Atelier RELOCAL – Inegalități spațiale și locative, dezvoltare teritorială și efectele acestora asupra comunităților rome din România

În cadrul Atelierului de Lucru, echipa RELOCAL România a făcut următoarele prezentări:

Cuvânt deschidere – Atelierul de Lucru în cadrul cercetării RELOCAL,
Enikő Vincze

Manifestări ale nedreptății spațiale în locuire, Enikő Vincze

Locuirea informală și proiectul Mălin-Codle, Iulia Hossu

Segregarea teritorială și proiectul Pata Cluj, Cristina Bădiță

Zone rurale defavorizate și proiectul Mara-Natur Maramureș, George Zamfir

Regenerare urbană și proiectul Plumbuita-București, Ioana Vrăbiescu