care să coreleze legislația locuirii cu cea socială și cea a non-discriminării, precum și cu legislația administrației publice, dar și cea a construcțiilor și urbanismului, astfel încât la toate nivelele administrației publice să se impună prevederi clare și explicite cu privire la obligația și modul în care incluziunea locativă a persoanelor marginalizate să funcționeze ca parte organic integrată în politica incluziunii sociale.

În ceea ce privește posibilitatea valorificării patrimoniului comunitar nefolosit ca instrument al creșterii stocului de locuințe sociale din fondul locativ de stat, în 31.10.2016 ne-am adresat cu o Scrisoare deschisă Guvernului României și Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Am transmis apelul nostru și către organizații non-profit cu caracter cultural din România care militează pentru facilitarea utilizării spațiilor vacante cu scopul găzduirii unor inițiative cultural-comunitare. Scrisoarea deschisă poate fi citită la adresa: https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/scris-deschisa_guvern-all_reconvertire_locuinte.pdf

 

Campania “Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie” completează campania “Căși sociale ACUM” a Fundației Desire cu un alt set de subiecte politice legate de inegalitățile de clasă produse de economia politică capitalistă și de rasism. Pornind de la realitățile locuirii și muncii în zona Pata Rât, (re)aducem în atenția candidaților la alegerile parlamentare din 2016 cum sunt afectate persoanele cele mai precarizate din Cluj-Napoca de rasismul de mediu. Acesta funcționează ca un tip de rasism care contribuie la exploatarea muncii din medii poluate (cum sunt rampele de deșeuri din Pata Rât), dar și la împingerea persoanelor marginalizate înspre spații locative aflate în proximitatea acelorași medii toxice ce pun în pericol sănătatea și viața lor. Temele concrete asupra cărora atragem atenția sunt multiple.

►Drepturile muncitorilor de pe rampele de deșeuri, având domiciliul în colonia Dallas de patru decenii fără de a fi beneficiat de suport din partea autorităților în ceea ce privește îmbunătățirea accesului lor la resurse elementare.crnsg_sigla_5

►Amplasarea stațiilor de stocare temporară a deșeurilor la 300 de metri de zona caselor modulare, definită ca zonă de locuire în 2010 de către autorități și relocarea forțată aici a familiilor evacuate de pe str. Coastei în același an.

►Neglijarea obligațiilor administrației publice locale asumate față de locatarii de pe strada Cantonului în acorduri de parteneriat încheiate de către Primăria orașului Cluj cu organizații de caritate la începutul anilor 2000. Lucru care perpetuează precaritatea condițiilor de locuire și nesiguranța locativă a oamenilor care au ajuns aici în urma seriei de evacuări la care au fost supuși în ultimele două decenii.

 

Așteptăm de la câștigătorii alegerilor din decembrie 2016 să ducă cu ei, din Cluj în Parlament, aceste probleme politice și să inițieze și susțină demersuri legislative ce vor facilita soluționarea lor și la nivelul orașului nostru.

Deoarece problema locuirii precare în spaţii marginale este una sistemică, soluţiile constau în intervenţii sistemice. Acestea trebuie să fie gândite ca parte a:

  • unei politici a muncii şi a ocupării care asigură drepturile muncii, salarii şi protecţie adecvată pentru muncitori;colaj-5
  • unei politici de redistribuire socială bazată pe taxare progresivă ce permite investiţii ale statului în bunăstarea populaţiei defavorizate, respectiv în asigurarea unor servicii publice şi sociale adecvate;
  • unei politici de locuire cu proceduri şi resurse financiare ce permit creşterea stocului de locuinţe sociale din fondul locativ de stat precum şi cu reglementări clare şi obligaţii ale administraţiei publice locale de a asigura accesul persoanelor marginalizate la locuinţe sociale adecvate.

Avem nevoie de modificarea Codului Muncii, avem nevoie de modificarea legislaţiei locuirii astfel încât aceasta să susţină persoanele marginalizate social în mod direct, de legi care interzic evacuările forţate, de proceduri care facilitează legalizarea aşezărilor informale, de măsuri de control al chiriilor pe piaţa privată de locuinţe, avem nevoie de asigurare medicală și pentru cei care nu lucrează în economia formală, avem nevoie de 6% pentru educaţie, de programe şcoală după şcoală finanţate de la stat. Avem nevoie de societate civilă critică, de mişcări sociale progresiste care reclamă intervenţia statului în favoarea cetăţenilor şi avem nevoie de partide politice care să susţină aceste schimbări.

 

Echipa Fundației Desire

Sigla Campaniei Căși sociale ACUM!: Dénes Miklósi, Răzvan Botiș

Sigla Campaniei Consultați-ne. Romii nu sunt gunoaie și Colaj foto realizat de Radu Gaciu: “Autoritățile susțin că e legal ca o stație de transfer a deșeurilor să existe la 200 metri de locuințele din Pata Rât. Ție ți-ar plăcea să fie în oraș, lângă locuința ta sau locul tău de muncă?”