Propunere către Primăria Cluj-Napoca. Bugetarea politicilor de incluziune

PROPUNERI PRIVIND BUGETAREA POLITICILOR LOCALE DE INCLUZIUNE ȘI COEZIUNE SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ. CAZUL ZONEI DE LOCUIRE DEFAVORIZATĂ PATA RÂT

Cu ocazia participării la dezbaterile publice organizate de Primăria Cluj-Napoca între 5-8 martie 2013 cu privire la proiectul de buget al municipiului pe anul 2013, am prezentat câteva considerente generale și particulare în legătură cu abordarea fenomenului excluziunii sociale manifestat în orașul nostru printre altele prin formarea zonei de locuire defavorizate din Pata Rât.

Pe această cale, în preajma votării bugetului local pentru anul 2013, doresc să re-atrag atenția consilierilor locali și ai membrilor executivului asupra nevoii urgente de a elabora și implementa o strategie de dezvoltare a orașului care să includă măsuri complexe în vederea desegregării și integrării teritoriale și sociale a zonei Pata Rât, care să fie susținute de voința politică a Consiliului Local și Primăriei, precum și de un buget multi-anual și multi-sectorial necesar implementării acestor măsuri.

Transformarea Clujului în capitală europeană înseamnă și crearea acestui oraș ca spațiu al punerii în practică a principiului european de incluziune socială și al creșterii/dezvoltării incluzive.

Textul complet se poate citi aici: prop buget incluz prim CL_desiremart2013