RAPORTUL PROIECTULUI ENHOJUST : PENTRU O JUSTIȚIE ANTIRASISTĂ DE MEDIU ȘI DE LOCUIRE

Textul întregului Raport se poate descărca de aici

CUPRINS

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Cuprins-Raport.pdf

INTRODUCERE. MATRICEA CONCEPTUALĂ ENHOJUST

 1. Matricea conceptuală ENHOJUST în contextul proiectului
 2. Justiția de mediu, și dreptul la un mediu sănătos
 3. Justiția locativă, și dreptul la locuință adecvată
 4. Justiția locativă și de mediu, și dreptul de a locui în mediu sănătos
 5. Justiția antirasistă de mediu și de locuire, și dreptul de a nu fi exclus de la dreptul de a locui în mediu sănătos

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST-raport-Introducere_Matricea-conceptuala.pdf

PARTEA I. POLUARE/ TOXICITATE, LOCUIRE ȘI SĂNĂTATE

SECȚIUNEA A. Poluarea aerului și efectele asupra sănătății: de la o problemă generală la problemele specifice ale poluării rampelor de deșeuri

 1. Poluarea cu particule în suspensie PM2.5 și PM10
 2. Poluarea cu particule în suspensie și Covid-19
 3. Elementele care transformă rampele de deșeuri poluatoare în situri toxice
 4. Efectele toxicității rampelor de deșeuri asupra sănătății oamenilor
 5. Cazuri de rampe de deșeuri toxice și câteva acțiuni activiste din România

SECȚIUNEA B. Studiu de caz. Toxicitatea rampelor de deșeuri și efectele sale asupra sănătății în Pata Rât din Cluj-Napoca

I. Pata Rât – “ zone rezidențiale” și rampele de deșeuri

 1. O descriere generală a „zonelor rezidențiale” din Pata Rât, Cluj-Napoca
 2. Rampele vechi şi noi din Pata Rât, Cluj-Napoca

II. Poluarea aerului în Pata Rât. Măsurători realizate cu senzori amplasați la casele modulare

 1. Măsurători ale poluării aerului cu Hidrogen sulfurat
 2. Măsurători ale poluării aerului cu particulele în suspensie (PM)

III. Probleme de sănătate raportate de locuitorii mediului toxic din Pata Rât

SECȚIUNEA C. Concluzii, cu formularea unor principii pentru politicile publice ce ar trebui să răspundă la inegalitățile rasializate produsa de tripla nedreptate mediu toxic – locuire inadecvată – sănătate precară

 1. Obiectivele studiului nostru
 2. Concluzii privind formarea zonei rezidențiale din Pata Rât și principii pentru politici care să soluționeze situații locative de acest fel
 3. Concluzii privind poluarea zonei Pata Rât și principii pentru politici care să răspundă la situații de acest fel

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Partea-I_sectiunea-A-si-B_poluare-sanatate_generalPataRat_cu-concluziiprincipii.pdf

PARTEA II. REGLEMENTĂRI PRIVIND RELAȚIA DINTRE MEDIU, SĂNĂTATE ȘI LOCUIRE

SECȚIUNEA A. Aspecte legislative

SECȚIUNEA B. Aspecte instituționale

SECȚIUNEA C.  Nevoia urgentă de a îmbunătăți legislația din domeniul dreptului la mediu sănătos, precum și mecanismele de urmărire a cazurilor de locuire în mediu toxic de către instituțiile statului

 1. Armonizarea legislației românești cu cea europeană în domeniul mediului
 2. Lacune legislative în România cu privire la locuirea în mediu sănătos
 3. Nevoia de a îmbunătăți mecanismele instituționale de urmărire a cazurilor de locuire în mediu toxic

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Partea-II-Sectiunea-AB_Aspecte-legislativeAspecte-institutionale3.pdf

POSTFAȚĂ. Revendicarea unei politici publice pentru o justiție antirasistă de mediu și de locuire

 1. Integrarea revendicărilor ENHOJUST în trendul european recent al conștientizării legăturii între justiția de mediu și justiția socială    
 2. Principiile revendicărilor ENHOJUST izvorâte din recunoașterea pericolelor locuirii în mediu toxic
 3. Obligațiile autorităților publice locale cu privire la dreptul la mediu sănătos, și în particular cu privire la protejarea celor mai vulnerabili expuși la toxicitate datorită mediului în care locuiesc
 4. Obligațiile autorităților publice locale cu privire la dreptul la locuință adecvată, și în particular cu privire la protejarea celor mai vulnerabili expuși la toxicitate datorită mediului în care locuiesc
 5. Cuvânt de încheiere : Obligația de a asigura condiții pentru realizarea justiției antirasiste de mediu și de locuire sau a dreptului de a locui în mediu sănătos pentru toți

https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/ENHOJUST_Raport-TOT_martie2022_final.pdf