Întărirea coaliției pentru locuire din România prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică

Titlu proiectului: Întărirea coaliției pentru locuire din Romania prin reformularea revendicărilor față de locuirea publică
Proiect derulat de: Fundația Desire, Cluj
Sprijinit de: Rosa Luxemburg Stiftung (Biroul din Belgrad)
Perioada proiectului: 01.02.2017 – 31.07.2017.

Obiectivul proiectului: reformularea revendicărilor politice pentru locuire publică / socială prin abodarea locuirii ca problematică de clasă.

Obiective operaționale:
(1) cartografierea dezvoltării pieței imobiliare din Cluj-Napoca și a implicațiilor acesteia asupra locuirii (publice);
(2) întărirea grupului activist de locuire din Cluj, cât și a unei rețele trans-locale pentru justiție locativă din România;
(3) promovarea în cadrul dezbaterii naționale privind schimbarea legislativă a locuirii, a unei poziții față de locuința concepută ca fiind o nevoie primordială și un drept fundamental, o poziție ce reliefează valorea socială a locuirii contestând procesele ce o transformă în marfă și sursă de profit.

Activitățile proiectului:
(1) un studiu de caz (cercetare la scală redusă) desfășurată în lunile Februarie – Mai 2017
Cercetarea va cartografia dezvoltarea unui proiect imobiliar exemplar din oraș subliniind transformările succesive ale infrastructurii unei foste fabrici, cât și terenul pe care se află aceasta, de la momentele în care această zonă, trecând prin demolarea parțială combinată cu închirierea unor spații, ajungând până la refuncționalizarea ei pentru un proiect imobiliar de dezvoltare a unui asamblu mixt ce combină spații comerciale, cu birouri și cu locuințe. Pe lângă descrierea transformărilor, cercetarea va analiza și impactul acestora asupra dinamicilor cartierului/ale zonei, anume asupra locuirii, nivelului prețurilor la chirii. Va sublinia modul în care instituțiile statului au fost agenți activi în acest proces prin ignorarea de a proteja domeniul (proprietatea) publică, cum sunt locuințele fond de stat/sociale din zonă, și mai degrabă au sprijinit privatizarea și “curățarea socială” a cartierului în curs de gentrificare.

(2) Patru ateliere pentru formarea unui grup local de activism pentru locuire din Cluj, organizate lunar în martie, aprilie, mai și iunie 2017
Atelierele sunt dedicate tuturor celor interesați să contribuie la problematizarea și schimbarea concepțiilor hegemonice existente asupra locuirii, și anume ca o marfă disponibilă doar pentru cei care merită sau/și au posibilitatea de a o achiziționa), către o perspectivă conform căreia locuirea este fundamentală existenței oamenilor, un drept de bază al reproducerii sociale. Aceste ateliere vor crea circumstanțe de educație politică cu privire la locuire prin discuțiile propuse ce vizează analizarea proceselor prin care locuirea s-a transformat în marfă și ce efect a avut acest lucru asupra celor care nu își mai permit prețurile crescânde ale locuirii în oraș, cât și de a discuta modalități de chestionare a acestei înțelegeri a locuirii cu scopul de a mobiliza mai multe persoane în activismul pentru locuire, cât și de a multiplica numărul persoanelor care vor putea da mai departe asemenea idei politice în viitor.

(3) Două ședințe de coordonare cu alte inițiative din România pentru justiție locativă, respectiv Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (București) și Dreptul la Oraș (Timișoara), în aprilie (la București) și în iulie (în Cluj), și – legate de acestea –  forumuri publice în vederea rețelizării inițiativelor pentru locuințe publice, precum și acțiuni activiste.
Întâlnirile servesc ca ocazii pentru articularea unei pozitii comune față de schimbarea Legii locuintei, având în vedere că atât Fundația Desire (prin intermediul campaniei Căși sociale ACUM!), cât și Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire au făcut parte dintr-un grup informal consultativ la procesul de transformare a legislației locative. Această poziție se concentrează asupra includerii și/sau corelării legislației sociale și a celei împotriva distriminării la ceea ce generic sunt numite prevederi legislative tehnice ale viitoarei Legi a locuinței. Susținem caracterul social și non-discriminatoriu al locuirii în privința a trei componente cruciale ale viitoarei legislații: extinderea/creșterea stocului de locuințe publice care să asigure accesul persoanelor marginalizate la locuințele sociale; reglementarea așezărilor informale ca mijloc de a preveni evacuările forțate; interzicerea și prevenirea evacuărilor forțate care transformă oamenii în persoane fără adăpost.

(4) Participare la procesul de modificare a legislației locuirii prin promovarea argumentelor și principiilor unei politici de locuire publice juste și antirasiste.