Bugetarea participativă – instrument al dezvoltării urbane incluzive

În luna ianuarie 2013 un reprezentant al Fundației Desire a participat la lucrările Grupului de Lucru pentru Buget Participativ desfășurate la primăria municipiului Cluj-Napoca. În urma acestora a fost elaborat Documentul privind principiile, definiţiile și calendarul procesului bugetului participative, care fundamentează “Proiectul pilot – Buget participativ la Cluj-Napoca” ce se va derula de-a lungul anului 2013. Pe lângă documentul principal și anexele sale elaborate în comun, la finalul acestui demers participanții au prezentat primarului într-o anexă separată și pozițiile lor individuale față de problematică și modul în care ea a fost abordată cu această ocazie. În acest context, Fundația Desire a prezentat documentul intitulat Bugetarea participativă – instrument al dezvoltării urbane incluzive.

obs gen bug part_EV_febr2013