Transznacionális Találkozó a Lakhatási Igazságosságért – meghívottak

Ne szigetelődjünk el, fogjunk össze, akadályozzuk meg a kilakoltatásokat, beszéljünk egymással, legyünk szolidárisak! Éhes lakosok és dühös dolgozók, utasítsuk vissza, hogy a drága, rasszista és minőségtelen bérleti piac eltiporjon minket!

A Droit Au Logement (DAL) egy alulról szerveződő csoport, amelyet 48 kilakoltatott család és lakhatási aktivisták hoztak létre 1990-ben Párizs 20. kerületében, két üres épületet elfoglalva, hogy hajléktalanoknak menedéket biztosítsanak. Egy két hónapos mozgósítás után az összes lakásfoglaló lakhatási javaslattal rendelkezett. Azóta a DAL kollektív akciókat (tüntetések, közterületek elfoglalása, üres épületek rekvirálása) szervez hajléktalanokkal, bérlőkkel és lakásfoglalókkal közösen a lakhatáshoz való jog védelmében. 1998-ban létrejött a Droit au Logement Szövetség, amely egyesíti a franciaországi DAL helyi csoportjait.  

A DAL kiáll a kilakoltatások megszüntetéséért, a mindenki számára elérhető és megfizethető lakhatásért, a köz- és szociális lakásokba történő állami beruházásokért, az üresen álló állami- és magántulajdonban lévő épületek és lakások lefoglalására vonatkozó törvények alkalmazásáért. A DAL célja a lakhatási problémákkal küzdő emberek védelmét szolgáló támogatások megszervezése és akciók kezdeményezése.

A Habita egyesület küldetése a lakhatáshoz és a városhoz való jog elismerése, védelme és megerősítése. Alapvető emberi jogként értelmezzük a megfelelő lakhatáshoz való jogot, amely valamennyi gazdasági, szociális, kulturális, valamint polgári és politikai jog megéléséhez szükséges. Továbbá támogatjuk a városhoz való jogot, a különböző terekhez, szolgáltatásokhoz és létesítményekhez való egyenlő hozzáférést és azok igénybevételét, valamint a város kialakítási folyamatában való aktív részvételt.

A Stop Evictions szövetség 2012 óta küzd a lakhatási jogokért különböző polgári engedetlenségi formákon keresztül. Tevékenységünk középpontjában a berlini kényszerkilakoltatások ügye áll. Az utóbbi években az alacsonyabb jövedelmű emberek kitelepítése a városközpontból elkeserítő realitássá vált. A folyamat számos városban hasonló: a magántulajdonosok, ingatlan- és állami lakásvállalatok spekulatív stratégiája, hogy az ingatlanokból a maximális profitot termeljék. A kényszerkilakoltatások tömegesen megszaporodtak, és az egekbe szökő árak miatt sokunk számára kihívássá vált új lakást találni. Egyre több bérlő reménytelen helyzetbe kényszerül, egészen a végrehajtók érkezéséig. Csoportunk a kölcsönös támogatáson és szolidaritáson alapuló társadalomra törekszik, és az érintettekkel együtt ez ellen szervez különböző nyilvános tiltakozást.

A Közös Front a Lakhatáshoz való Jogért (FCDL) olyan emberek kezdeményezése, akiknek a lakhatáshoz való joga veszélyeztetett vagy sérült. A kilakoltatott vagy kilakoltatással fenyegetett bukaresti személyek – illetve rokonok, barátok, aktivisták, művészek, civil szervezetek – által kezdeményezett FCDL egy  lakhatási aktivizmussal foglalkozó platform.

Nem csak a kilakoltatott, vagy kilakoltatással veszélyeztetett személyeket szólítunk meg, hanem bárkit, aki támogatja a lakhatáshoz való jogot, civil szervezeteket, független politikai csoportok és a sajtó tagjait, politikai döntéshozókat, illetve helyi és központi hatóságokat is. 

A lakhatáshoz való jogot nem csupán a kényszerkilakoltatás elleni védekező lépésként értelmezzük, hanem mint minden olyan szükséges reform, amely megszüntetheti a lakáspiac által előidézett különböző típusú egyenlőtlenségeket.

Căși sociale ACUM! / Szociális lakásokat MOST! egy civil-aktivista kezdeményezés, melynek célja a szociális lakhatás problematizálása Kolozsváron, tekintettel az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkentett állami lakásalapra és a lakhatás ingatlanüzletté való átalakulására, valamint a szociális lakásokhozhozzáférésének korlátozására éppen azok számára, akik jogosultak az állami lakástámogatás igénybevételére.


FACILITÁTOROK

Bogdán Zenkő

Tătăran Adrian 

Zenkő kisebb-nagyobb szünetekkel 2008 óta él Kolozsváron, ahol hallgatóként, kulturális menedzserként, mozi menedzserként, fesztiválkoordinátorként, egyetemi asszisztensként is megfordult, és mindig albérletben lakott.

Adi jelenleg doktorandusz, ír, kutatásokat végez, archívumokban turkál, és időnként könyveket szerkeszt. 2000 óta tanul és dolgozik Kolozsváron, albérletből albérletbe vándorolva. Egyre kevésbé tartja barátságosnak a várost.


SZERVEZŐK

A Desire 1996 óta biztosít kolozsvári értelmiségiek, tudósok, művészek, aktivisták és civilek számára egy olyan platformot, amely a város mély társadalmi egyenlőtlenségekkel terhelt multikulturális környezetében működik. Az alapítvány rugalmas teret kínál úgy a kritikai megközelítés, mint az akciókutatás, közösségépítés valamint a programok és kampányok általi érdekképviselet számára.

European Alternatives

A European Alternatives célja a demokrácia, az egyenlőség és a kultúra előmozdítása nemzetállamokon keresztül, valamint az életképes jövő lehetséges alternatíváinak elgondolása, megkövetelése és megvalósítása.

TransEuropa Assemblies (TEA) projekt

A Transeuropa Assemblies egy olyan haladó szellemiségű civil eseménysorozat, amely 7 országban kerül megrendezésre, és több mint 15 ország résztvevőit vonja be a 2024-es európai választásokra vonatkozó prioritásaik megvitatásába. A találkozók olyan csoportokat szólítanak meg, amelyek a legkevésbé vesznek részt a választásokon, köztük nőket, fiatalokat, faji kisebbségeket, köztük a romákat és szintiket, munka- és a továbbképzés nélkülieket. A találkozók témái: egészségügyi jogok, polgári szabadságjogok, munkahelyi jogok, környezetvédelem, lakhatás és nemekkel kapcsolatos jogok. A javaslatok a politikai pártok európai választási programjainak befolyásolására szolgálnak majd, ezáltal elősegítve a választások európaivá tételét és a mindennapi polgárok problémáinak fokozottabb figyelembevételét.


Posted

in

by

Tags: